ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

อนาคามี


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 1 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 น้องมุก เด็กวิทยาลัยนาฏศิลป

น้องมุก เด็กวิทยาลัยนาฏศิลป
  • Members
  • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 May 2010 - 03:01 AM

อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาสู่กามธาตุอีก หมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีก จะปรินิพพานคือดับกิเลสได้เด็ดขาดในภพที่เกิดนั้น
อนาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลที่บำเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตผล
อนาคามี เป็นผู้สังโยชน์ระดับต่ำ ๓ อย่างได้เหมือนโสดาบันแล้ว และยังเพิ่มได้อีก ๒ อย่าง คือ กามราคะ และปฏิฆะ
อนาคามี เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา ชั้นอตัปปา ชั้นสุทัสสา ชั้นสุทัสสี และชั้นอกนิฏฐา เพราะเป็นภูมิที่อยู่ของพระอนาคามี แล้วปรินิพพานในพรหมโลกนั้นเลย

#2 Heart Sutra

Heart Sutra
  • Members
  • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 May 2010 - 04:13 AM

สาธุครับ เรียกง่ายๆว่า ผู้ไปสู่ภพสุทธาวาส ครับ

I'm flowers of emptiness, I'm blossoms of the nameless, It is neither void nor does, The nature haven't first and last.