ไปที่เนื้อหา


ไฟล์แนบ: พิธีรวมใจอธิษฐานจิตถวายใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

  ไฟล์แนบ ขนาด: โพสต์ #
แนบไฟล์ 51555044_2061907030513715_3...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Feb 05 2019 04:41 PM )
145.23K 197790
แนบไฟล์ 51371530_2061907007180384_4...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Feb 05 2019 04:41 PM )
33.26K 197790
แนบไฟล์ 51520220_2061907053847046_2...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Feb 05 2019 04:42 PM )
36.15K 197790
แนบไฟล์ 51440633_2061907070513711_6...
( ดาวน์โหลด: 0 )
( โพสต์เมื่อ Feb 05 2019 04:42 PM )
27.13K 197790