ไปที่เนื้อหา
- - - - -

ภาพดี072 โครงการบวช บวชระยะสั้น บวชเรียน บวชแสน บวชล้าน Pic Of The Day


ภาพดี072 โครงการบวช บวชระยะสั้น บวชเรียน บวชแสน บวชล้าน Pic Of The Day

โครงการบวชดีๆ มีทุกเดือน (โครงการบวชระยะสั้น 21 วัน ความดีทันใช้)
กำหนดการอบรมโครงการบวชพระทุกเดือน ประจำปี พ.ศ.2558-2559
รุ่นที่ 56 16 ส.ค 58 - 6 ก.ย 58
รุ่นที่ 57 13 ก.ย 58 - 4 ต.ค 58
รุ่นที่ 58 11 ต.ค 58 - 1 พ.ย 58
รุ่นที่ 59 15 พ.ย 58 - 6 ธ.ค 58
รุ่นที่ 60 13 ธ.ค 58 - 3 ม.ค 58
รุ่นที่ 61 15 ม.ค 58 - 7 ก.พ 58
สอบถามรายละเอียดได้ที่
08-8006-2072
08-1905-3774