ไปที่เนื้อหา


ฟีด RSS
มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๑
Rate Album   * * * * *

มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑

มุทิตาเเด่ พระมหาเถระ ๒๐ รูป และพระเถระ ๑๐ รูป ครั้งที่ ๒๑
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น.
ณ อาคารหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
ในโอกาสที่ผู้เเทนท่านจอ..เเละคณะสงฆ์ในภาคพื้นโอเชียเนีย
ร่วมมุฑิตาเเด่ พระมหาเถระ (๒๐) และพระเถระ (๑๐) ครั้งที่ ๒๑
นำ โดยพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม)ร่วมถวายปัจจัย
แด่ พระมหาเถระ ๒๐ พรรษา รวมทั้งสิ้น 1S.
แด่ พระเถระ ๑๐ พรรษา -----"------ 5m.
ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือ มุฑิตารุ่นฯ ๒๐ และ ๑๐ พรรษา
รวมทั้ง ร่วมจัด บูท ถวายน้ำปานะ....
จึงขอแบ่งบุญให้ ทุกๆท่านเเละเหล่ากัลยาณมิตร ทั่วโลกทุกๆ รูปและทุกๆ คน
สาธุ สาธุ สาธุ
โดยมี พระเอกศักดิ์ สุทธิสกฺโก ผู้เเทนคณะพระภิกษุรุ่นที่ ๙ พรรษาที่เป็นคณะกรรมการจัดงานฯครั้งนี้
เป็นผู้รับมอบและพาชมนิทรรศการฯ ด้วยOther Albums by Maliya Gongsook