บทความธรรมะ Dhamma Articles >

  พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - ผู้อ่าน 17168
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเยอรมนี - ผู้อ่าน 17288
ผู้แทนวัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ได้นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ช่าง และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมือง Euskirchen และเมือง Odendorf ประเทศเยอรมนี อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกาย จัดวันอาสาฬหบูชาออนไลน์ - ผู้อ่าน 17217
วัดพระธรรมกาย ได้จัดวันอาสาฬหบูชาออนไลน์ จุดประทีปเป็นพุทธบูชา-สงฆ์ทั่วโลกเจริญพุทธมนต์ให้ชาวโลกพ้นภัยโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือส่งมอบเตียงโรงพยาบาลสนาม 628 ชุด, อาหารปรุงสุก 27,370 กล่อง, ถวายสังฆทาน 56,000 รูป, และมอบถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ กว่า 2.5 แสนรายการ อ่านเรื่องต่อ 
  คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบเครื่องให้ออกซิเจน แก่โรงพยาบาลธัญบุรี - ผู้อ่าน 17204
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ ได้มอบเครื่องให้ออกซิเจน 53 ชุด แก่โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อ่านเรื่องต่อ 
  คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ - ผู้อ่าน 17249
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่รวม 16,170 กล่อง สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และมอบถุงยังชีพ 300 ชุด ให้แก่เทศบาลนครรังสิต เป็นสาธารณสงเคราะห์ อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเยอรมนี - ผู้อ่าน 17213
วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ ได้มอบเครื่องปั่นไฟ เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประเทศเยอรมนี อ่านเรื่องต่อ 
  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยตำรวจปทุมธานี - ผู้อ่าน 17214
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยตำรวจปทุมธานี อ่านเรื่องต่อ 
  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลบึงยี่โถ - ผู้อ่าน 17210
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ ได้ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลบึงยี่โถ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มอบเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับ รพ.สนาม อบต.คลองสาม - ผู้อ่าน 17208
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 108 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์พักคอย) อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหัวดปทุมธานี อ่านเรื่องต่อ 
  เปิดรับสมัคร โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39 - ผู้อ่าน 17204
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อ่านเรื่องต่อ 
  ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา - ผู้อ่าน 17206
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือ วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงโรงพยาบาลสนามปรางค์กู่ ศรีสะเกษ - ผู้อ่าน 17224
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์ฯ ได้มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 ชุด สบทบเตรียมความพร้อมให้กับ โรงพยาบาลสนามปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อ่านเรื่องต่อ 
  กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2564 - ผู้อ่าน 17210
กำหนดการวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2564 วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จุดอาสาฬหประทีป, เจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ และฉลองชัยชิตัง เม อ่านเรื่องต่อ 
  วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ - ผู้อ่าน 17301
วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มอบเตียงให้กับโรงพยาบาลสนามอาชีวะรักษ์ปทุม - ผู้อ่าน 17217
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มอบเตียง 300 เตียง และมอบสมทบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามอาชีวะรักษ์ปทุม จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 300 ถุง แก่ อบต.คลองสี่ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 - ผู้อ่าน 17197
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มอบถุงยังชีพ 300 ถุง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 อ่านเรื่องต่อ 
  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย ส่งมอบเตียงแก่โรงพยาบาลสนามร่วมใจรักษ์ - ผู้อ่าน 17216
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ส่งมอบเตียง จำนวน 20 เตียง และถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แก่โรงพยาบาลสนามร่วมใจรักษ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อ่านเรื่องต่อ 
  โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ] - ผู้อ่าน 17164
ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตั้งแต่ครั้งแรกถึงปัจจุบัน อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17209
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อ่านเรื่องต่อ 
  สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 - ผู้อ่าน 17218
สร้างบุญใหญ่ทั้งแผ่นดิน รวมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนทวีปเอเชีย-แอฟริกา "สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17-30 - 19.30 น. (เวลาประเทศไทย) อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17210
วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกกองบุญต่าง ๆ เพื่องานพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17171
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชา อ่านเรื่องต่อ 
  มจร.ส่งกำลังใจและมอบอุปกรณ์จำเป็นให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลวังน้อย - ผู้อ่าน 17220
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งกำลังใจและมอบอุปกรณ์จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลวังน้อย อ่านเรื่องต่อ 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล และมอบถุงยังชีพ 800 ชุด ส่งแรงใจแก่ชาวคลองสามสู้ภัยโควิด-19 - ผู้อ่าน 17158
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบถุงยังชีพ 800 ชุด ให้ผู้ประภัยโควิด19 ในเขตพื้นที่ตำบลคลองสาม พร้อมทั้งได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด - ผู้อ่าน 17156
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด และพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อ่านเรื่องต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม