Jump to content


ปกติเค้านั่งกันนานไหมครับถึงจะเข้าถึงดวงปฐมมรรค


  • You cannot start a new topic
  • Please log in to reply
33 replies to this topic

#31 WISH

WISH
  • Moderators
  • 3,579 posts

Posted 24 September 2014 - 08:33 PM

แถม...

 

จากนั้น พระเถระก็คิดว่า นี่แน่ะ มหาสิวะ แม้แต่เทพธิดาก็ยังมาเยาะเย้ยเธอได้ นี่มันควรแก่เธอหรือหนอ แล้วก็เจริญวิปัสสนา ได้ถือเอาความเป็นพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว.
               ท่านคิดว่า บัดนี้ เราจะนอน แล้วก็จัดแจงเสนาสนะ ปูลาดเตียง ตั้งน้ำในที่น้ำ คิดว่า เราจะล้างเท้าทั้งสองข้าง แล้วก็นั่งลงที่ขั้นบันได.
               แม้พวกศิษย์ของท่าน ก็พากันคิดอยู่ว่า เมื่ออาจารย์ของเราไปทำสมณธรรมตั้งสามสิบปี ท่านอาจทำคุณวิเศษให้เกิดได้หรือไม่อาจ เห็นว่าท่านสำเร็จพระอรหัตแล้ว นั่งลงเพื่อล้างเท้า จึงต่างก็คิดว่า อาจารย์พวกเรา เมื่อพวกศิษย์เช่นพวกเรายังอยู่ คิดว่า จะล้างเท้าด้วยตนเองนี้ไม่ใช่ฐานะ เราจะล้าง เราจะล้าง แล้วทั้ง ๓๐,๐๐๐ รูปต่างก็เหาะมาไหว้ แล้วกราบเรียนว่า กระผมจะล้างเท้าถวาย ขอรับ.
               ท่านห้ามว่า คุณ ฉันไม่ได้ล้างเท้ามาตั้งสามสิบปีเข้านี่แล้ว พวกคุณไม่ต้องฉันจะล้างเอง.
               แม้ท้าวสักกะก็ทรงพิจารณาว่า พระคุณเจ้ามหาสิวะเถระของเรา สำเร็จพระอรหัตแล้ว เมื่อพวกศิษย์สามหมื่นรูปมาแล้วด้วยคิดว่า พวกเราจะล้างเท้าทั้งหลายถวาย ก็ไม่ให้ล้างเท้าให้ ก็เมื่ออุปัฏฐากเช่นเรายังมีอยู่ พระคุณเจ้าคิดว่าจะล้างเท้าเองนี่เป็นไปไม่ได้ แล้วทรงตัดสินพระทัยว่า เราจะล้างถวายจึงพร้อมด้วยสุชาดาเทวีได้ทรงปรากฏในสำนักของหมู่ภิกษุ.
               ท้าวเธอทรงส่งนางสุชาดาผู้เป็นอสุรกัญญาล่วงหน้าไปก่อน ให้เปิดโอกาสว่า ท่านเจ้าขา พวกท่านจงหลีกไป โปรดให้โอกาสผู้หญิง แล้วทรงเข้าไปหาพระเถระ ไหว้แล้วนั่งกระหย่งต่อหน้าตรัสว่า ท่านขอรับ กระผมจะล้างเท้าถวาย.
               พระเถระตอบว่า โกสีย์ อาตมภาพไม่เคยล้างเท้ามาตั้งสามสิบปีเข้านี่แล้ว และแม้โดยปกติชื่อว่ากลิ่นตัวคนเป็นของน่าเกลียดสำหรับพวกเทพ แม้อยู่ไกลตั้งร้อยโยชน์ เหมือนเอาซากศพมาแขวนคอ อาตมภาพจะล้างเอง.
               ตรัสตอบว่า ท่านขอรับ ชื่อว่ากลิ่นอย่างนี้ไม่ปรากฏ เพราะว่ากลิ่นศีลของท่านเลยเทวโลกหกชั้นไปตั้งอยู่สูงถึงชั้นภวัคคพรหมในเบื้องบน ไม่มีกลิ่นอื่นที่ยิ่งไปกว่ากลิ่นศีล ท่านขอรับ กระผมมาเพราะกลิ่นศีลของท่าน แล้วก็ทรงเอาพระหัตถ์ซ้ายจับข้อต่อตาตุ่ม แล้วเอาพระหัตถ์ขวาลูบฝ่าเท้า. เท้าของท่านก็เป็นเหมือนกับเท้าของเด็กหนุ่มขึ้นมาทันที. ครั้นท้าวสักกะทรงล้างเท้าถวายเสร็จแล้วก็ทรงไหว้ แล้วเสด็จไปสู่เทวโลกตามเดิม


ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#32 Tor Alif

Tor Alif
  • Members
  • 36 posts

Posted 24 September 2014 - 09:04 PM

อ่านจบหมดเมื่อกี้ ไม่พูดเยอะ ชอบมากครับผม :)#33 taiy_14

taiy_14
  • Members
  • 9 posts

Posted 21 October 2014 - 06:40 PM

จริงๆแล้ว ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ค่ะ แค่ตั้งใจรักษาอารมณ์สบายไว้ให้ได้ อย่าให้เรื่องราว หรือคำพูดใดๆมามีผลต่อจิตใจ ฟังเพลง อ่านหนังสือที่ชอบ ธรรมะดีๆที่อ่านแล้วมีความสุข แล้วทำใจหลวมๆ เหมือนเราจับปุยนุ่นที่ขยับได้ เราจับเบาๆ แบบที่ให้ปุยนุ่นยังเลื่อนไปมาได้บ้างแบบหลวม ทำแบบนั้นกับใจของเรา ใจเราก็จะสบายแบบกลางๆ แล้วเราก็สำรวจใจเราแบบนิ่งๆ แบบที่ดูการเคลื่อนของใจ ดูไปเรื่อยๆ สักพักใจก็จะนิ่ง สงบขึ้นเอง โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วความสบายก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น เปลี่ยนเป็นความสุข แล้วเราก็จะรับรู้ได้ถึง ความสุขในการอยุ่กับตัวเองค่ะ ^^ สู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ#34 ธรรมขาว

ธรรมขาว
  • Members
  • 32 posts

Posted 21 October 2014 - 09:27 PM

ผมนั่งตอนสี่โมงเช้าคับปะมาน2ชั่วโมงคับ