ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 3 คะแนน

!! โปรดอ่านก่อนโพสท์ กฎ กติกามารยาท อัพเดทล่าสุด


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 61 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 admin

admin
 • Members
 • 143 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 April 2009 - 07:51 PM

วัตถุประสงค์ของเว็บบอร์ด www.dmc.tv

1.เพื่อเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเพื่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก www.dmc.tv เกี่ยวกับ DMC อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับการรับชม ความเห็นเกี่ยวกับรายการต่างๆใน DMC เป็นต้น
2.เพื่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก
www.dmc.tv เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกาย ศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย อาทิ งานบุญ งานสัมมนา งานอบรม กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
www.dmc.tv
ในเรื่องที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎ กติกา มารยาท ในเว็บบอร์ด www.dmc.tvกระทู้รวมทั้งความคิดเห็น ที่มีการนำเสนอในกระดานสนทนานี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ระบุไว้ หากพบว่ามีสิ่งใด ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือกระทู้รวมทั้งความเห็นใด เข้าลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิด กระทู้และความคิดเห็นนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ เจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็น รับทราบ

กระทู้และความคิดเห็น ที่เข้าลักษณะต้องห้าม มีดังต่อไปนี้

1.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด แสดงถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา

2.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด นำมาซึ่งความแตกแยกทางสังคม, ศาสนา, วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

3.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่เป็นบทคัดย่อ หรือบทความที่คัดลอกมา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิได้แจ้งแหล่งที่มาของบทคัดย่อ หรือบทความที่คัดลอกมานั้น และหรือมิได้มีการระบุแหล่งอ้างอิง ให้ชัดเจน

4.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง อันนำมาซึ่งความร้อนใจ หรือเป็นประเด็นอันนำมาซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์ ถกเถียง ปลุกระดม

5.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด แสดงชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ของบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น

6.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีการนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสมกับเว็บบอร์ดนี้ อาทิ ภาพล่อแหลมไปในทางอนาจาร หรือภาพอันนำมาซึ่งความขัดแย้ง เป็นต้น

7.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีการแสดง link ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับเว็บบอร์ดนี้ อาทิ เว็บไซต์ล่อแหลมไปในทางอนาจาร เว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

8.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีจุดมุ่งหมายในการเรี่ยไรหรือบอกบุญ ในทุกกรณี รวมถึงกระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีการแสดง link ไปยังเว็บไซต์ที่มีการเรี่ยไรหรือบอกบุญ

9.กระทู้หรือความคิดเห็น ที่มีจุดมุ่งหมายในการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับเว็บบอร์ดนี้ อาทิ ประกาศหางานของหน่วยงานหรือบริษัทฯ ขายสินค้าหรือบริการ หรือข้อความชักชวนในทางหนึ่งทางใด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

10.กระทู้หรือความคิดเห็น อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1-9 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อนกระทู้นั้นไว้ก่อน เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป (ประมาณ 3วัน นับแต่วันที่นำเสนอกระทู้) หากพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรลบกระทู้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะแจ้งเหตุผลให้เจ้าของกระทู้ทราบ ผ่านระบบข้อมูลส่วนตัว (DMC Membership Management)


ทีมงาน www.dmc.tv ขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในกระดานสนทนา (เว็บบอร์ด) โดยเคร่งครัด หากท่านพบเห็นข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งมาได้ที่

[email protected] dmc.tv

อ่าน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ที่...

http://www.dmc.tv/pdf/Computer_Law

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อควรพิจารณา สำหรับสมาชิกเว็บบอร์ด www.dmc.tv


1.กรุณาทำการ Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็นใดๆ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะสมาชิก www.dmc.tv เท่านั้น

2.ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดให้ความเคารพต่อสิทธิของตนเองและผู้อื่น ในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน กรุณาอย่าใช้คำที่ไม่สุภาพ หรือส่อเสียด รวมทั้งไม่ควรแสดงข้อความซ้ำกันหลายๆครั้งโดยไม่จำเป็น

3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน โปรดระมัดระวังในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา


www.dmc.tv เป็นของสมาชิกทุกท่าน หากมีข้อติชม หรือข้อเสนอแนะใด สามารถแจ้งมาที่

[email protected] dmc.tv

ทีมงาน www.dmc.tv พร้อมที่จะน้อมรับทุกคำติชม และข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อนำมาพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกท่าน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎ กติกา มารยาทในชุมชนแห่งนี้ มีไว้เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดทิศทางของกระดานสนทนาธรรมให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


อนึ่ง บัณฑิตย่อมเป็นผู้รับรู้วินัย จึงใคร่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้คอยช่วยกันแนะนำ ตักเตือน ซึ่งกันและกัน หากพบว่ามีการตั้งกระทู้อันมีเนื้อหาไม่เหมาะสม และ/หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพอันเป็นการบั่นทอนกำลังใจของเพื่อนนักสร้างบารมีในชุมชนดีเอ็มซีของเรา

ขอขอบพระคุณจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ


#2 tor

tor
 • Members
 • 356 โพสต์
 • Location:BKK
 • Interests:meditation

โพสต์เมื่อ 27 April 2009 - 10:47 PM

ลงชื่อรับทราบครับ
อัตตาหิ อัตตโนนาโถ = กายเป็นที่พึ่งแห่งกาย

#3 ไปพนาวัฒน์กันเถิด

ไปพนาวัฒน์กันเถิด
 • Members
 • 124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 April 2009 - 12:09 AM

อนุโมทนาบุญครับสาธุ
เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ให้คึดถึงความแก่ตลอดเวลา ถ้ายังทะนงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ก็จะทำให้หลงตกนรกได้ง่าย ๆ

#4 ณ ๐๗๒

ณ ๐๗๒
 • Members
 • 1340 โพสต์
 • Location:Ladkrabang

โพสต์เมื่อ 28 April 2009 - 03:08 AM

รับทราบค่ะ

ความพร้อมเกิดขึ้น เมื่อเริ่มต้นลงมือทำ (โอวาทหลวงพ่อ 27/4/51)

ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงใหลได้มากเท่ากับสตรี  ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจสตรีให้หลงใหลได้มากเท่ากับบุรุษ
แท้จริงแล้วความรักก็เปรียบดั่งเครื่องพันธนาการ  ที่มัดตรึงเหนียวแน่น ให้ลุ่มหลงอยู่ ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในกองทุกข์ร่ำไป


#5 Nida49

Nida49
 • Members
 • 456 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 April 2009 - 08:10 AM

รับทราบ และ จะปฏิบัติตามกฏระเบียบค่ะ

#6 แก้วใสเย็น

แก้วใสเย็น
 • Members
 • 234 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 April 2009 - 11:21 PM

รับทราบค่ะ unsure.gif

เกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี


#7 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 April 2009 - 10:53 AM

รับทราบครับ
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#8 kasaporn

kasaporn
 • Members
 • 870 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 April 2009 - 12:33 PM

เข้ามารับทราบอีกคนค่ะ smile.gif

#9 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 29 April 2009 - 04:10 PM

รับทราบและปฏิบัติครับ

#10 DMCchild

DMCchild
 • Members
 • 270 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Singapore

โพสต์เมื่อ 29 April 2009 - 05:11 PM

รับทราบพร้อมยินดีปฏิบัติค่ะ
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญ ขอให้ตามติด ติดตาม หลวงพ่อธัมมฯ ใกล้ชิด ทั้งหยาบและละเอียดตราบวันที่สุดแห่งธรรมเทอญ...สาธุ

#11 ตะกร้าอีกใบ

ตะกร้าอีกใบ
 • Members
 • 1297 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 April 2009 - 07:23 PM

เมื่อทราบ ก็ต้องรับซิครับบบบ
อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว ใจเราจะหยาบ ทำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง

7 ส.ค. 48#12 ผ้าขี้ริ้วหัวเราะ

ผ้าขี้ริ้วหัวเราะ
 • Members
 • 20 โพสต์
 • Location:Thailand

โพสต์เมื่อ 30 April 2009 - 10:44 PM

เห็นด้วยกับประการทั้งปวงครับ
Nuttawat

#13 วายุธรรม

วายุธรรม
 • Members
 • 30 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 May 2009 - 05:40 PM

รับทราบครับ

#14 BAVARIA072

BAVARIA072
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 May 2009 - 04:23 PM

สวัสดีจ้า....สงสัยหลายวันแล้วภาพที่นำเสนอทำไมไม่โชว์ครับผม หรือว่าไม่ให้นำเสนอภาพแล้ว

#15 homer324

homer324
 • Members
 • 522 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 May 2009 - 08:01 PM

เรื่องบางเรื่อง เช่น เรื่องปกป้องพระศาสนา ผมว่าก็ไม่น่าจะวางอุเบกขา น่ะครับ

ส่วนเรื่องที่น่าวางอุเบกขา น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องทั้งหลาย มี โลกธรรมแปด เป็นต้น

ขอความกรุณา web admin โปรดอย่าวางเฉย ในเรื่องของพระศาสนาครับ

#16 กัลฯ ภาค 7

กัลฯ ภาค 7
 • Members
 • 93 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 01 June 2009 - 08:59 PM

รับทราบและยินดีปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจค่ะ

สาธุ...ค่ะ happy.gif

#17 หมอป๊อง

หมอป๊อง
 • Members
 • 761 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กทม.

โพสต์เมื่อ 04 June 2009 - 07:35 PM

glare.gif ครับ..ผม!!!

#18 kuba2009

kuba2009
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 June 2009 - 12:52 PM

สาธุๆๆๆๆ..ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม..เพื่อสรรสรรค์สังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง..ในธรรมะคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

#19 ประคองบุญ

ประคองบุญ
 • Members
 • 210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 June 2009 - 09:04 AM

ตกลงตามนั่นค่ะ
_/\_ สาธุ

#20 กราบหลวงปู่สดทุกวัน

กราบหลวงปู่สดทุกวัน
 • Members
 • 49 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 July 2009 - 09:10 AM

ว่าไงว่าตามกัน
ได้เกิดมาเป็น "มนุษย์"
ได้เจอพุทธศาสนา
ได้เจอแผนที่ชี้ทางที่ถูกตรง ได้พบครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตรอย่างนี้แล้ว
ไม่ฉกฉวยโอกาสและกำลังจากชาตินี้แล้ว จะไปรอเอาชาติไหน


#21 ธรรมะดีดี

ธรรมะดีดี
 • Members
 • 7 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 July 2009 - 05:25 PM

จะปฏิบัติตามค่ะ ขอบคุณค่ะ


#22 jbp072

jbp072
 • Members
 • 53 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 July 2009 - 12:48 PM

ได้ครับพี่

#23 usr30660

usr30660
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 August 2009 - 10:09 PM

รับทราบกติกาครับ สาธุ สาธุ สาธุ

#24 แสงแห่งชัย แสงแห่งธรรม : )

แสงแห่งชัย แสงแห่งธรรม : )
 • Members
 • 9 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 September 2009 - 10:34 PM

ว่าอย่างไร ก็ต้องว่าตามกัน

"สัพพะทุกขะนิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ

อิมัง กาสาวัง คะเหตวา ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ"


#25 winners

winners
 • Members
 • 12 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 September 2009 - 10:50 PM

รับทราบกติกาครับ สาธุ สาธุ สาธุ
cool.gif tongue.gif

#26 usr31161

usr31161
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 September 2009 - 09:38 PM

รับทราบค่ะ
สาธุ สาธุ happy.gif

#27 อดิศักดิ์_FC

อดิศักดิ์_FC
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 October 2009 - 09:57 AM

เยี่ยมไปเลยครับ

#28 usr32005

usr32005
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 November 2009 - 11:14 AM

เห็นด้วยครับ

#29 EdEl.CMU

EdEl.CMU
 • Members
 • 5 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 November 2009 - 07:18 PM

ทราบค่ะ

#30 cowayseo

cowayseo
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 December 2009 - 08:42 PM

รับทราบครับ