ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * - 3 คะแนน

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 49 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ideal

ideal
 • Members
 • 605 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:TRANG
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 02:53 PM


แนบไฟล์  sangharaja.jpg   137.58K   90 ดาวน์โหลด


คำถวายพระพร
แด่ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในมงคงวโรกาสคล้ายวันประสูติครบ ๙๕ พรรษา

๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑เนื่องในมงคงวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา
วันที่๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง
รู้สึกปลื้มปิติและเป็นสิริมิ่งมงคลแก่พุทธบริษัททั้งมวล

ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง ขอตั้งจิตอธิษฐาน
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝ่าพระบาท
ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้ว จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนา
เสด็จสถิตเป็นบุณยฐาน และเป็นประทีบธรรมของปวงพุทธบริษัทตลอดไปเกล้ากระหม่อมในนามสมาชิกและผู้ดูแลwww.dmc.tv


ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชาDMC The only one

ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก
ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดนี้แหละเป็นตัวสำเร็จ
ผลไม้ดกนกชุม น้ำเย็นปลาชอบอาศัย


คติธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

#2 muggletor

muggletor
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:06 PM

ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

#3 น้ำใส

น้ำใส
 • Members
 • 778 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:20 PM

ขอพระองค์ทรงพระสุขพลานามัยสมบูรณ์

และทรงเป็นประทีปธรรมของปวงพุทธบริษัทตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เหมือนดอกบัวทะยานตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ เปิดกลีบรับแสงตะวันธรรม

น้อมนำสู่วิถีอันดีงาม


#4 usr23268

usr23268
 • Members
 • 81 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:31 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

#5 usr22525

usr22525
 • Members
 • 22 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:36 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

#6 janja

janja
 • Members
 • 11 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:36 PM

ขอทรงมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นประทีบธรรมของปวงพุทธบริษัทตลอดไป


ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา


#7 Noob

Noob
 • Members
 • 59 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:38 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา


#8 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:40 PM

ขอให้พระองค์ มีพระชน ยิ่งยื่นนานครับ
#9 Chatkaew

Chatkaew
 • Members
 • 118 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:43 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

#10 DMCchild

DMCchild
 • Members
 • 270 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Singapore

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:51 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญ ขอให้ตามติด ติดตาม หลวงพ่อธัมมฯ ใกล้ชิด ทั้งหยาบและละเอียดตราบวันที่สุดแห่งธรรมเทอญ...สาธุ

#11 ปฏิปทา 072

ปฏิปทา 072

  ขอชื่อ ที่ถูกต้อง ปฏิปทา 072 THANIDA KOIKE

 • Members
 • 1358 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 03:56 PM

ขอให้พระองค์ ทรงมีพระชน ยิ่งยืนนาน ค่ะ#12 Ozeria

Ozeria
 • Members
 • 879 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:03 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา


สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

ลูกพระธัมฯ หลานหลวงปู่ หลานคุณยาย

#13 Ray

Ray
 • Members
 • 168 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:07 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

#14 อริย 072

อริย 072
 • Members
 • 440 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:13 PM

เนื่องในมงคงวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาท
ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา
วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
เกล้ากระหม่อม
รู้สึกปิติ และ ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง
แก่ข้าฯ และ เหล่าพุทธบริษัททั้งปวง

ณ วโรกาสนี้
เกล้ากระหม่อม ขอกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย ประมวลรวมกับ อำนาจพระกุศลบารมี
ที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมา สมบรูณ์แล้วนั้น
จงมา อภิบาลรักษา ใต้ฝ่าพระบาท
ให้ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงพระสุขพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน
เสด็จสถิตเป็นประทีบธรรม ของปวงข้าฯ
และเหล่า พุทธบริษัทตลอดไป
นานเท่านาน ...
สาธุ สาธุ สาธุ


#15 คนรักบุญู

คนรักบุญู
 • Members
 • 203 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:20 PM

ข้าพเจ้าขอถวายพระพร

ขอทรงพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน

มีบารมี ยิ่งใหญ่ไพศาล ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัญ และในชาติต่อๆ ไป ด้วยเทอญ สาธุ *****


#16 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:23 PM

ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย.....นานเท่านาน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่ไม่ขัดขวางต่อการเจริญภาวนา
ขอพระองค์ ทรงเป็นเนื้อนาบุญแห่งโลกทุกภพทุกชาติค่ะ

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#17 crystal.mind

crystal.mind
 • Members
 • 280 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:BKK
 • Interests:Book Music

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:26 PM

ขอนอบน้อมก้มกราบไหว้ พระสงฆ์ผู้เป็นพระสุปฏิปันโน

ข้าพระพุทธเจ้าฯ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว "จินาพันธ์"

และพนักงานทุกคนในบริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด

ขออาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทุกภพ ทุกจักรวาล

มาประมวลรวมกัน เป็นกำแพงแก้ว ปกป้อง ปกปักรักษา ใต้ฝ่าพระบาทฯ

ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีสติสมบูรณ์แจ่มใส ทุกโมงยาม

ให้ทรงมีความบันเทิงแจ่มใส สุขใจในธรรม ทุกค่ำเช้า

เป็นมิ่งขวัญ ชาวพุทธ ทั้วโลก ไปนานแสนนาน

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  lotus1.gif   13.57K   14 ดาวน์โหลด

" เกิดมาเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้ง + แสวงบุญ + สร้างบารมีค่ะ "
"รักษา อารมณ์ดี + อารมณ์เดียว + อารมณ์สบาย ทั้งวัน "


#18 54ev1

54ev1
 • Members
 • 49 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:30 PM

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งยืนนาน ครับ


#19 usr25920

usr25920
 • Members
 • 76 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:35 PM

เนื่องในมงคงวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาท
ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา
วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
เกล้ากระหม่อม
รู้สึกปิติ และ ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง
แก่ข้าฯ และ เหล่าพุทธบริษัททั้งปวง

ณ วโรกาสนี้
เกล้ากระหม่อม ขอกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย ประมวลรวมกับ อำนาจพระกุศลบารมี
ที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมา สมบรูณ์แล้วนั้น
จงมา อภิบาลรักษา ใต้ฝ่าพระบาท
ให้ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงพระสุขพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน
เสด็จสถิตเป็นประทีบธรรม ของปวงข้าฯ
และเหล่า พุทธบริษัทตลอดไป
นานเท่านาน ...
สาธุ สาธุ สาธุ


#20 usr21907

usr21907
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:39 PM

ขอสมเด็จพระสังฆราช จงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แผ่บุญบารมียังลูกหลานไทย และเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดเจ้าข้าฯ
ข้าฯ scd. phuket

#21 thairaktop

thairaktop
 • Members
 • 17 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:54 PM


#22 thairaktop

thairaktop
 • Members
 • 17 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:54 PM

วันประสูติอันโอภาสมาบรรจบ น้อมเคารพเอกสงฆ์องค์อุปถัมภ์
ฤทัยชน ฤทัยชาติ ได้อิ่มธรรม ด้วยน้ำคำทรงค่าล้ำผาสุขใจ
ขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ทั่วผืนหล้า ถวายพระพรสังฆราชาผู้ยิ่งใหญ่
สมพระคุณที่ทรงคุ้มปรกใจไทย ผู้นำธรรมพระจอมไตรส่องนิรันด์

#23 thairaktop

thairaktop
 • Members
 • 17 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 04:54 PM

#24 DMC_BEN

DMC_BEN
 • Members
 • 4 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 05:03 PM

เนื่องในมงคงวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาท
ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา
วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
เกล้ากระหม่อม
รู้สึกปิติ และ ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง
แก่ข้าฯ และ เหล่าพุทธบริษัททั้งปวง

ณ วโรกาสนี้
เกล้ากระหม่อม ขอกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย ประมวลรวมกับ อำนาจพระกุศลบารมี
ที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมา สมบรูณ์แล้วนั้น
จงมา อภิบาลรักษา ใต้ฝ่าพระบาท
ให้ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงพระสุขพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน
เสด็จสถิตเป็นประทีบธรรม ของปวงข้าฯ
และเหล่า พุทธบริษัทตลอดไป
นานเท่านาน ...
สาธุ สาธุ สาธุ


#25 nidnoi

nidnoi
 • Members
 • 135 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 05:59 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา


#26 Marina

Marina
 • Members
 • 171 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 06:41 PM

ขอพระองค์ทรงมีอายุขัยยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

สาธุ

#27 zumo

zumo
 • Members
 • 14 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 06:42 PM


เนื่องในมงคงวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา
วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เกล้ากระหม่อม รู้สึกปิติ และ ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง แก่ข้าฯ และ เหล่าพุทธบริษัททั้งปวง

ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อม ขอกราบอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย ประมวลรวมกับ อำนาจพระกุศลบารมี
ที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมา สมบรูณ์แล้วนั้น จงมา อภิบาลรักษา ใต้ฝ่าพระบาท
ให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระสุขพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นประทีบธรรม ของปวงข้าฯ และเหล่า พุทธบริษัทตลอดไป นานเท่านาน ...
สาธุ สาธุ สาธุ


#28 ร่มใดใด ไม่เท่าร่มธรรม

ร่มใดใด ไม่เท่าร่มธรรม
 • Members
 • 35 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 06:45 PM

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม พระการุณย์เลิศล้ำ ทรงน้อมนำสู่มนุษย์

#29 usr24038

usr24038
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 06:59 PM

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง

#30 พุทธรักษา

พุทธรักษา
 • Members
 • 78 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2008 - 07:29 PM

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง เจริญยิ่งุยืนนาน