Review รายการ

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ

  หัวใจครอบครัว - ผู้อ่าน 23114
หัวใจครอบครัว คนเรานั้น ถ้าหัวใจไม่ทำงาน ก็แสดงว่าเขาตายจากโลกนี้ไปแล้ว ครอบครัวก็เช่นกัน ถ้าหัวใจของครอบครัวไม่ทำงาน แม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกัน แต่ก็เหมือนตายจากความเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เป็นที่สุดยอดความปรารถนาของชีวิตครอบครัว นี้คือสิ่งสำคัญที่คนรักกันต้องรู้ก่อนจะสร้างครอบครัว อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554 - ผู้อ่าน 18447
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554 ในปีนี้มีจำนวนพระภิกษุสามเณรขอเข้าสอบ ดังนี้ 1.ประโยค ป.ธ. 9 จำนวน 451 รูป 2.ประโยค ป.ธ. 8 จำนวน 637 รูป 3.ประโยค ป.ธ. 7 จำนวน 971 รูป 4.ประโยค ป.ธ. 6 จำนวน 962 รูป 5.ประโยค ป.ธ. 5 จำนวน 1,372 รูป 6.ประโยค ป.ธ. 4 จำนวน 2,153 รูป 7.ประโยค ป.ธ. 3 จำนวน 4,523 รูป 8.ประโยค 1 – 2 จำนวน 24,477 รูป รวมทั้งสิ้น 35,546 รูป อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์ - ผู้อ่าน 20340
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์ อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติ คือ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การเรียนบาลีและสอบบาลีสนามหลวง - ผู้อ่าน 26208
การเรียนบาลีและสอบบาลีสนามหลวง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี เป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ทรงจัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนตามกำลังสติปัญญา สืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร - ผู้อ่าน 191020
ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร การบวชพระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะชายที่มีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตของตนมากขึ้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ และเข้าใจความจริงของชีวิต อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 29 - ผู้อ่าน 17626
รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์และนักเรียนทุกคนที่สอบได้รางวัลการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 29 นี้และที่สำคัญคือขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะอันประเสริฐและทรงคุณค่ายิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" - ผู้อ่าน 21812
โครงการตอบปัญหาธรรมะ การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านี้ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความเมตตาจากท่านผู้บริหารหน่วยงาน ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ของโรงเรียน และสถานที่ของราชการ เป็นศูนย์สอบฯ และเป็นศูนย์ข้อสอบ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ความขัดแย้งในการทำงาน วิธีแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน - ผู้อ่าน 212343
ความขัดแย้งในการทำงาน วิธีแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน ความขัดแย้ง เป็นประเด็นอมตะ เพราะตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเราย่อมเจอความขัดแย้งเสมอ เพราะเมื่อมีคนที่มีความแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะมาทำงานร่วมกัน มักเกิดความขัดแย้งขึ้น หากเอ่ยถึงความขัดแย้ง จะมีมุมมองด้วยกัน 2 มุมมอง คือ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ขุนเขาแห่งตำนานและประวัติศาสตร์แห่งเขาแก้วเสด็จ - ผู้อ่าน 21854
ขุนเขาแห่งตำนานและประวัติศาสตร์แห่งเขาแก้วเสด็จ คืนพระจันทร์วันเพ็ญลอยดวงเด่นเหนือท้องฟ้า ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต่างจ้องมองและสังเกตว่า มีดวงแก้วดวงหนึ่งส่องรัศมีสว่างไสวดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญ ดวงแก้วนั้นเคลื่อนคล้อยลอยมาจากปลายด้านหนึ่งของหุบเขา และลับหายไปในความมืด เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนชาวบ้านขนานนามภูเขาแห่งนี้ว่า “เขาแก้วเสด็จ” ขุนเขาแห่งดวงแก้วที่จะเสด็จมาทุกคืนวันเพ็ญ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  มหาสมุทรแห่งการแข่งขัน (Blue Ocean Strategy) - ผู้อ่าน 17519
มหาสมุทรแห่งการแข่งขัน (Blue Ocean Strategy) มหาสมุทรแห่งการแข่งขัน ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารกิจการต่างรู้จักกันดี ในเรื่องของการเอาตัวรอด ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงซึ่งจะมีการเปรียบเทียบว่าการแข่งขันกัน มันเหมือนกับอยู่ในมหาสมุทร ซึ่งมีมหาสมุทรสีเลือดและหาสมุทรสีน้ำเงิน อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง 3G และ 4G ต่างกันอย่างไร - ผู้อ่าน 42493
4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง 3G และ 4G ต่างกันอย่างไร เมื่อก่อนเราใช้โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ คือใช้โทรได้อย่างเดียว นั้นเรียกว่ายุค 1G พอยุค 2G โทรศัพท์ก็สามารถถ่ายรูปได้ ส่งข้อความได้ ส่งอีเมล์ได้ แต่ยังติดขัดอยู่ในเรื่องของสัญญาณติดๆ ขัดๆ เวลาเคลื่อนไหว ส่วน 3G จริงๆ แล้วก็คือระบบโทรศัพท์ที่พัฒนาอีกขั้นหนึ่งให้มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 - ผู้อ่าน 33236
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษา - ผู้อ่าน 59351
งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษา งานบวช เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวช จะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร - ผู้อ่าน 29813
การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมด้วยภาษาบาลี และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็บันทึกด้วยภาษาบาลี ในฐานะพุทธบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหลักภาษาบาลี เพื่อเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไร - ผู้อ่าน 60134
ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไร ภาษาไทย แม้จะเป็นภาษาคนละตระกูลกับภาษาบาลีและสันสกฤต แต่ก็รับเอาคำบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยไม่น้อย อาจกล่าวได้ว่ามากกว่าภาษาอื่นๆ ที่นำมาใช้ในภาษาไทยในปัจจุบัน เช่น ภาษาอังกฤษ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การใช้ชีวิตแบบ Slow - ผู้อ่าน 19987
การใช้ชีวิตแบบ Slow ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา หลายๆ ท่านคงได้ใช้วันหยุดยาวกันตามใจชอบ ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาแบบสบายๆ ทั้งๆ ที่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ทำให้ถูกบีบคั้นทั้งร่างกายและจิตใจกันมาก อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การบริหาร Generation Y - ผู้อ่าน 19013
การบริหาร Generation Y ในโลกของเราจึงมีหลายวัย ตั้งแต่ Baby Boom ซึ่งอยู่ในวัยกำลังงามกำลังจะเกษียณ หรือว่า Generation X ที่เป็นวัยทำงาน ต่อมาด้วยวัย Generation Y หรือ Gen- Y ที่เป็นวัยที่กำลังก้าวสู่วัยทำงาน อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  เรียนรู้จากบุคคลตัวอย่าง - ผู้อ่าน 19289
เรียนรู้จากบุคคลตัวอย่าง ในโลกนี้มักจะมีการเลือกเอาตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ การเมือง การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แล้วดูว่า คนเหล่านี้มีวิถีการคิด การพูด การทำ อย่างไร แล้วก็ถอดแบบออกมา เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ อันนี้เป็นแนวทางที่น่าศึกษาสนใจ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การดูแลผู้สูงอายุ - ผู้อ่าน 22262
การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ เราควรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไร เมื่อคนในบ้านของเรามีอายุมากขึ้นทุกวัน แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  เจาะจุดแข็ง-ทันโลกทันธรรม - ผู้อ่าน 16381
เจาะจุดแข็ง-ทันโลกทันธรรม เรื่องของจุดแข็งและจุกอ่อนในแต่ละคนนั้น ได้มีผู้ที่ศึกษาและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้ไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้จะขอนำงานเขียนของ MARCUS BUCKINGHAM และ DONALD O. CLIFTON, Ph.D. มาคุย อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ2-ทันโลกทันธรรม - ผู้อ่าน 15699
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ2-ทันโลกทันธรรม จากแผ่นดินรกร้างว้างเปล่าที่ ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยที่เป็นพืชผลทางการเกษตร กว่าทศวรรษแล้ว ที่พุทธบุตรกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาบุกเบิกผืนดินที่ชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถทำการเกษตรได้เลยเพราะไม่มีน้ำแม้แต่การดำรงชีพ แต่แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งแรงศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาได้ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก Change-the-World - ผู้อ่าน 16923
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก Change-the-World โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดขึ้นเพื่อจะเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตัวเอง ผ่านคุณธรรมหลักๆ 3 อย่าง คือ วินัย เคารพ อดทน เด็กๆ ก็จะได้ทำกิจกรรมทุกวันเลย อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ-ทันโลกทันธรรม - ผู้อ่าน 20117
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ-ทันโลกทันธรรม จากพื้นดินทุรกันดาน จากทุ่งหญ้าคาและป่ากก สู่พื้นแผ่นดินแห่งความสว่างไสว สะพรั่งไปด้วยสีทองของเหล่าผ้ากาสาวพัสตร์ของเหล่าพุทธบุตร เป็นศาสนสถานที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา เปลี่ยนเหมือนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ โอบล้อมเนื้อที่หลายพันไร่ เป็นสถานที่ที่ใช้สร้างศาสนทายาทแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การปลุกยักษ์ในตัวคุณ-ทันโลกทันธรรม - ผู้อ่าน 19174
การปลุกยักษ์ในตัวคุณ-ทันโลกทันธรรม ปลุกยักษ์ในตัวคนคือการปลุกศักยภาพในตัวมนุษย์ทุกคนซึ่งแต่ละคนมีอยู่อย่างมหาศาลเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ภาษากาย ปรับปรุงบุคลิกภาพ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  องค์กรสหประชาชาติ -สันติภาพโลก - ผู้อ่าน 25293
องค์กรสหประชาชาติ -สันติภาพโลก องค์กรสหประชาชาติ UN, United Nation Organization ก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2484 โดยมีนาย แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 1.รักษาสันติภาพโลก อ่านเรื่องReview รายการต่อ 

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม