ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ฆราวาสธรรม


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 น้องมุก เด็กวิทยาลัยนาฏศิลป

น้องมุก เด็กวิทยาลัยนาฏศิลป
  • Members
  • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 May 2010 - 02:42 AM

ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน หมายถึงหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ เป็นชาวบ้าน และสำหรับผู้อยู่ครองเรือนเป็นสามีภรรยากัน
ฆราวาสธรรม มี ๔ ประการ คือ
๑.สัจจะ มีความจริงใจต่อกัน
๒.ทมะ ข่มใจข่มอารมณ์ไว้ได้
๓.ขันติ อดทนกันได้
๔.จาคะ เสียสละแก่กัน
ฆราวาสธรรม เป็นธรรมท่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ความสงบเย็นแก่ผู้ปฏิบัติตามได้เป็นธรรมที่จะนำพาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ นำพาให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วยความราบรื่น อยู่กันยืดยาวตลอดไป โดยไม่แตกร้าวไม่เกิดความกินแหนงระแวงกัน