ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 2 คะแนน

กัลยาณิวัฒนานุสรณีย์


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 27 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Mai D na

Mai D na
 • Members
 • 282 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 January 2008 - 01:28 PM

แนบไฟล์  10.jpg   10.65K   44 ดาวน์โหลด


ข อ ด ว ง พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ ก ร ะ ห ม่ อ ม แ ก้ ว

ง า ม เ พ ริ ศ แ พ ร้ ว ก ล า ง ดุ สิ ต ทิ พ ย์ ส ถ า น

ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง เ ก ษ ม พ ร ะ สำ ร า ญ

อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ นิ รั น ด ร ..

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป
แต่..
เ ป้ า ห ม า ย ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ร
#2 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 January 2008 - 02:04 PM

Sa Thu

#3 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 05 January 2008 - 12:54 PM

แนบไฟล์  _________________________________________________________________.jpg   16.63K   17 ดาวน์โหลด

"นิราศแล้วโอ้ดวงแก้วกัลยาณ์... พระนครายศยิ่งฟ้าเสวยสวรรค์..."
[/size]
ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า www.dmc.tv


แนบไฟล์  ___________________________________________________.jpg   50.22K   17 ดาวน์โหลด
พระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ณ มุขตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท[/color]
แด่... สมเด็จพระกัลยาณมิตราจารย์ (สมเด็จพระอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐ)
ธ เสด็จสู่สวรรค์ครรลัยแล้ว****ประทีปแก้วเสด็จลับกลับสถาน
ณ แผ่นดินองค์อมรินทร์อันโอฬาร****โชติตระการพิมานทองผุดผ่องพรรณ
พระเมรุงามอร่ามเรืองเหนือปฐพินทร์****แทนหทัยจอมบดินทร์ปิ่นสยาม
พระบารมีคุ้มประเทศทั่วเขตคาม*****เทิดพระนามองค์เจ้าฟ้าฯ แห่งข้าไทย
(ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี : ประพันธ์ถวาย)

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

แนบไฟล์  _____________________________________________________________________.jpg   64.64K   66 ดาวน์โหลดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓o พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง


นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงการจัดระเบียบการให้ประชาชนเข้าชมภายในนิทรรศการว่า จะเปิดให้ประชาชนเดินเข้าเป็นแถวเพื่อชมนิทรรศการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในส่วนของการชมพระเมรุ จะมีการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดจะให้ประชาชนขึ้นชมพระเมรุเป็นทางเดียว หรือแบบวันเวย์ แล้วลงพระเมรุอีกทางหนึ่ง เพราะเกรงว่า พระเมรุจะรับน้ำหนักไม่ไหว

"สำหรับประชาชนที่เดินทางมาชมนิทรรศการ ขอให้โดยสารรถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องกันการจราจรหนาแน่น และขอความร่วมมืออย่าเด็ดดอกไม้ เพราะต้องการให้ความสวยงามคงไว้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดนิรรศการ ส่วนในเรื่องของการแต่งกาย ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดไว้ทุกข์ เพราะถือว่าออกทุกข์แล้ว แต่ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพราะถือว่าเป็นเขตพระราชฐาน" นายกฤษณพรกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดนิทรรศการจะเปิดให้ประชาชนให้ชมในวันที่ 18 พฤศจิกายน หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน เวลา 15.00 น. แล้ว โดยเปิดให้ชมจนถึงเวลา 21.00 น. และตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ส่วนราชรถ ราชยาน ไม่ได้นำมาไว้ที่พระเมรุ แต่ประชาชนสามารถเข้าชมได้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน เวลา 10.00 - 21.00 น.

*****ด้านนายรัตนาวุธ วัชโรทัย ที่ปรึกษากิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง แถลงว่า นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 18 – 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 – 21.00 น. จะแบ่งเป็น 12 โซนดังนี้


1. โซน ตามรอยพระบาทแก้วกัลยา
การจัดแสดงภาพวาดพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 84 ภาพ เท่าจำนวนพระชนมายุ จาก 84 ศิลปินในโครงการ “ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
2. โซน สมพระเกียรติยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
การประมวลภาพเหตุการณ์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2551
3. โซน กัลยาณิวัฒนาแห่งราชสกุลมหิดล
การจัดแสดงพระประวัติและพระอิสริยยศในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นับแต่ประสูติจนถึงทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศครั้งสุดท้าย รวมถึงนัยแห่งพระนาม
4. โซน สมเด็จเจ้าฟ้าในใจประชา
การประมวลภาพแห่งความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขณะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมข้อความบรรยายความรู้สึกของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ โดยคณะกรรมการจัดงาน ได้คัดเลือก 6 ภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตามหาบุคคลในภาพและเปิดให้ประชาชนและพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ได้มีโอกาสส่งภาพแห่งความทรงจำที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างใกล้ชิด พร้อมเขียนถ้อยคำระลึกถึงพระองค์ โดยสามารถส่งตรงมายัง ตู้ปณ. 2466 ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนำมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าว
5. โซน พระอุปถัมภ์ ค้ำจุนประชา
การจัดแสดง ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับมูลนิธิที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ พร้อมความรู้สึกของตัวแทนบุคคลในพระอุปภัมภ์ ที่บรรยายถึงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
6. โซน องค์อุทิศเพื่อปวงชน
การจัดแสดงพระกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงปฏิบัติเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระชนม์ชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. โซน พระโกศจันทน์
การจัดแสดงพระประวัติและธรรมเนียมการใช้พระโกศ สำหรับพระบรมศพและพระศพ ตามโบราณราชประเพณี ในสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงความเป็นมาของพระโกศจันทน์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
8. โซน ราชรถน้อย
การจัดแสดงประวัติการสร้างราชรถน้อย ความหมาย และหน้าที่การใช้งานในอดีตจนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
9. โซน ริ้วขบวนพระอิสริยยศ
การจัดแสดงประวัติริ้วขบวนแห่งเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศและพระอิสริยยศที่สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชทานเพลิงพระศพ ตามโบราณขัตติยราชประเพณีในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเครื่องแต่งกายในริ้วขบวนอัญเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ออกสู่พระเมรุ
10. โซน พระเมรุ
การจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระเมรุมาศ และพระเมรุ ตามโบราณขัตติยราชประเพณีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ความหมายและแบบร่างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุโดยรอบ
11. โซน มูลนิธิในพระอุปถัมภ์
12. โซน จำหน่ายของที่ระลึก

______________________________________________________
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการพระไตรปิฎกสากลในพระอุปถัมภ์; http://www.dhammasociety.org/mds/

เว็บไซต์เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจ; http://www.hrh84yrs.org/index.htm


รวมบทเพลงถวายคารวาลัย; http://www.gmember.com/activity/nangfah/index.html#4 usr21498

usr21498
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 January 2008 - 02:08 PM

ครับ
เสด็จสู่สวงสวรรค์

นายสุทธิพงศ์ สุภาเพ็ชร์[email protected]

#5 ขวัญมณีเบิกบาน

ขวัญมณีเบิกบาน
 • Members
 • 109 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 January 2008 - 12:17 AM

อาลัยเจ้าฟ้า สู่เคหา เพื่อลงมาสร้างบารมี

#6 ขวัญมณีเบิกบาน

ขวัญมณีเบิกบาน
 • Members
 • 109 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 January 2008 - 12:30 AM

ขอให้พระพี่นางเธอทรงไปสู่ สุคติ เเละมีคาวมสุขในสวรรค์ เทอญ
เด็กหญิง ปุณยาพร หิรัญศรี

#7 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 06 January 2008 - 07:25 AM

ขอบคุณเจ้าของกระทู้ ตั้งใจว่าจะไปเข้าถวายสักการะพระศพ ช่วงกลางเดือนนี้เช่นกันครับ

ไฟล์แนบ#8 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 06 January 2008 - 07:50 AMขอสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงสถิตย์ เสวยทิพยสุขอันประณีต ณ แดนสรวงสวรรค์ดุสิตา

แลไม่ประมาททุกขภัยในสังสารวัฏฏ์ สามารถตัดอาสวะกิเลสานุสัย สู่มหาอมตนฤพานโดยเร็วพลันเทอญฯ


***
ป.ล.
กระทู้นี้ควรจะย้ายไปอยู่ที่บอร์ดกลาง นะครับ
เพราะผู้อ่านส่วนมาก เข้าไปดูความเคลื่อนไหวที่บอร์ดกลางมากกว่าครับ

#9 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 January 2008 - 01:09 PM

ขอบคุณครับ...สาธุ

#10 Purity_U

Purity_U
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 January 2008 - 02:40 PM

ข้าพระพุทธเจ้าขอร่วมไว้อาลัย และขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย พระองค์จะทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขออนุญาตแนะนำเว็บที่สำนักราชวังจัดทำขึ้นนะคะ เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และสามารถร่วมลงนามได้เช่นเดียวกันค่ะ www.hrh84yrs.org

#11 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 10 January 2008 - 03:00 PM

ขอบคุณครับ...สาธุ

ไฟล์แนบ


พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#12 usr20438

usr20438
 • Members
 • 31 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 June 2008 - 10:44 PM

รับทราบค่ะ..มีประโยชน์มากๆเลย...ขอบพระคุณค่ะ

#13 Moo_Noi_55

Moo_Noi_55
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 July 2008 - 10:46 AM

ขอบคุณคะ ที่แจ้งให้ทราบ

#14 Sunshine

Sunshine
 • Members
 • 363 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 09:38 AM

มีเพื่อนส่งต่อๆ กันมาค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพมา ณ ที่นี้ด้วย และขออนุญาตเผยแพร่ต่อให้ท่านอื่นๆ ได้ชมความสวยงามนี้ด้วย ถ่ายได้สวยสุดๆ เลยค่ะ ทั้งภาพและการให้สี

ไฟล์แนบ#15 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 09:48 AM

สุดยอดครับท่าน...

#16 Ozeria

Ozeria
 • Members
 • 879 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 10:46 AM

สีสวยมาก

สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

ลูกพระธัมฯ หลานหลวงปู่ หลานคุณยาย

#17 kasaporn

kasaporn
 • Members
 • 870 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 11:43 AM

สวยมากเลยค่ะ

#18 usr24472

usr24472
 • Members
 • 124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 12:06 PM

สวยมากเลยๆๆๆๆๆคะ

#19 the miracle girl ^__^

the miracle girl ^__^
 • Members
 • 226 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 12:45 PM

สวยมากค่ะ
สาธุ

#20 สุภาพบุรุษ072

สุภาพบุรุษ072
 • Members
 • 597 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 03:39 PM

สวยงามดุจดั่งวิมาน

#21 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 04:06 PM

อนุโมทนา เจ้าของกระทู้ ครับ
ผมก็ได้ FW mail เหมือนกัน

ภาพโดย 2008 Thaksa
แนบไฟล์  1.jpeg   172.05K   34 ดาวน์โหลด

แนบไฟล์  2.jpeg   195.76K   32 ดาวน์โหลด

แนบไฟล์  3.jpeg   302.32K   33 ดาวน์โหลด

แนบไฟล์  4.jpeg   164.17K   34 ดาวน์โหลด

แนบไฟล์  5.jpeg   194.65K   33 ดาวน์โหลด

ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#22 Ooy1122

Ooy1122
 • Members
 • 71 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bkk

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 07:19 PM

สาธุค่ะ


#23 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 November 2008 - 06:25 AM

สวยจังเลยนะครับ

#24 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 14 November 2008 - 08:28 AM

ดูภาพพระเมรุ ทำให้อดนึกถึง Animation ชุดสวรรค์อย่างช่วยไม่ได้ จากการที่พวกเราร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำด้วย
ไม่รู้ว่าวิมานข้างบนจะเป็นยังไง? ? ? smile.gif

#25 swo

swo
 • Meditation Admin
 • 267 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:WDC

โพสต์เมื่อ 15 November 2008 - 05:04 PM

สาธุ สวยงามมาก smile.gif

#26 บี

บี
 • Members
 • 151 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 November 2008 - 05:18 PM

สาธุ ครับ

#27 สัมมาอะระหัง

สัมมาอะระหัง
 • Members
 • 235 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:computer,dhamma

โพสต์เมื่อ 17 November 2008 - 12:45 AM

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ศีล..เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่า หยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพาน

#28 ปีติบุญ

ปีติบุญ
 • Members
 • 153 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 November 2008 - 06:06 PM

ปีติบุญได้ไปร่วมพิธีในงานวันพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ประชาชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาร่วมพิธีไว้อาลัยแด่พระองค์ ส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ต่างเข้าคิวถวายดอกไม้จันทน์กันยาวเหยียดเกือบสองชั่วโมงกว่าจะได้ถวายดอกไม้จันทน์ แต่ก็ไม่ย่อท้อกัน
ปีติบุญได้หนังสือที่ระลึกมาด้วย เสียดายที่ VCD ประวัติพระองค์ท่าน เขาแจกหมด ปีติบุญก็เลยไม่ได้รับเลย ส่วนในวันเสาร์ที่ 22 พ.ย. ปีติบุญได้ไปชมพระเมรูที่สวยงาม ผู้คนเยอะมาก ได้ชมภาพวาดของศิลปินที่วาดกันสวยงามมาก ชมนิทรรศการพระราชประวัติของพระองค์ อ่านแล้วยิ่งซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณอันมากมายของพระองค์ท่าน รู้สึกเสียดายที่พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไป ในวันนั้นได้รับแจกหนังสืออีกเหมือนกัน เป็นหนังสือรวมภาพวาดของศิลปิน 84 ท่านที่แสดงผลงานทีท้องสนามหลวง ใครยังไม่ได้ไปชมพระเมรุ ให้รีบไปนะคะ ไม่งั้นจะเสียดายค่ะ