Jump to content


วุฒิ

Member Since 03 Dec 2005
Offline Last Active Mar 29 2010 03:52 PM
-----

Topics I've Started

เรื่องสั้น "บนเส้นทางสีขาว"

24 March 2010 - 12:10 PM

สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกๆท่าน ผมชื่อ วุฒิ เป็นสมาชิก DMC มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว วันนี้ผมขออนุญาตนำ link เรื่องสั้นเกี่ยวกับชีวิตบนเส้นทางสีขาวของผมมาเผยแพร่ไว้ที่บอร์ดนี้ เป็นเรื่องราวที่ผมเขียนไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่เพิ่งจะเอามาลงที่บล็อก จึงอยากเรียนเชิญทุกท่านได้ลองเข้าไปอ่านดู อาจจะให้ข้อคิดอะไรกับท่านได้ไม่มากก็น้อย ขอเชิญติดตามได้ที่นี่เลยครับ บนเส้นทางสีขาว กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ