ไปที่เนื้อหา


พระสิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 Jul 2013
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Nov 22 2013 09:19 AM
-----

กระดานข้อความ

รูปภาพ

พระสิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

ทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดี
Aug 28 2013 02:18 PM
รูปภาพ

พระสิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

ทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดี
Aug 28 2013 01:08 PM
รูปภาพ

พระสิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

ไม่มีคำตอบใดดีที่สุดในโลกมีเพียงคำว่าบุญ เท่านั้นที่เป็นคำตอบและทางออกของทุกชีวิตในโลกนี้
Jul 31 2013 05:10 PM