ไปที่เนื้อหา

ผลการค้นหา

พบผลการค้นหาทั้งสิ้น 1 รายการที่แท็กด้วย บวชระยะสั้น

โดยประเภทของเนื้อหา

โดยหมวด

บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ  วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra   เวียนเทียนวันมาฆบูชา  วิสาขบูชา  อาสาฬ 072 - - - - -

บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra เวียนเ...

in โครงการบวชพระทุกเดือน (บวชระยะสั้น เพียง 21 วัน) บวชระยะสั้น, บวชเรียน
  • 0 comments
  • 2124 views