ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * - 2 คะแนน

คำอธิษฐานจิตประจำวันและคำอธิษฐานจิตของคุณยายอาจารย์ฯ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 38 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#31 jojoe101

jojoe101
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 March 2009 - 01:33 AM

อนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ

#32 sCHer♥™

sCHer♥™
 • Members
 • 100 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 May 2009 - 06:20 PM

สาธุ


#33 เข้ากลางดีที่สุด

เข้ากลางดีที่สุด
 • Members
 • 64 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 28 September 2009 - 09:55 PM

ขอแก้ตรงสีแดงนิดนึดนะเดี๋ยวเผื่อใครไม่ทราบอธิษฐานไปความหมายจะเปลี่ยน "ขอให้ข้าพเจ้า เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หริ(แก้เป็น หิริ=ความละอายต่อการทำบาป) โอตัปปะ ความเพียร และขันติ พึงเป็นผู้ที่ ศัตรูครอบงำไม่ได้ ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย"

#34 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 01 June 2011 - 09:25 PM

ดีจริงๆค่ะ ดิฉันท่องคำอธิษฐานนี้เป็นประจำค่ะ
ขออนุโมทนาสาธุบุญค่ะ

#35 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 13 June 2011 - 06:58 AM

สาธุค่ะ : )

#36 หมอมด

หมอมด
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 January 2014 - 09:56 AM

อนุโมทาสาธุค่ะ


www.nomnam.co.th


#37 Souriya

Souriya
 • Members
 • 53 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ส.ป.ป.ลาว
 • Interests:วิชชาธรรมกาย

โพสต์เมื่อ 15 January 2014 - 11:00 AM

สาธุ สาธุ สาธุ สุดยอดมากเลียครับ...เพรง กรางกายเพราะมาย...ทำให้นืกถืงคุณยายครับ...


สิ่งที่ต้องสะสมคือบุนกุสน สิ่งที่ต้องสะแหวงหาคือพระรัตนะไตรพายใน เป้าหมายชีวิดคือที่สุดแห่งทัม ที่พักละหว่างทางคือ ดุสิดบุรี วงบุนพิเสด เขดพระโพทิสัด.

ละชั่วทุกอย่าง ทำดีทุกรูบแบบ ทำใจให้พ่องใส อยากไปไหนก่อไปได้ทุกที่...


#38 อุทัยวรรณ หรรษคุณาชัย

อุทัยวรรณ หรรษคุณาชัย
 • Member_Facebook
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 June 2014 - 06:29 PM

สาธุๆๆค่ะ
จะได้เดินตามรอยเท้าคุณยายค่ะ
สาธุๆๆค่ะ
จะได้เดินตามรอยเท้าคุณยายค่ะ

#39 vividu

vividu
 • Members
 • 716 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Seattle, WA
 • Interests:Meditation

โพสต์เมื่อ 05 June 2014 - 08:35 PM

คำอฐิษฐานจิตประจำวัน


บุญใด ที่ข้าพเจ้าใด้ทำในบัดนี้ เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า ทำให้แจ้ง โลกุตตระธรรม ๙ ในทันที ข้าพเจ้า เป็นผู้อาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไป ในวัฏฏสงสาร

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์ แต่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงฐานะ แห่งความอาภัพ ๑๘ ประการ

ขอให้ข้าพเจ้า พึงเว้นจากเวรทั้ง ๕ พึงยินดีในการรักษาศีล ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕ พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว คือ กามคุณ

ขอให้ข้าพเจ้า ไม่พึงประกอบด้วย ทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วย ทิฏฐิที่ดีงาม ไม่พึงคบมิตรชั่ว พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หริ โอตัปปะ ความเพียร และขันติ พึงเป็นผู้ที่ ศัตรูครอบงำไม่ได้ ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ฉลาดในอุบาย แห่งความเสื่อม และความเจริญ เป็นผู้เฉียบแหลม ในอรรถและธรรม ขอให้ญาณของข้าพเจ้า เป็นไปไม่ข้องขัด ในธรรมะที่ควรรู้ ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

ความปราถนาใดๆ ของข้าพเจ้า ที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จ โดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้า กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ

เมื่อใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วในโลก เมื่อนั้น ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย เป็นผู้ได้โอกาส แห่งการบรรลุธรรม

ขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ ได้บรรพชา อุปสมบทแล้ว เป็นคนรักศีล มีศีล ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา ของพระบรมศาสดา

ขอใด้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้ โดยสะดวก ตรัสรู้ได้พลัน กระทำให้แจ้ง ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ อันประกอบด้วยธรรมะ มีวิชชา เป็นต้น

ถ้าหากพระพุทธเจ้า ไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลธรรม ของข้าพเจ้า เต็มเปี่ยมแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ญาณ เป็นเครื่องรู้เฉพาะตน อันสูงสุดเทอญฯ


นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ


คำอธิษฐานนี้ ใช้ตั้งจิตอธิษฐานทุกวัน เมื่อสมัยบวชเป็นธรรมทายาทครับ


คำอธิษฐานจิตของ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


สิ่งใดเป็นบุญกุศล ขอให้ได้รู้ ได้เห็น และได้ทำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

ความประมาทอย่าได้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา ให้เราสั่งสอนตัวเราได้ตลอดเวลาว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้า

ให้เราสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายใน อริยทรัพย์ โภคทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พละ ให้บริบูรณ์ทั้งหมด ให้มีบริจาคทานได้ไม่รู้จักหมดจักสิ้น ผลแห่งทานของเราเมื่อได้ตกในมือเขา ขอให้เขาสิ้นอาสวะกิเลส

คำว่า "ไม่ดี" คำว่า "ตกต่ำ" อย่าให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ ที่ทำให้ก้าวหน้าติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ขออย่าให้มารปิดรู้ปิดญาณของเราได้

คำว่า "แพ้" อย่าได้รู้จัก ไม่รู้จักคำว่า "แพ้มาร" ไปทุกภพทุกชาติ ให้ชนะไปทุกชาติๆ ตราบกระทั่งปราบมารสำเร็จ
ขอให้หูดี ตาดี โรคภัยไข้เจ็บไม่มี ให้อาการ 32 ครบบริบูรณ์ ขอให้ได้เกิดเป็นชาย ได้เพศบริสุทธิ์ ไม่หลงใหลในเพศตรงข้าม ไม่ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ของฝ่ายอกุศล

เกิดมาปุ๊บก็ขอให้มีศีล 5 ศีล 8 ศีล 227 รู้หมดตั้งแต่เกิด รู้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ หมดทุกอย่างให้เชี่ยวชาญตั้งแต่เกิดเลย

ให้ร่างกายสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ให้กาย วาจา ใจ ของเราบริสุทธิ์สะอาด ทั้งธาตุ ทั้งธรรม ทั้งเห็น ทั้งจำ ทั้งคิด ทั้งรู้ ให้ได้เป็นยอดนักสร้างบารมี ได้สร้างบุญบารมีทั้งสามัญบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ครบทั้ง 30 ทัศ ตลอดชีวิต

ขอให้ได้ปฎิบัติภาวนาได้โดยสะดวก ให้มีดวงตาเห็นธรรม รู้ถูก เห็นถูก รู้ได้รอบตัว เห็นได้รอบตัว ให้ได้สำเร็จมรรคผล นิพพาน ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ

นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ:) :) :) :) :) :) :) ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ :) :) :) :) :) :) :)

เพราะหนทางชีวิตยังอีกยาวไกล
แต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น
จะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน
จึงได้รวบรวมคำสำคัญนี้ไว้
มามอบให้แด่... ทุกท่าน

 

Krap kob pra koon of this dhammatan ka. Sadhu saddhu sadhu nibbana pajjayo hodhu.


8-)