แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

    กฎแห่งกรรม การแก้กรรม โรคกรรม

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

  คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้ - ผู้อ่าน 14867
คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้ มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการจะก้าวไปสู่จุดที่สมบูรณ์มากกว่านี้ คือ จุดที่พร้อมด้วยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนา เป็นต้นว่า มีครอบครัวดี การงานดี ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เฉลียวฉลาด สง่างาม ฯลฯ แต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็คงจะยังไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่สมบูรณ์ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ทำไมต้องสั่งสมนิสัยดีๆ-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15166
ทำไมต้องสั่งสมนิสัยดีๆ-วงจรชีวิต ถ้าสั่งสมความดีจนเป็นนิสัย นิสัยดีๆ จะติดตัวเราไปข้ามชาติ ที่เรียกว่าสันดาน ทำให้ไม่คุ้นกับความชั่ว จะเป็นเกาะป้องกันตนเองไม่ให้ทำความชั่ว อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 18607
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ กรรมที่ทำให้มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง ได้แก่ บุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา มีนิสัยใฝ่การศึกษา บุญชอบให้วิทยาทาน คบบัณฑิต ชอบทำสมาธิ ไม่พูดเท็จ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 22798
ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี – ภรรยาดี ซึ่งอาจเคยทำบุญร่วมกันมา เคยเกื้อกูลกันมา หรืออธิษฐานให้มาพบกันอีก อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  เกิดในตระกูลสูง – หมวดคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 17400
เกิดในตระกูลสูง – หมวดคุณสมบัติ เกิดในตระกูลสูง เพราะอดีตชาติ มีบุญสงเคราะห์โลก อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัย และทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ เป็นต้น อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  นิสัยคนเราติดตัวข้ามชาติได้-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 15603
นิสัยคนเราติดตัวข้ามชาติได้-วงจรชีวิต ในสมัยพุทธกาล มีอุบาสก 5 คน ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม คนหนึ่งก็นั่งหลับ อีกคนนั่งเขย่าต้นไม้ อีกคนหนึ่งนั่งเขี่ยดิน อีกคนนั่งแหงนดูดาว คนสุดท้าย ตั้งใจฟังธรรม เมื่อจบพระธรรมเทศนาอุบาสกคนสุดท้ายที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุธรรม อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  นิมิตที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวาระสุดท้าย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 17383
นิมิตที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวาระสุดท้าย-วงจรชีวิต คนใกล้ตายเมื่อถึงวาระสุดท้ายจะถอนหายใจ 3 เฮือก มี 2 แบบ คือ แบบรุนแรง และแบบละมุนละไม แบบรุนแรงมักจะไปไม่ค่อยดี อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  การเดินทางไปสู่ปรโลก-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 14976
การเดินทางไปสู่ปรโลก-วงจรชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป ส่วนใจที่ไม่ใสไม่หมอง ไปได้ทั้งสุคติ และทุคติหรืออาจจะไปยมโลกก็ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  การกำจัดกิเลสด้วยบุญ - ผู้อ่าน 17325
การกำจัดกิเลสด้วยบุญ บุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลส 3 ตระกูลคือโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติเสื่อมลง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  การส่งผลของกรรมใกล้ตาย-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 14939
การส่งผลของกรรมใกล้ตาย-วงจรชีวิต การส่งผลของกรรมตอนใกล้ตาย มีหลายแบบ ถ้าใจใสก็มีสุคติเป็นที่ไป ถ้าใจหมองก็มีทุคติเป็นที่ไป ถ้าไม่ใสไม่หมองก็ไปได้ทั้งสุคติและทุคติ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต - ผู้อ่าน 15247
เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต การที่เรามองโลกด้วยมุมมองแตกต่างกัน เป็นเพราะเราเกิดมาแตกต่างกัน ได้สัมผัสโลกในแง่มุมที่ต่างกัน และมีประสบการณ์ในโลกนี้ต่างกัน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาระบุว่า “กรรม”เป็นตัวกำหนดความแตกต่างเหล่านี้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ - ผู้อ่าน 24395
พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา แต่มีน้อยคนที่รู้ว่า ความสุข คืออะไรและอยู่ที่ไหน ที่จริงแล้วความสุขมีอยู่ในตัวเรานี่เอง และสามารถค้นพบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหน และไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สินเงินทองอะไรไปแลกมา เพียงแค่นั่งลงแล้วหลับตาทำสมาธิภาวนา ก็จะพบความสุขที่ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไปได้ ซึ่งหลายๆคน ที่ทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอกล่าวว่า “ไม่นึกเลยว่านั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขถึงขนาดนี้” อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16859
กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง กรรมที่ทำมาตลอดชีวิตจะมาจัดลำดับการส่งผลตั้งแต่หนักไปจนถึงเบา อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา - ผู้อ่าน 19637
ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และการทำกิจการงาน ต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว คนเราดึงเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16238
กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าโชคดีที่สุด เพราะกายมนุษย์มีโอกาสในการทำกรรมดีได้มากกว่าเทวดา สัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 21832
การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง อยู่ภายในกลางกายของเรา(ศูนย์กลางกายฐานที่ 7)อย่างต่อเนื่อง ในอารมณ์ที่สบาย เป็นการดึงใจซัดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ภัยของวัฏสงสาร-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16264
ภัยของวัฏสงสาร-วงจรชีวิต คนพาลมักจะดำเนินชีวิตด้วยความประมาท ตายแล้วพลัดไปสู่อบาย ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 18922
ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเรียกว่าภาวนามัย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทานและศีล เพราะนำไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ชีวิตของมนุษย์-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 19171
ชีวิตของมนุษย์-วงจรชีวิต การได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้นประเสริฐยิ่งนัก เพราะมนุษย์สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองได้หลายประการ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ชีวิตของสัตว์เดรัจฉาน-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 17554
ชีวิตของสัตว์เดรัจฉาน-วงจรชีวิต สัตว์เดรัจฉานเกิดได้ 3 แบบ คือ เกิดในครรภ์ เกิดในไข่ และเกิดในเถ้าไคล มีชีวิตอยู่เพื่อเสวยผลบาป แต่จะมีความทุกข์น้อยกว่า เปรต และสัตว์นรก ที่มีทุกข์เพราะต้องหวาดระแวงกับการถูกล่ากินกันเอง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ศีลขาดง่ายจริงหรือ - ผู้อ่าน 18813
ศีลขาดง่ายจริงหรือ ศีลมีประโยชน์มากมาย แต่หลายคนกลับไม่สนใจที่จะรักษาศีล ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าหรือคิดว่าเป็นเรื่องยุงยาก จะทำอะไรนิดอะไรหน่อยศีลก็ขาดแล้วที่จริงศีลไม่ขาดง่ายๆ จะขาดต้องครบองค์ประกอบของศีลแต่ละข้อ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยศีล - ผู้อ่าน 17055
ออกแบบชีวิตด้วยศีล ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆอีกมากมายในชาติต่อๆไปแม้ในปัจจุบันชาติ อานิสงส์ของศีลก็ยังสามารถปรากฎให้เห็นทันตาได้ดังตัวอย่างของพระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยาวาจาเรียบร้อย อ่อนโยน สงบเสงี่ยม สง่างาม น่าศรัทธาเลื่อมใส อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  รวย - หมวดทรัพย์สมบัติ - ผู้อ่าน 19215
รวย - หมวดทรัพย์สมบัติ ความรวย ในที่นี้ ประกอบด้วย ประสบความสำเร็จในธุรกิจ มีที่ดินสวย มีที่ดินมาก ถูกหวย เป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ชีวิตของเทวดา-วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16755
ชีวิตของเทวดา-วงจรชีวิต เทวดานั้นส่วนใหญ่เกิดแบบโตทันที มีชีวิตอยู่เพื่อเสวยผลบุญที่ตนทำตอนเป็นมนุษย์ หรือเป็นสุขเพราะบุญที่หมู่ญาติมิตรอุทิศไปให้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิต - ผู้อ่าน 16203
สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิต ภาพวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาตรเทโว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งพุทธกาล เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสนคร อยู่ที่ประเทศอินเดีย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิกโลกทำให้สัตว์นรก เปรต เทวดา มนุษย์ เห็นกันและกัน ด้วยพุทธานุภาพ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม