ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

อสงไขย


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 3 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 เคยเข้าวัด

เคยเข้าวัด
 • Members
 • 1296 โพสต์
 • Interests:สร้างบุญบารมีอย่างยวดยิ่ง ตราบเท่าชีวีหมดอายุขัย

โพสต์เมื่อ 16 November 2007 - 02:44 PM

<H1 class=firstHeading>อสงไขย</H1><H3 id=siteSub>จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี</H3>อสงไขย คือ การบอกจำนวนหรือปริมาณทั่วๆ ไปที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นหน่วยของอะไร, เช่น หากใช้ระบุปริมาณเมล็ดถั่ว ก็ใช้ว่า มีถั่วเป็นจำนวน 1 อสงไขยเมล็ด เป็นต้น แต่ในพระพุทธศาสนามักจะใช้กล่าวถึง ระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์สร้างสมบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า โดยนับหน่วยเวลาเป็นอสงไขยกัป. อสงไขยเป็นปริมาณหรือจำนวนที่มีการกำหนดที่นับประมาณมิได้ ซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบเอาไว้ว่า ฝนตกใหญ่อย่างมโหฬารทั้งวันทั้งคืน เป็นเวลานานถึง 3 ปี ไม่ได้ขาดสายเลย จนกระทั่งน้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาล ซึ่งมีระดับความสูง 84,000 โยชน์ หากว่ามีใครสามารถนับเม็ดฝนที่ตกลงมาตลอดทั้ง 3 ปีได้ นับได้เท่าไร นั่นคือจำนวนเม็ดฝน 1 อสงไขย.

อนึ่ง คำว่า อสงไขย นั้น มาจากภาษาบาลี ว่า อ + สงฺเขยฺย (สันสกฤต : อ + สํขฺย) หมายถึง นับไม่ได้ หรือนับไม่ถ้วน นั่นเอง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542ระบุจำนวน ของอสงไขย ไว้ว่า เท่ากับ โกฏิ ยกกำลัง 20

การคำนวณความยาวนาน
 1. สมมุติมีกล่องใบหนึ่ง กว้าง 100 โยชน์ ยาว 100โยชน์ และ สูง 100 โยชน์ ในเวลา 100 ปี ให้เอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ด ใส่ลงไปในกล่องนั้น ทำอย่างนี้จนเมล็ดผักกาดนั้นเต็มเสมอเรียบปากกล่อง นั้นละจึงเท่ากับ 1 กัป
 2. (บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์) วิเคราะห์คำนวณ 1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร ดังนั้นกล่องใบนี้มีปริมาตร = 1600X1600X1600 = 4,096,000,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร ประมานว่า เมล็ดผักกาด มีขนาด .5 มิลลิเมตร 1 กิโลเมตรเทียบเป็นมิลลิเมตรได้ดังนี้ 10X100X1000 = 1,000,000 มิลลิเมตรจะได้ 1 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน = (1,000,000)/0.5 = 2,000,000 เมล็ด
 3. ดังนั้น 1600 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน =(1600X2,000,000 = 3,200,000,000) เมล็ด ถ้าเป็นปริมาตร คือ (กว้าง x ยาว x สูง) ต้องใช้เมล็ดผักกาดทั้งหมด คือ (3,200,000,000X3,200,000,000X3,200,000,000 = 32,768,000,000,000,000,000,000,000,000 เมล็ด)
 4. ใน 100 ปี ใส่เมล็ดผักเพียง 1 เมล็ด ดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ 32,768,000,000,000,000,000,000,000,000X100 =3,276,800,000,000,000,000,000,000,000,000 ปี
 5. จึงได้เวลา 1 กัป ประมาณ สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยล้านล้านล้านล้าน ปีประมาณ 3.3 X 10 ยกกำลัง 30 ปี
 6. 1 อสงไขยกัปมีกี่กัปนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอน คือ 1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว หรือ 1 X 10 ยกกำลัง140 กัป

วิธีนับอสงไขย
การนับอสงไขยให้เทียบเอาดังนี้
 1. สิบ สิบหน เป็น หนึ่งร้อย
 2. สิบร้อย เป็น หนึ่งพัน
 3. สิบพัน เป็นหนึ่งหมื่น
 4. สิบหมื่น เป็น หนึ่งแสน
 5. ร้อยแสน เป็นหนึ่งโกฏิ
 6. ร้อยแสนโกฏิ เป็น หนี่งปโกฏิ
 7. ร้อยแสนปโกฏิ เป็น หนึ่งโกฏิปโกฏิ
 8. ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น หนึ่งนหุต
 9. ร้อยแสนนหุต เป็น หนึ่งนินนหุต
 10. ร้อยแสนนินนหุต เป็น หนึ่งอักโขเภนี
 11. ร้อยแสนอักโขเภนี เป็น หนึ่งพินทุ
 12. ร้อยแสนพินทุ เป็น หนึ่งอพุทะ
 13. ร้อยแสนอพุทะ เป็น หนึ่งนิระพุทะ
 14. ร้อยแสนนิระพุทะ เป็น หนึ่งอหหะ
 15. ร้อยแสนอหหะ เป็น หนึ่งอพพะ
 16. ร้อยแสนอพพะ เป็น หนึ่งอฏฏะ
 17. ร้อยแสนอฏฏะ เป็น หนึ่งโสคันธิกะ
 18. ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น หนึ่งอุปละ
 19. ร้อยแสนอุปละ เป็น หนึ่งกมุทะ
 20. ร้อยแสนกมุทะ เป็น ปทุมะ
 21. ร้อยแสนปทุมะ เป็น หนึ่งปุณฑริกะ
 22. ร้อยแสนปุณฑริกะ เป็นหนึ่งอกถาน
 23. ร้อยแสนอกถาน เป็น หนึ่งมหากถาน
 24. ร้อยแสนมหากถาน เป็น หนึ่งอสงไขย


  จำนวนอสงไขย
  อสงไขย มี 7 อสงไขย คือ
 25. นันทอสงไขย
 26. สุนันทอสงไขย
 27. ปฐวีอสงไขย
 28. มัณฑอสงไขย
 29. ธรณีอสงไขย
 30. สาครอสงไขย
 31. บุณฑริกอสงไขย

1) พระปัญญาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 20 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 4 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า (อย่างน้อยที่สุด)
2) พระศรัทธาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 40 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 8 อสงไขย กับ แสนมหากัป) (อย่างน้อย)
3) พระวิริยาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 80 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 16 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป คือ พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป้าหมาย

#2 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 16 November 2007 - 04:10 PM

มีสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือ

ในยุคสมัยของเรา มีการนับจำนวนคำว่าปี = ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบ
แต่ถ้าเวลาผ่านไปนานเป็นแสนล้าน ล้านล้าน จะมีการนับจำนวบปีที่ยืดยาวหรือหดสั้นลงกว่าเดิมอีก
เพราะแต่ละยุคแต่ละกัปป์ระบบสุริยะและโลกธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปอีก

ทำให้คิดดูแล้วน่าฉงนอย่างยิ่ง

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอจินไตย ที่โบราณจารท่านใช้ศัพเพื่อให้มนุษย์เราเข้าใจง่ายขึ้น เพราะฉนั้นคิดไปก็ปวดหัวคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออก ต้องอาศัย ภาวนามยปัญญาเท่านั้นจึงจะเห็นแจ้งสิ่งเหล่านี้ได้
#3 pupu

pupu
 • Members
 • 30 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 November 2007 - 09:31 AM

ใช่ค่ะยิ่งนับยิ่งงง ยิ่งคิดยิ่งงงมากขึ้น แต่ก็อยากรู้ค่ะ จะพยายามเข้าถึงธรรมให้ได้ค่ะ

#4 Bruce Wayne

Bruce Wayne
 • Members
 • 184 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 May 2008 - 12:01 PM

ที่คุณ เคยเข้าวัด นำมาให้ดู ว่า1กัปมีกี่ปี ดูแล้วไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับ เพราะมนุษย์คนแรกๆยุคต้นกัปก็มี
อายุขัยเป็น อสงไขยปี แล้ว 1อสงไขยมีจำนวน100ตามด้วยล้าน23ครั้ง หรือเลขจำนวน 1 ตามด้วย 0 ทั้งหมด140 ตัว ซึ่งมากกว่า อายุขัยกัปของโลกตามที่คำนวญได้จากการนับเมล็ดผักกาดที่คุณนำมาให้ดูอีก

และหากคำนวญด้วยการนับแบบเมล็ดผักกาด ในความเป็นจริงเวลาใส่ลงใปในกล่อง เมล็ดพันก็ไม่ได้เรียงตัวกันอย่า็งเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่จะเรียงตัวกันแบบอัดกันแน่น เนื่องจากมีความเล็กมาก
จำนวนเมล็ดจึงควรต้องได้มากกว่านี้ ครับ