ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 2 คะแนน

โอวาทและพรของหลวงพ่อ...ยามที่เหนื่อยหรือท้อแท้


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 34 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 June 2006 - 06:13 PM

ข้อความข้างล่างนี้ เป็นโอวาทและพรของหลวงพ่อที่ผมชอบมากๆ และอยากดูและฟัง สปอตที่เป็นโอวาทอันนี้ทุกๆครั้งเวลาที่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ คิดว่า เพื่อนๆ คงจะเคยได้ดูหรือได้ฟังกันมาบ้างนะครับ ถ้ายังไงก็ลองอ่านดูกันนะครับ ว่าชอบหรือไม่
QUOTE
กัลยาณมิตรที่รักของหลวงพ่อ

เส้นทางบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างกับหลวงพ่อนี้ เป็นเส้นทางบุญที่แสนไกลและยากกว่าการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใดๆ ในโลก เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก แต่พวกเราทุกคนก็อดทน ต่อสู้ และมุ่งมั่นต่อไป อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ ยากที่จะหาคำพูดใดๆ มายกย่อง จึงจะสมกับพลังบุญที่พวกเราได้ร่วมสร้างด้วยกันมาจนบัดนี้

พวกเราได้เดินทางไกลมาอย่างองอาจ เข้มแข็งตลอดมา เพราะเรารู้ว่า เรากำลังสร้างมหานิสงค์อันยิ่งใหญ่สุด นั่นคือการนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ไปอยู่ในจิตใจของมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อนำชาวโลกทั้งหลายไปสู่เป้าหมายอันกว้างไกล เกินกว่าจักรวาล นั่นคือดินแดนแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์ คือพระนิพพาน

ด้วยผลแห่งบุญนี้ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายในตัวเราทุกคน ขอให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพิ่มพูนกำลังใจให้เราสร้างสมบารมียิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยเร็วพลัน ทุกท่าน เทอญ...

สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#2 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 26 June 2006 - 06:37 PM

สาธุ...
สาธุ...
สาธุ...
ทุกคำของพ่อเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ให้กล้าที่จะก้าวต่อไปในหนทางแห่งการสร้างบารมีนี้
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#3 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 June 2006 - 09:36 PM

สาธุ เป็นคำกล่าวที่ทรงพลังมาก
หยุดคือตัวสำเร็จ

#4 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 02:49 AM

nerd_smile.gif ขอขอบคุณสำหรับโอวาทพ่อดีๆ ที่นำมาต่อเติมเสริมกำลังใจให้แก่เพื่อนนักสร้างบารมีด้วยนะครับ สาธุ... สาธุ... สาธุ...
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#5 บุญรักษา

บุญรักษา
 • Members
 • 189 โพสต์
 • Interests:ขอชีวิตงดงามตามที่ฝัน ขอทุกวันเป็นวันอันสดใส ขอทุกก้าวคือก้าวที่มั่นใจ ขอวันใหม่ก้าวไกลไปกว่าเดิม

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 05:38 AM

ผมน้อมนำ เสียงให้พรหลวงพ่อท่าน มาทำเป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์
กำลังประชุม ๆ หรือกำลังอยู่ในหล่มแห่งภาระหน้าที่ทางโลก
ได้ยินได้ฟังแล้ว ก็อบอุ่นดีครับ มัดมุมยิ้มเล็ก ๆ ด้วยกำลังใจนั่นเอง

ขอบคุณ ผู้นำมาโพสครับ สุขภาพแข็งแรงครับผม

ไม่มีสิ่งใดจะมอบให้ นอกจาก....ความจริงใจที่เต็มปรี่ เริ่มต้นผูกพันกันวันนี้ เพื่อมิตรไมตรีที่ดี..ตลอดไป เราต่างก็...มีไฟฝัน พร้อมจะสร้างสรรค์..เพื่อวันใหม่ ขอให้เรา....ต่างเป็นกำลังใจ เพื่อไปสู่จุดหมายที่...ยังรอ

#6 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 08:33 AM

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

#7 ตุ๊กตาหมู

ตุ๊กตาหมู
 • Members
 • 94 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 08:49 AM

สาธุค่ะ

#8 light mint

light mint

  ขออนุโมทนาบุญค่ะ

 • Members
 • 1423 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:THAILAND
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 08:58 AM

สาธุค่ะ
ขออนุโมทนาบุญนะคะ สาธุ


#9 สิทฺธิกโร(V-active)

สิทฺธิกโร(V-active)
 • Members
 • 486 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:สมุทรปราการ
 • Interests:ธรรมมะ และการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 09:13 AM

สาธุ ครับ

#10 อ้วน บ่อโยก

อ้วน บ่อโยก
 • Members
 • 646 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:rayong

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 12:15 PM

สาธุครับ

ทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะ เป็นต้นว่า ที่สวนพนาวัฒน์

จะได้ยินโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสมอครับ#11 ชาร์ป

ชาร์ป
 • Members
 • 985 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ปทุมธานี

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 01:38 PM

สาธุ
สาธุ
สาธุ ครับ

#12 กาแฟเย็น

กาแฟเย็น
 • Members
 • 121 โพสต์
 • Location:milan
 • Interests:วาดการ์ตูน เล่นคอมกับโปรแกรมแต่งรูปต่างๆ ชอบถ่ายรูปอยู่เหมือนกัน

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 03:21 PM

ดีมากเลยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ เส้นทางบุญนี้ใช้กำลังใจสูง ยากที่ใครจะทำได้เสมอเหมือนจริงๆ

#13 Mai D na

Mai D na
 • Members
 • 282 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 04:40 PM

เวลา เหนื่อย และ ท้อ

ได้ ฟัง เสียง หลวง พ่อ สอน

เหมือน ได้ กำลัง

มี พลัง สู้ ใหม่ เสมอแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป
แต่..
เ ป้ า ห ม า ย ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ร
#14 chankitt

chankitt
 • Members
 • 49 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 06:44 PM

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
...

#15 o_love

o_love
 • Members
 • 106 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 07:20 PM

ดีมากเลยคับ

#16 น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

  เราคือ นักรบกล้าอาสาสมัคร กองทัพธรรม

 • Members
 • 1961 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:ช่วยงานบุญที่วัด ให้ถึงที่สุดกำลัง ตราบวันที่ชีวิตจะสิ้นลมหายใจ

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 08:33 PM

เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่จะต่อส้ต่อไปจริงๆค่ะ
"ด้วยใจกล้าอาสา พัฒนาไม่หยุดยั้ง"

น้ำฝนลูกพระธัมฯ

#17 gioia

gioia
 • Members
 • 593 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 June 2006 - 03:00 AM

ขอบคุณเจ้าของกระทู้ค่ะ
การเติมพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือ .. คิดถึงท่านบ่อยๆ
และอาราธนาท่านมาไว้กลางกายค่ะ
...ลองดูนะคะ จะไม่กล้าเหนื่อยเลยล่ะ
เพราะจะสำนึกได้ว่า ท่านเหนื่อยกว่าเรามากยิ่งนัก
ถึงแม้อาจจะมีแอบเหนื่อยบ้างแต่จะหายเร็ว
เพราะมีพระพ่อท่านชาร์ตแบ็ตให้ตลอดค่ะ#18 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 28 June 2006 - 06:43 AM

สาธุครับ อ่านแล้วมีพลังที่จะออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ชักชวนผู้มีบุญให้มาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะเรามากยิ่งขึ้นครับ smile.gif


#19 aoi

aoi
 • Members
 • 356 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 June 2006 - 02:21 PM

อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
เราเกิดมาสร้างบารมี
#20 สงบสุข

สงบสุข
 • Members
 • 83 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์ 211/23 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ซ.13 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 • Interests:เกิดมาทำไม เกิดมาแล้วแก่ แล้วเจ็บ แล้วตาย<br />พอมาเจอหลวงพ่อถึงเข้าใจค่ะ<br />เกิดมาเพื่อสร้างบารมี<br />เกิดมาเพื่อพระนิพพาน

โพสต์เมื่อ 05 July 2006 - 04:08 PM

อดีตที่เคยทุกข์
เมื่อเจอพ่อเข้าใจชีวิต
เมื่อเจอพ่อกลับรู้สึกสงบสุข
เมื่อเจอพ่อรู้จุดมุ่งหมายชีวิต
เมื่อล้มลุกขึ้นใหม่ไม่ท้อนาน
ท้อได้แต่อย่านานลุยสร้างบารมีต่อไป
อยากบอกพ่อว่า I LOVE YOU หลายเด้อ
อยากบอกพ่อว่า รักพ่อที่สุดในโลก
อยากบอกพ่อว่า ลูกพยามจะเป็นคนดีที่พ่อต้องการ
อยากบอกพ่อว่า ลูกจะพยายามนั่งธรรมะทุกวัน
ขอบคุณพ่อที่มีมหากรุณาต่อลูกๆ ทุกคน

#21 Faiiz`มัชฌิม13

Faiiz`มัชฌิม13
 • Members
 • 21 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 July 2006 - 06:03 PM

[size=7] สาธุค่ะ

ทุกคำของพ่อนั้น

ดีจริงๆๆ

ลุกจะตั้งใจปฏิบัติ ตามคำพ่อน่ะค่ะ


* * มัชฌิมหญิง13

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  CA8PIZGP.png   12.48K   43 ดาวน์โหลด


#22 thanasub

thanasub
 • Members
 • 47 โพสต์

โพสต์เมื่อ 31 July 2006 - 08:19 PM

สาธุครับ

#23 Jengiskhan

Jengiskhan
 • Members
 • 560 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กุงเท่

โพสต์เมื่อ 31 July 2006 - 09:35 PM

จะติดตามพ่อสร้างบารมีไปด้วยกันครับ
สาธุครับ

#24 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 25 September 2006 - 08:27 PM

อนุโมทนา
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#25 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 May 2007 - 10:48 PM

สาธุๆๆ

#26 องค์พระใสสว่าง มังกร v-act

องค์พระใสสว่าง มังกร v-act
 • Members
 • 355 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests: การปฎิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

โพสต์เมื่อ 30 May 2007 - 05:27 PM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุ
ใจหยุดคือ ที่สุดแห่งบุญ


#27 bambam

bambam
 • Members
 • 17 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 June 2007 - 11:17 AM

สาธุค่ะ

#28 ปีติบุญ

ปีติบุญ
 • Members
 • 153 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 October 2007 - 01:58 PM

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

#29 อนุบาลเสียงใส

อนุบาลเสียงใส
 • Members
 • 42 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 April 2008 - 10:07 PM

อุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้
อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหน
อุปสรรคแค่นี้สักเท่าใด
อุปสรรคแค่ไหนใจคิดเอง...
....
ตกลง..ทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันสักแค่ไหน...มันอยู่ที่..ใจเราน่ะค่ะ
แล้วเราก็มานั่งธรรมะให้ใจใสมีพลังเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ไงค๊ะ
...
แค่เห็นรอยยิ้มของพระพ่อก็ชื่นใจหลายๆเด้อค่ะเด้อ
...
สาธุ..

#30 nidnoi

nidnoi
 • Members
 • 135 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 August 2008 - 12:33 PM

สาธุค่ะ