ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

เหตุผลที่ต้องบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 33 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ตาล

ตาล
 • Members
 • 69 โพสต์
 • Location:ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตของบรมโพธิสัตว์

โพสต์เมื่อ 12 March 2007 - 09:58 PM

การอภิปรายในภาคบ่ายของการประชุมพระธรรมทูตสายที่ 7 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร วิพรมหา เป็นผู้ดำเนินรายการ วิทยากรประกอบด้วยพระมหา ดร.โชว์ ทสฺสนีโย, #####ธงชัย เกื้อสกุล และอดีตสมาชิกวุฒิสภากำพล ภู่ สุวรรณ
พระมหา ดร.โชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้เริ่มการอภิปรายสรุปว่า “ผมไปร่วมประชุมและอภิปรายมาหลายงาน เมื่อไม่นานมานี้ที่วัดปากน้ำ มีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่ง เป็นเจ้าคณะอำเภอบอกผมว่ายินดีพลีชีพเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่นานมานี้สันติบาลก็ไปสอบสวนผม เพราะกลัวว่าชาวพุทธจะก่อคลื่นใต้น้ำ จากเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไปออกรายการกรองสถานการณ์ทางช่อง 11 กับ ดร.พระมโน เมตตานันโท เพราะต้องการป้องปรามกลัวว่าชาวพุทธจะเดินขบวนเรียกร้องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปัจจุบันมีการรุกรานพระสงฆ์มาก เช่นที่นนทบุรีมีการเก็บภาษีเมรุเผาศพ นำเอากฎหมายปี 2528 แต่มาบังคับใช้ในปี 2550 ถ้าพระสงฆ์ยังวางอุเบกขาไม่ออกมาช่วยกันอย่างนี้พระพุทธศาสนาอยู่ในอันตราย


เดี๋ยวนี้พระผู้ใหญ่กลัวมาก ต้องให้พระมหาโชว์ออกมาต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว ผมออกประกาศแนวคิดในการเรียกร้องให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งๆที่ประเทศเราพัฒนาประเทศเป็นระบบอประชาธิปไตยมานานแล้ว


ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร) สนช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใครเป็นกรรมการ่าง ประธาน คมช. เป็นใคร เราแทบจะคาดคะเนว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาแบบไหน ทั้งๆที่ยังไม่เริ่ม แต่ทำประชาพิจารณ์แล้ว ไม่มีคำว่าพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภกก์ ถ้าอย่างนี้จะอ้างว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก เราจะอ้างได้อย่างไร ไม่อายประเทศอื่นเขาหรือ ประเทศอื่นๆ เขามีบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ บางท่านกลัวว่าเมื่อบัญญัติจะทำให้ชาวพุทธเป็นคนชั้นสอง


ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร) สนช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใครเป็นกรรมการ่าง ประธาน คมช. เป็นใคร เราแทบจะคาดคะเนว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาแบบไหน ทั้งๆที่ยังไม่เริ่ม แต่ทำประชาพิจารณ์แล้ว ไม่มีคำว่าพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภกก์ ถ้าอย่างนี้จะอ้างว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก เราจะอ้างได้อย่างไร ไม่อายประเทศอื่นเขาหรือ ประเทศอื่นๆ เขามีบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ บางท่านกลัวว่าเมื่อบัญญัติจะทำให้ชาวพุทธเป็นคนชั้นสองกฎหมายของอิสลามมีหลายฉบับเช่นการประกอบพิธีฮัจ มีกฎหมายบังคับให้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แต่สำหรับชาวพุทธไม่มีกฎหมายรองรับเลย จึงดูเหมือนกับว่าเงินภาษีของชาวพุทธนำไปสร้างผลประโยชน์ให้กับอิสลาม นักการเมืองอิสลามเป็นกลุ่มที่เข้าแข็งที่สุดในรัฐสภาแม้จะมีจำนวนน้อย แต่ก็ทรงอำนาจ แต่นักการเมืองชาวพุทธกลับไม่ค่อยมีพลัง ไม่ค่อยออกมาสนับสนุนชาวพุทธ ส่วนมากจะคัดค้าน


พระมหาโชว์สรุปว่า “ถ้าไม่มีกฎหมายจะให้งบประมาณได้อย่างไร ประโยชน์ของการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคือ มีงบประมาณสนับสนุนถูกต้องตามกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ดูแล สามารถที่จะเขียนกฎหมายลูกมารองรับได้ ถ้าไม่มีกฎหมายแม่บทกฎหมายอื่นก็มีไม่ได้”#####ธงชัย เกื้อสกุล ได้อภิปรายว่า ผมอยากเห็นพระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เราต่อสู้มานานแล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 ยังไม่เคยสำเร็จ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอีกมากมาย มีทั้งคนที่สนับสนุนและคัดค้าน ทำไมเราจึงต้องควรบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีเหตุผลหลายประการเช่น
(1) ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการจึงต้องให้ นี่ว่าตามกติกาของระบบอประชาธิปไตยซึ่งฟังเสียงส่วนน้อย แต่ให้ถือตามเสียงส่วนใหญ่ มีเวลา 180 วัน กลางเดือนเมษายนกรอบแรกเสร็จแล้ว มีกรรมาธิการยกร่างเพียง 35 คนโดยมีคุณประสงค์ สุ่นศิริ เป็นประธานยกร่าง ถ้ายกร่างบัญญัติไว้ก็เริ่มได้ง่าย จากนั้นจึงฟังเสียงของ 12 องค์กร และฟังเสียงประชามติ(2) ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาโดยตลอด ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสมัยกรุงสุโขทัย ทุกอาณาจักรมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภกก์ พึ่งมาเปลี่ยนแปลงกันมากก็ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475(3) พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีพระธรรมเป็นเบ้าหลอมวิญญาณ จนกลายเป็นวัฒนธรรมไทย เป็นวิถีแห่งชาวพุทธ ทำไมจะบัญญัติไว้ไม่ได้(4) โลกยอมรับแล้วว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก แต่ทำไมจึงไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เคยมีมติของมหาเถรสมาคมห้ามพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ขอบอกว่าเรื่องนี้มิใช่การเมือง แต่เป็นการปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา ถ้าพระพุทธศาสนาย่อยยับไปวัดจะอยู่ได้ไหม
แนวทางในการต่อสู้ #####ธงชัน สรุปว่า “ชาวพุทธต้องต่อสู้จึงจะได้มาซึ่งความถูกต้อง เราต้องมีสติและเตรียมการให้พร้อมให้ทันกรอบแรกจะออกมากลางเดือนเมษา แนวทางในการต่อสู้โดยใช้ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้คือ(1) ชาวพุทธต้องรวมพลัง มีความเข้าใจตรงกัน ปักธงในการต่อสู้อย่างเดียวกันคือ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นพุทธมามกะ และพระพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติ


(2) การใช้สื่อสารมวลชนทุกอย่าง เพื่อให้เกิดพลังในการต่อสู้ ให้แพร่ขยายพลังความคิดให้คนเข้าใจได้อย่างทั่วถึง


(3) การสร้างเครือข่าย ต้องขยายเครือข่ายให้มากขึ้น ใครอยู่ตรงไหนทำงานอะไรต้องร่วมมือกัน วัดในประเทศไทย 30000 กว่า เฉพาะในกรุงเทพฯ 400 กว่าวัดแล้ว ถ้าแต่ละวัดมีเครือข่ายร่วมกัน กิจกรรมของเครือข่ายต้องทำงาน ทำไมจะไม่สำเร็จ


(4) ใครคือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรกคือกรรมาธิการยกร่าง 35 คน กลุ่มต่อมาคือกลุ่ม สสร. อีก 100 คน ใครที่เป็นลูกศิษย์พระสงฆ์รูปใด เรียกมาคุย มาทำความเข้าใจให้ถูกต้อง


(5) จัดทำเอกสาร แจกจ่ายไปทั่วประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวพุทธได้แสดงประชามติออกมาแล้ว เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นพลังในการเรียกร้องอย่างถูกต้อง หรือจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เอส เอ็ม เอส ทางโทรศัพท์ ส่งออกไปให้มากที่สุด ซึ่งจะกลายเป็นพลังที่สำคัญ

(6) การเคลื่อนไหวมวลชน เป็นการแสดงพลังที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่นเดินขบวนแสดงพลังจากท้องสนามหลวงไปรัฐสภา จัดปาฐกถาให้มากที่สุด ต้องพูดให้คนเข้าใจให้ได้ รวมพลังขององค์กร แบ่งพลังออกเป็นหน่วยต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่

#####ธงชัยได้สรุปว่าขอให้จำไว้ว่า “ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆ แต่ถ้าเราชนะได้ในวันนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในวงการพระพุทธศาสนา เรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของพุทธบริษัทที่จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา


1. พระพุทธศาสนาคู่ชาติไทย เพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ

2. ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพราะมีพระธรรมคำสั่งสอนและจารีตประเพณี

3. คนส่วนใหญ่ 95 เปอร์เซนต์นับถือพระพุทธศาสนา”


ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของมหาชนชาวสยาม คนไทยเป็นศาสนิกทั่วกันคนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ”

อดีตสมาชิกวุฒิสภากัมพล ภู่มณี สิ่งต่างๆที่คณะสงฆ์และชาวพุทธทั้งหลายพยายามเรียกร้องหรือต้องการให้บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ คณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังรอพิจารณา กรณีข่าว ITV ถึงเวลาบอกว่าปิด แต่พอถึงเวลาสุดท้ายก็ต้องยอมให้ดำเนินการต่อไป และขอเรียกร้องให้สื่อวิทยุของพระพุทธศาสนาช่วยเรียกร้องให้ชาวพุทธตื่นตัว ให้พร้อมกับการเรียกร้องพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งสสร.จะเสนอยกร่างครั้งแรกวันที่ 15 มีนาคม 2550 และต้องดูว่ามีข้อความว่าจะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ หรือไม่ ซึ่งการเรียกร้องนี้จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ สิ่งบอกเหตุในปัจจุบันคือลูกหลานไม่เข้าวัด ศาสนาอื่นมีมากขึ้น พระทั้งหลายถูกทำลายชื่อเสียง พระพุทธศาสนาอยู่อย่างเป็นมิตรและเป็นที่พึ่งพิงของศาสนาอื่น


#####ธงชัย เกื้อสกุล กล่าวโดยสรุปว่า ทุกท่านต้องต่อสู้ตามแนววิถีพุทธและไม่ตอบโต้เมื่อเกิดการยั่วยุ เมื่อมีผู้นำสิ่งสำคัญต้องมีการเชื่อผู้นำและองค์กรเฉพาะกิจเท่านั้น หากไม่เชื่อกันแตกแยกกันเองย่อมแพ้ และอุดมการณ์ของการชุมนุมนี้ต้อง 6ไม่ คือ1. ไม่เป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง แต่ทำเพื่อพระพุทธศาสนา
2. ไม่เรียกร้องนอกประเด็น ที่ต้องการคือ ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพุทธมามกะ
3. ไม่หยาบคายและมีเหตุมีผล
4. ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
5. ไม่แตกความสามัคคีกันเอง
6. ไม่สร้างความแตกแยกในพระพุทธศาสนา และ ศาสนาอื่นเข้าร่วมช่วยเหลือการอภิปรายเรื่องทำไมต้องบัญญัติพระพุทธศาสนาเป้นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ โดยวิทยากรทั้งสามท่านได้ใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนั้นหากใครสนใจอยากรับฟังข้อมูลทั้งหมดกรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายถ่ายทอดสด และสามารถรับฟังได้ทาง mburadionews


</FONT>

ไฟล์แนบ

#2 สามารถ

สามารถ
 • Members
 • 40 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:Meditation, Internet

โพสต์เมื่อ 13 March 2007 - 11:45 AM

สู้โว๊ย

พวกเราชาวพุทธ อย่าเป็นพุทธแต่ปาก ต้องใช้มือเขียน แสดงประชามติ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร สนับสนุนการเรียกร้องในแถลงการณ์ของผู้นำเจ็ดองค์กร เพื่อพระพุทธศาสนา จะต้องให้มีข้อความในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาจะต้องเป็นศาสนาประจำชาติไทย โดยพระมหากษัตริย์ จะทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นศาสนูปถัมภก
บวชพระฟรี ที่ใหน ถามได้ที่ Google


#3 บุญเย็น

บุญเย็น
 • Members
 • 812 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:thailand

โพสต์เมื่อ 13 March 2007 - 03:29 PM

ทุกท่านช่วยกันอธิษฐานจิตด้วยน่ะครับ
นำมอ ตี่ จ่าง อ้วง ผู่ สัก

#4 ariya

ariya
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 March 2007 - 03:38 PM

สู้ต่อไป

จนกว่าจะชนะ

สู้แค่ชนะ

สู้ด้วย...

#5 lee072d

lee072d
 • Members
 • 265 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 March 2007 - 05:03 PM

ขอเป็นกำลังใจสู้ต่อไปนะครับ สำเร็จแน่ๆครับ สาธุ สาธุ สาธุ

#6 LiL' Faery

LiL' Faery
 • Members
 • 1160 โพสต์
 • Location:@ Time : Europe
 • Interests:Basic and Advance Meditation;วิชชา ธรรมกาย<br />Birth Day : 19 January

โพสต์เมื่อ 16 March 2007 - 01:52 AM

สู้โว๊ย จนกว่าจะชนะ happy.gif
อนุโมทนาบุญ with every body and all of your boon in every life time you have lived and are living now kah สาธุ ๆ
คุณครูไม่ใหญ่ บอกว่า :
1. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มเด็ดขาด 3. หมั่นนึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอ
4. บุญทุกบุญทำให้เข้มข้นทับทวี 5. ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_ สาธุ สาธุ สาธุ ^_^ ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใย จากใจจริง

#7 Nu

Nu
 • Members
 • 224 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 March 2007 - 03:59 PM

สู้ด้วยคนค่ะ

แล้วเราจะช่วยอย่างไรได้บ้างเอ่ย


#8 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 17 March 2007 - 09:45 AM

สนับสนุนครับ

#9 tor

tor
 • Members
 • 356 โพสต์
 • Location:BKK
 • Interests:meditation

โพสต์เมื่อ 17 March 2007 - 10:37 AM

หนับหนุน
อัตตาหิ อัตตโนนาโถ = กายเป็นที่พึ่งแห่งกาย

#10 บารมีธรรม

บารมีธรรม
 • Members
 • 212 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 March 2007 - 03:08 PM

จะให้ทำได้มีทางเดียวเท่านั้นครับ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ แฝงตัวอยู่มาเป็นเวลานานมากแล้ว

ทางนั้นคือ

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีหนึ่งเดียวครับ

#11 Peace_Pls

Peace_Pls
 • Members
 • 152 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:นครสวรรค์

โพสต์เมื่อ 18 May 2007 - 06:05 PMสวัสดีค่ะ ทุกท่าน ดิฉัน อยู่จ.นครสวรรค์ วันนี้มีเรื่องด่วนที่ทุกท่าน ควรได้รับทราบมาบอกกันนะคะ เรื่องเกี่ยวกับการบัญญัติพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ
มีเหตุการณ์ที่เหล่าผู้สนับสนุนในเรื่องนี้ที่ นครสวรรค์ ได้ไปพบเจอมาในการไปช่วยโหวตและพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการสัญจรของ สสร. ขอนำมาเล่าให้ฟังนะคะ
ที่นครสวรรค์ได้มีการจัด สสร.สัญจรมานะคะ ตั้งแต่ในเมืองฯ จนถึงอำเภอต่างๆทั่วนครสวรรค์ แต่กลับมีผู้รับรู้ข่าวสารว่าจะมีการสัญจรมาเพียงไม่กี่คน..คือไม่มีการประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้าให้ได้ทราบทุกคน..
ครั้งแรกที่จัดที่อำเภอเมืองฯ กลับมีคนไปฟังเพียงแค่ ร้อยกว่าคนเท่านั้น ทั้งๆที่ในเมืองมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนคน กลับได้รับข่าวสารเพียงหยิบมือเดียว และเมื่อมีผู้ต้องการเข้าไปฟังการพูดของสสร. ในครั้งนี้ก็ต้องมีมากมายหลายขั้นตอนคือต้องลงทะเบียนจึงจะเข้าไปแล้วแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งบางท่านที่นี่ไปถึงทีหลังก็กลับถูกกีดกันไม่ให้เข้าไป ก่อนการพูดในหัวข้อนี้ทาง สสร. มีการนำวีดีทัศน์ที่สนับสนุนการไม่นำศาสนาพุทธเข้าในรัฐธรรมนูญซึ่งพูดโดย ท่านเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ให้ฟังก่อน โดยไม่เปิดโอกาสให้ฝั่งที่สนันสนุนการนำพระพุทธศาสนาเข้าในรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเลย จึงทำให้ฝ่านที่ไม่สนับสนุนชนะที่ 55 เสียงต่อ 45 เสียง ซึ่งภายหลังมีการสรุปเป็นเอกสารในการพูดครั้งนี้ว่า ชนะที่คะแนน 60 ต่อ 40 ซึ่งบิดเบือนไปจากความเป็นจริง..
ครั้งต่อมาที่เหล่ากัลฯ ได้ไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการสรุปในหัวข้อต่างๆใน 4 จังหวัดภาคเหนือที่ได้ไปสัญจรมา เหตุการณ์ก็เหมือนๆเดิมคือ ผู้ที่ไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีน้อย และผู้ที่ไปที่หลังกลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าภายในไม่มีการโหวตเสียง มีแค่การพูดอภิปรายเท่านั้น ทั้งที่จริงมีการโหวต และยังกีดกันไม่ให้เข้าฟัง
โดยพูดวกไปวนมา... ภายในผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ผู้ที่ไม่สนับสนุนได้รับโอกาสที่จะพูดได้นาน แต่เมื่อผู้ที่สนับสนุนจะพูด ทาง สสร. กลับพูดบอกว่า "พรุ่งนี้คุณจะพูดจบไหมเนี่ย " ทั้งๆที่พูดได้ไปเพียงนิดเดียว และมักให้พูดได้แค่คนละนิดๆหน่อยๆ และพูดได้ไม่เต็มที่เท่าผู้ที่ไม่สนับสนุน
ท่านหนึ่งซึ่งได้ไปเข้าร่วมฟังในครั้งนี้บอกว่า ผู้ไม่สนับสนุนซึ่งขึ้นพูดอภิปราย มีลักษณะที่ไม่น่าใช่ชาวพุทธคือ หน้าออกไปทางแขกและที่สำคัญในขณะพูดอภิปรายยังพูดถึงศีล 5 ของชาวพุทธเราถูกๆผิดๆ
เมื่อถึงการโหวต ผู้ไม่สนับสนุนยกมือกันหลอมแหลม แต่ผู้ที่สนับสนุนยกมือกันเยอะกว่า
แต่ทาง สสร. กับพูดเบี่ยงว่า ไม่ต้องนับหรอกยังไงไม่เห็นด้วยก็ชนะ ทั้งๆที่ยังไม่ได้นับ ก็บอกว่า
ไม่เห็นด้วย 60 เห็นด้วย 40 ซึ่งมีพิรุธอย่างเห็นได้ชัด
ที่นครสวรรค์ มีพื้นที่หนึ่งที่โหวตชนะคือ ที่ลาดยาว เพราะอำเภอนั้นได้ทราบข่าวและเตรียมตัวเร็ว.. และมีการเชิญสื่อมวลชนไปด้วย จึงทำให้ทาง สสร. ไม่กล้า ผู้สนับสนุนชนะด้วยคะแนนเสียง 90จะเห็นได้ว่าการสัญจรครั้งนี้มีความไม่เป็นธรรมอยู่มาก ไม่ทราบว่าที่จังหวัดอื่นๆประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่คะ ที่ฟังดีเอ็มซีเมื่อวานที่เชียงใหม่ก็เช่นเดียวกัน
ตอนนี้คิดว่าเราชาวพุทธไม่ควรนั่งดูดายต่อไปนะคะ เพื่อพระพุทธศาสนาของเรา ก็ช่วยเผยแพร่ข่าวสารนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไข ขอบคุณมากค่ะ...
อย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรสนับสนุนนะคะ บางอย่างที่เราคิดว่าก็รู้ๆกันอยู่ไม่เห็นต้องทำให้เป็นกิจลักษณะเลย ...อย่ามองข้ามเรื่องเพียงเล็กน้อยนี้นะคะ ก็เหมือนคำว่า "ธรรมกาย" ที่หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเมื่อก่อนทุกคนรู้จักคำนี้หมดจึงไม่เขียนเป็นกิจลักษณะไว้ เพราะคิดว่ารู้ๆกันอยู่ ปัจจุบันจึงแทบไม่มีใครรู้จักคำว่า "ธรรมกาย" มองว่าเป็นเรื่องใหม่ ทั้งๆที่มีมานานแล้ว อย่าให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่งที่จะสร้างสันติสุขให้แก่โลกต้องเสื่อมในยุคของเราเลยนะคะ มาช่วยกันสร้างโลกให้น่าอยู่ด้วยธรรมกายกันนะคะ
อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ...สาธุ nerd_smile.gif

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  muay.jpg   14.6K   5 ดาวน์โหลด

~ สักวันฉันจะต้องโตใหญ่ เป็นตะวันสดใสดับความสลัว ในดวงใจชาวโลกที่หมองมัวส่องสว่างทั่วอนันต์จักรวาล ~

#12 Wiboon Joong (wbj)

Wiboon Joong (wbj)
 • Members
 • 43 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 May 2007 - 06:13 PM

เมื่อคืน ครูไม่ใหญ่ก็เอาเหตุการณ์ที่เชียงใหม่มาอ่านให้ฟังครับ เหมือนกันเลย...
แค่คิดในใจว่า มีการทุ่มเงินเพื่อแทรกแซงการทำเช่นนี้หรือเปล่า?

#13 ฟ้ายังฟ้าอยู่

ฟ้ายังฟ้าอยู่
 • Members
 • 2511 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 May 2007 - 08:29 PM

ช่วยกันเอาไปโพสท์ในเว็บไซต์ต่างๆ กันด้วยนะคะ
คนจำนวนน้อย (มากๆ) ที่ไม่รู้เรื่องนี้ ต้องป่าวประกาศค่ะ แต่ขอร้องว่าอย่าให้พาดพิงถึงวัดหรือครูบาอาจารย์นะคะ
"เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย.."
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)


#14 peace_please

peace_please
 • Members
 • 13 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 May 2007 - 09:24 PM

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับน้องใสใส ยังไง พี่โน้ตจะเป็นกำลังใจให้เต็มที่เลยนะคะ สู้ ๆ ค่ะ glare.gif


* * * * You Get What You Give * * * *

 

 


#15 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 May 2007 - 11:04 PM

ถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาของเรา เพื่อรักษาฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของโลกให้คงอยู่ ...ต้องสู้....จึงจะชนะ...

#16 somch

somch
 • Members
 • 249 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 May 2007 - 11:20 PM

การบัญญัติว่าพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ เหตุผลหลักที่ควรพิจารณา

--------------------------------------------------------------------------------

โดย พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตโต)

การบัญญัติว่าพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ เหตุผลหลักที่ควรสำเหนียก


การบัญญัติว่าพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ
เหตุผลหลักที่ควรสำเหนียก


พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต)

จะขึ้นป้ายชื่อป้าย ทำรั้วบ้านให้เป็นขอบเขต เป็นสัดเป็นส่วนแน่นอนตามสมัยนิยม ทั้งนี้ เพื่อความอยู่สุขสบายของสมาชิกในบ้านนี้ทุกคน คงไม่มีสมาชิกที่แท้จริงของบ้านคนใด จะออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน นอกจากพวกคนร้าย หรือคนไม่ประสงค์ดีต่อบ้านหลังนี้

1)

อันรัฐธรรมนูญ นับเป็นกฎหมายมหาชน หรือแม่บทพิเศษ จึงย่อมต้องบรรจุประเด็นเป็นข้อเท็จจริง

เช่น ประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรหนึ่งเดียวใครจะแบ่งแยกมิได้ และหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตย เช่น เรื่องสิทธิ เสรีภาพ เรื่องหน้าที่ของคนไทย องค์การอิสระต่างๆ เช่น กกต. ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น การจะเขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ (ซึ่งขาดหายไปใน รธน.ของฉบับ คมช.) และเป็นองค์ศาสนูปถัมภกหรือแม้แต่ "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" ก็ชอบในทางวิธีการทางกฎหมาย

การไม่บัญญัติไว้ให้ชัดเจนเช่นนี้ถือว่าเป็นการไม่ซื่อตรงต่อประวัติความเป็นมาแห่งพระราชาอาณาจักร หรือประเทศไทยนี้

ถ้าไม่มีเจตนาบิดเบี้ยวกัน ก็ถือว่าเป็นความเลินเล่อเผลอสติอย่างไม่น่าให้อภัยกันด้วย
2)

พระพุทธศาสนา เป็นยิ่งกว่าศาสนาประจำชาติไทยเราเสียอีก เพราะประเทศนี้ ชาวพุทธได้มาก่อร่างสร้างไว้ พัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง และรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงคนรุ่นพวกเรา

จึงเรียกอีกอย่างได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นทั้งศาสนาประจำชาติ พัฒนาทำชาติให้เจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองรักษาชาติ ควบคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนคนพุทธส่วนใหญ่

ส่วนพี่น้องคนศาสนาอื่นนั้น แม้จะมีอุปการคุณแก่ชาติบ้านเมืองของเราอยู่บ้าง แต่ก็เป็นพลังส่วนน้อยและอพยพมาเพิ่มเติมกันในตอนหลังเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรามาแต่เริ่มก่อตั้งประเทศแล้ว

ในกาลต่อมาพระมหากษัตริยาธิราชเกือบทุกๆ พระองค์ได้ทรงตรัสยืนเสมอว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" อย่างชัดเจน
3)

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้ว โดยจารีตประเพณี ข้อนี้เป็นการรับรองโดยพระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์และพระราชหัตถเลขา ในพระเจ้าอยู่หัวหลายองค์ตามกาลตามเวลา

ซึ่งในทรรศนะของผู้เขียนถือว่าเป็นกฎหมาย บทบัญญัติแห่งรัฐเหมือนกัน และเมื่อยังไม่มีการออกกฎหมายมายกเลิกหรือลบล้างกันเช่นนี้ ก็ถือว่ายังคงมีผลบังคับใช้อยู่

ดังนั้น การไม่บัญญัติมาตรานี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ คงต้องถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นแสดงข้อความขัดกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

และเป็นการขัดต่อกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แม้กว่าตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ อีกด้วย
4)

การที่คณะราษฎรและ ส.ส.ร.รุ่นต่อๆ มาไม่ได้เขียนว่าพระพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน ธรน.ฉบับก่อนๆ นั้น ก็มิได้หมายความว่าเป็นเรื่องถูกต้อง หรือยุติกันเพียงนั้น เพราะมีหลายสิ่งที่ไม่เคยเขียนไว้ใน รธน.ฉบับก่อนๆ พวกเราก็ได้พยายามนำมาใส่ไว้มากมายหลายเรื่อง เช่น เรื่องผู้ตรวจการรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น จะเป็นการดีมากถ้าพวกเราจะตรวจสอบกันอีกทีว่ามีเหตุผลหรือความจำเป็นอันใดหรือ? ที่ท่านๆ ทั้งหลายจึงไม่เขียนข้อความที่สำคัญมากอย่างนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ

ผู้เขียนคิดว่าน่าจะมีเหตุผลหรือความจำเป็นหลักๆ อยู่สัก 2 ประการคือ

หนึ่ง ด้วยความเกรงใจกรรมการคณะราษฎรที่นับถือศาสนาอื่น (อิสลาม)

และสองอาจจะเป็นไปได้ว่าคณะราษฎรที่เปลี่ยนการปกครองแผ่นดินครั้งนั้น อาจจะมีหลายท่านตั้งใจจะล้มระบอบกษัตริย์เสียสิ้นเชิง เมื่อทำไม่ได้ก็พยายามลดทอนพลังของสถาบันโดยตรงและสถาบันพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันคอยสนับสนุนส่งเสริมระบอบพระมหากษัตริย์ จึงเป็นเหตุให้เกิดมีการบอนไซสถาบันพระพุทธศาสนาเรื่อยมา โดยการไม่บัญญัติยกย่องพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆ

และจำกัดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชีด้วย
5)

การบัญญัติไว้จะเป็นการกีดกันบุคคลศาสนาอื่น หรือแบ่งแยก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในทางศาสนาหรือไม่?

ข้อนี้ขอตอบว่า ไม่มีแน่นอน เพราะโดยธรรมชาติของพระพุทธศาสนามีความเป็นสากล ไม่คับแคบแบ่งแยกอยู่แล้ว ไม่ว่าด้านอุดมการณ์ เนื้อหาแห่งพระธรรมคำสั่งสอน ทัศนคติ หรือการบริหารการจัดการ ตลอดเวลากว่า 2500 ปีที่ผ่านมา แม้ชาวพุทธจะได้ครองความเป็นใหญ่ในบางกาลเวลา แต่ก็ไม่เคยเบียดเบียน หรือทำสงครามในนามศาสนา ให้ใครต้องเสียเลือดแม้เพียงสักหยดเดียวในนามศาสนาเลย

ดังการรับรองของท่านศาสตราจารย์ ริส เดวิดส์ อดีตปฐมนายกสมาคมบาลีปกรณ์ หรือ Pali Text Society ชาวอังกฤษ (ดูในพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก ของผู้เขียน น.63)

แต่ในทางตรงกันข้าม พระพุทธศาสนาต่างหากที่ถูกศาสนาอื่นเบียดเบียนบีฑาตลอดเวลา จนถึงกับในหลายประเทศ ได้สาบสูญ เช่น อินเดีย อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย ดังที่พวกเราทราบกัน


6)

การบัญญัติพุทธเป็นศาสนาประชาตินี้ จึงเป็นประเด็นที่ชาวพุทธไม่ว่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาทุกคน ผู้ที่ต้องเห็นพ้องต้องกัน และพากเพียรพยายามทำให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลจริง

เรียกว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะเห็นเป็นอย่างอื่นจากประเด็นนี้ไม่ได้ ถ้าเกิดมีขึ้นมาบ้างก็คงต้องถือว่าเป็นพวกพระเทวทัตแห่งยุคสมัย มีความจงใจในการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่แท้

หากเมื่อ ส.ส.ร.และ สนช.ไม่กล้าเขียนข้อความนี้ลงใน รธน.ก็จะอาจเข้าข่ายข้อความข้างต้นนั้นได้เช่นกัน ทั้งๆ ที่เรื่องอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเคยตรัสยืนยันมาหลายครั้งแล้ว ล่าสุดตรัสต่อหน้าองค์สันตะปาปาจอห์นปอล ที่ 2 เมื่อคราวเสด็จมาเยือนประเทศไทย ครั้งล่าสุด (10 พ.ค.2527) ว่า

"ประชาชนคนไทยล้วนเป็นศาสนิกที่ดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ"

และผลการสำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพล เมื่อไม่นานนักมานี้ ผลปรากฏว่า 70.94% เห็นว่าควรระบุ และมีเพียง 27.18% ไม่เห็นด้วย

ในจำนวนนี้กลุ่มชาวมุสลิมเห็นด้วยถึง 44.86% (เห็นว่าไม่ควรระบุ 40% ไม่ออกเสียง 05.14% ส่วนชาวคริสต์มีตัวเลขเป็น 43.29,51.90 และ 04.81% ตามลำดับ ส่วนศาสนาอื่นๆ เป็น 61.90 ต่อ 38.10%)7)

มาถึงเวลานี้ บ้านเมืองไทยกำลังประสบปัญหา และวิกฤตการณ์ค่อนข้างรุนแรงรอบด้านไม่ว่าปัญหาการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาวิกฤตการเมืองการปกครอง ที่คอร์รัปชั่น การซื้อสิทธิขายเสียง การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งพรรคแบ่งพวก

ปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

และวิกฤตการณ์ทางการศึกษา เป็นต้น

แม้แต่การ#####การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งยังหาสมรรถนะ-ความมั่นคงไม่ได้ ระบอบประชาธิปไตย มิใช่รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญมิใช่ประชาธิปไตย เพราะถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย พวกเราคงมีประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบตั้งนานแล้ว และเป็นมากกว่าประเทศไหนๆ ด้วย เพราะเรามีการเขียนรัฐธรรมนูญกันถึง 16-17 ฉบับแล้ว แต่เรายังไม่มีประชาธิปไตยจริงกันเลยตลอดเวลา 75 ปีที่ผ่านมา

จึงดูเหมือนว่า พวกเราไม่มีแหล่งพลังอย่างอื่นมาช่วยเหลือกันหนักหนาสากรรจ์แล้ว คงถึงเวลานี้แล้วที่พวกเราจะอัญเชิญพระพุทธศาสนามาเป็นอุดมการณ์แห่งชาติโดยตราไว้ใน รธน.เพื่อจะได้ออกจากปัญหารุนแรงเหล่านี้เสียที

ดังกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้ทูลอาราธนาอัญเชิญพระพุทธศาสนามาเป็นขวัญ-กำลังใจทหาร จนสามารถตีกองทัพพม่าให้แตกกระเจิงไปกู้กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ

ดังนั้น เห็นทีพวกเราจะต้องรีบเร่งบัญญัติคำว่า "พุทธฯเป็นศาสนาประจำชาติ" ใน รธน.ฉบับใหม่ ดีร้ายพลังแห่งพระพุทธานุภาพนั้น อาจช่วยปกป้องมิให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปถูกทำลายลงได้ก็ได้นะ
8)

ส่วนปัญหาเรื่องความไม่รู้ ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา และไม่ปฏิบัติธรรมจริงจังของชาวพุทธนั้น เมื่อบัญญัติคำนี้ไว้แล้ว จะมีอะไรดีขึ้นหรือไม่ ข้อนี้ขอเฉลยว่า เพราะไม่มีการรับรองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนี่เอง เราจึงไม่มีการสอนและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจัง ทั้งในบ้าน ในหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษา

สื่อวิทยุเราก็มีตั้งราว 500-600 สถานี และโทรทัศน์กว่า 10 แห่ง ฝ่ายองค์กรพุทธศาสนาในประเทศ และพระเจ้าพระสงฆ์ก็เข้าไม่ถึง เพราะไม่มีทุน และแรงสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง

พร้อมกันนี้ นโยบายของรัฐหลายประการแม้ขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับศีลธรรมอันดีงาม เช่น ทำเหล้าสาโทของชาวบ้านให้ถูกกฎหมาย ขุดหวยใต้ดินขึ้นบนดิน เป็นต้น

บางเรื่องแม้ยังไม่รับรองด้วยกฎหมาย รัฐก็ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เช่น เรื่องบ่อน เรื่องซ่อง เรื่องการเรียกรับสินบน ฯลฯ จนภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมากต่อสายตาของสื่อต่างประเทศ

เมื่อเอาพระพุทธศานาเป็นศาสนาประจำชาติ ชาวพุทธทั้งหลายมีกำลังใจแล้วก็จะพากันส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ และพิทักษ์รักษาพระศาสนากันอย่างจริงจัง

ส่วนภาครัฐก็จะระมัดระวังในเรื่องการออกนโยบายเกี่ยวกับศึกษา บริหารจัดการ และกวดขันเรื่องนี้อย่างจริงจัง เมื่อมีการกระทำอย่างนี้ศีลธรรมของคนไทยไม่กระเตื้องบ้างก็ให้มันรู้ไป

เรื่องนี้กุญแจสำคัญอยู่ที่พวกเราชาวไทยนี่แหละจะเอาจริงกันแค่ไหนเท่านั้น อย่าไปโทษปี่โทษกลองเลย?
9)

เรื่องการยกย่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี้ เป็นทั้งเรื่องเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ เป็นทั้งความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนราว 94.2% เป็นชาวพุทธมีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นพุทธมามกะ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

เรามีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอยู่ 2 แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ และบางแห่งในต่างประเทศ

และล่าสุด สหประชาชาติยอมวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล และเมื่อตัวแทนชาวพุทธทั่วโลกประชุมกันในกรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองกันถึง 2-3 ครั้งติดต่อกันมานี้ ก็มีมติเห็นร่วมกันยกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก

ข้อนี้อาจมีคำถามตามมาว่าเมื่อชาวต่างประเทศยกย่องประเทศไทยว่าเป็นดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ (The Land of Yellow Rob) แต่เป็นว่า สนช.,ส.ส.ร.คนไทยแท้ๆ กลับไม่รับรองกันเสียฉิบ มันอนาถสามตลบเลยจริงไหม
10)

ในการรณรงค์ให้มีการบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ถือว่าเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคง หรือเป็นเรื่องความเหมาะสมของแต่ละประเทศ เมื่อพิจารณาว่าเป็นความจำเป็นแล้ว ก็ต้องรีบทำเลย ไม่ต้องรีรอหรือไปเกรงอกเกรงใจของคนที่นับถือศาสนาอื่นใด ในการเลือกสรรกันจัดกันเองของแต่ละประเทศนี้ เราก็มีตัวอย่างอยู่หลายประเทศ ดังเช่น ประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี้แม้มีพลเมืองเป็นชาวพุทธน้อยกว่าประเทศของเราเสียอีก (ดูจะราว 85% เศษ) ก็บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" ได้ และพระภิกษุ-สามเณร มีสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร

แม้แต่ประเทศมาเลเซียที่มีพลเมืองเป็นมุสลิมอยู่ 50% เศษๆ ก็บัญญัติว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำสหพันธรัฐ (มาตรา 3)

เรื่องนี้เป็นเรื่องการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ของเรา เป็นเรื่องของคนไทยส่วนใหญ่ที่กำลังรักษาบ้านเมืองของเรา จะขึ้นป้ายชื่อป้าย ทำรั้วบ้านให้เป็นขอบเขต เป็นสัดเป็นส่วนแน่นอนตามสมัยนิยม ทั้งนี้ เพื่อความอยู่สุขสบายของสมาชิกในบ้านนี้ทุกคน คงไม่มีสมาชิกที่แท้จริงของบ้านคนใด จะออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน นอกจากพวกคนร้าย หรือคนไม่ประสงค์ดีต่อบ้านหลังนี้ หรือคนทรยศที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ปะปนกับพวกเราเพื่อลักขโมยสมบัติ

มาถึงเวลานี้แล้วมีเหตุผล และความจำเป็นที่อย่างที่สุดแล้วที่ต้องบัญญัติคำว่า "พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ" เสียที

"ติฏฐตุ จิรัง พุทธัสสะ สาสนัง"
http://www.matichon.....sectionid=0130

#17 จะไปให้ถึงทีสุดแห่งธรรม

จะไปให้ถึงทีสุดแห่งธรรม
 • Members
 • 160 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:belgium

โพสต์เมื่อ 19 May 2007 - 08:09 AM

ผมเคยเห็นผ่าน ๆ ตา ว่า ท่านนายกฯ คนที่แล้ว ท่านได้ทำเวป ของรัฐบาล (หรือของนายกฯ ก็จำไม่ได้แล้ว)
เราน่าจะโพส ข้อความของท่านเจ้าของกระทู้ไปที่นั้น นะครับ อย่างน้อย ก็ผ่านตาผู้บริหารของประเทศบ้าง
ซึ่งก็เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านที่จะต้อง เข้ามาควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ผู้ จัดการ สัญจร

ถ้าหากข้อคิดเห็นของกระผม

ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใด

เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ

ขออโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


#18 Peace_Pls

Peace_Pls
 • Members
 • 152 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:นครสวรรค์

โพสต์เมื่อ 19 May 2007 - 10:03 AM

ถ้าจะช่วยกันโพสต่อๆไป นะคะ รบกวนทุกท่านช่วยแก้ไขข้อความข้างท้ายซึ่งกล่าวถึงพระธรรมกายออกนะคะ... ขอโทษด้วยนะคะ ที่ในเว็บบอร์ดนี้นำมากล่าว.... แล้วก็ข้อมูลมีส่วนหนึ่งที่พิมผิดพลาดไปคือ ช่วงนี้นะคะ
**แต่ทาง สสร. กับพูดเบี่ยงว่า ไม่ต้องนับหรอกยังไงไม่เห็นด้วยก็ชนะ ทั้งๆที่ยังไม่ได้นับ ก็บอกว่า
ไม่เห็นด้วย 45 เห็นด้วย 40
(แก้ไขตรงนี้นะคะ)
คะแนนเฉือนกันนิดเดียวเอง
...อนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้านะคะ (ลูกเพื่อนชาวพุทธ happy.gif ) ....
~ สักวันฉันจะต้องโตใหญ่ เป็นตะวันสดใสดับความสลัว ในดวงใจชาวโลกที่หมองมัวส่องสว่างทั่วอนันต์จักรวาล ~

#19 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 May 2007 - 02:15 PM

ได้รับฟังแล้ว มาวิเคราะห์ดูแล้ว เกิดความสงสัยว่า"การทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้โปร่งใสจริงหรือ"

ดูเหมือนกับว่า
1. ไม่ต้องการบัญญัติ... แต่...เกรงจะมีกระแสต่อต้าน...จึง(แสร้ง)ทำเป็นว่ามีประชาพิจารณ์...เพื่อรับฟังเสียงของประชาชน
2. ไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นัก ซึ่งจะเห็นได้จากการบรรจุวาระเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย เพื่อให้เวลาน้อยในการพิจารณ์หรืออาจปิดประชุมได้ก่อนถ้าสถานการณ์พลิกผันโดยอ้างว่าหมดเวลา
3. ไม่เปิดประชาสัมพันธ์กับท้องถิ่นในเรื่องนี้ โดยเฉพาะกำหนดเวลา สูจิบัตร การนำเสนอ หรือ การโหวต
4. ปิดกั้นข่าวสารในเรื่องความไม่โปร่งใสของผู้จัดฯ แถมไม่รู้ว่าเขาส่งข้อมูลใดไปให้ส่วนกลาง
5. เรื่องความไม่โปร่งใสเป็นเกือบทุกชุมชนเสมือนมีใบสั่งจากส่วนกลาง

ถ้าผู้จัดฯไม่จริงใจและไม่ยุติธรรมพอ แล้วจะเสนอการจัดให้สิ้นเปลืองงบประมาณของชาติไปใยเล่า
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#20 Pungpa

Pungpa
 • Members
 • 458 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:ผ่านการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 13 /2549 แล้วค่ะ<br /><br />รับบุญ : ฝึกงานอยู่ที่ ศูนย์ประสานงานโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

โพสต์เมื่อ 19 May 2007 - 04:32 PM

น่าคิดจัง
รัฐธรรมนูญ ใครเป็นคนกำหนด คนกลุ่มหนึ่ง หรือประชาชนทั้งประเทศ

ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
หยุดนั่นแหละเป็นตัวสมถะ
หยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จ
ทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จหมด

#21 somch

somch
 • Members
 • 249 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 May 2007 - 01:19 AM

http://www.pantip.co...7/Y5422987.html

#22 บุญเย็น

บุญเย็น
 • Members
 • 812 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:thailand

โพสต์เมื่อ 23 May 2007 - 12:09 AM

เหตุการณ์นี้ ได้ยินว่าเกิดขึ้นอีกหลายท้องที่หลายจังหวัดเลยน่ะครับ
บางท้องที่ พระคุณเจ้าและคณะญาติโยมไหวตัวทันก็เลยพากันไปจำนวนมาก
เมื่อพวก แขกที่เป็นเจ้าหน้าที่รู้เข้า จากเป็นเรื่องที่อยู่ท้ายๆ ก็ดันยกมาเป็นเรื่องแรก
เพราะกลัวชาวพุทธที่กำลังมา จะมาทัน น่าสังเกตุว่าทำไมพวกเจ้าหน้าที่ทำประชาพิจารณ์ มีแต่หน้าตาออก แขกๆทั้งนั้น

ได้ยินว่าบางท้องทีชาวพุทธที่จะมาสนับสนุนเรื่องพระพุทธศาสนา
ถูกข่มขู่ด้วยน่ะครับ โดยทำนองว่าห้ามมา ถ้ามาแล้วระวังจะโดนอย่างโน้น อย่างนี้ แม้แต่พระคุณเจ้ายังโดนเลยครับ

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช้นนี้ คงจะอยู่นิ้งๆไม่ได้แล้วครับ
ต้องลุยแล้วครับ

ช้วยๆ กันหน่อยน่ะครับ

นำมอ ตี่ จ่าง อ้วง ผู่ สัก

#23 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 30 May 2007 - 04:16 PM

พยายามช่วยกันต่อต้านความอยุติธรรมในสังคมครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#24 Peace from The Moon

Peace from The Moon
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 June 2007 - 01:03 AM

ในสมัยก่อนตอนเรียนประถม ยังได้ท่องว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ จนบัดนี้เหลือเท่าไรแล้วไม่รู้ แล้วยัง ท่องอยู่หรือปล่าว แต่ที่แน่๐ สมควรบรรจุให้ศาสนาพุทธเป้นศาลนาประจำชาติ จะดีนะ เพราะที่ผ่านมานึกว่า ทุกรัฐธรรมนูญ ได้ระบุไว้เสียอีก
ถ้าอย่างนั้น อย่าท่องแต่ปาก ต้องช่วยกัน ทำให้บรรจุไว้ให้ได้ เพื่อ บรรพบุรุษของเราจะได้ นอน...ตาหลับ

อีกอย่างหนึ่ง ในต่างประเทศมีตัวอย่างมาแล้ว ซึ่ง ชนชาติยิว ทรงอิทธิพลมากใน สภาคองเกรส มาก แล้วก็คงความวุ่นวายในซีกตะวันออกกลาง ไง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเคยตรัสยืนยันมาหลายครั้งแล้ว ล่าสุดตรัสต่อหน้าองค์สันตะปาปาจอห์นปอล ที่ 2 เมื่อคราวเสด็จมาเยือนประเทศไทย ครั้งล่าสุด (10 พ.ค.2527) ว่า

"ประชาชนคนไทยล้วนเป็นศาสนิกที่ดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ"

และผลการสำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพล เมื่อไม่นานนักมานี้ ผลปรากฏว่า 70.94% เห็นว่าควรระบุ และมีเพียง 27.18% ไม่เห็นด้วย
ในจำนวนนี้กลุ่มชาวมุสลิมเห็นด้วยถึง 44.86% (เห็นว่าไม่ควรระบุ 40% ไม่ออกเสียง 05.14% ส่วนชาวคริสต์มีตัวเลขเป็น 43.29,51.90 และ 04.81% ตามลำดับ ส่วนศาสนาอื่นๆ เป็น 61.90 ต่อ 38.10%)
ข้อความคัดลอกจาก นักเรียนอนุบาล SOMCH

#25 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 June 2007 - 06:33 AM

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ สาธุๆๆ


#26 sCHer♥™

sCHer♥™
 • Members
 • 100 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 June 2007 - 09:26 AM

เห็นด้วยนะ


#27 deesawad59

deesawad59
 • Members
 • 4 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 June 2007 - 11:47 PM

ขอเป็นกำลังใจสู้ต่อไปนะครับ สำเร็จแน่ๆ สาธุ สาธุ สาธุ

#28 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 22 June 2007 - 07:25 PM

แล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างครับ
สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#29 Sareochris

Sareochris
 • Members
 • 207 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:-
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 25 June 2007 - 05:49 PM

กลุ่มคนต่างศาสนาได้เข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองไทย

เขาก็ใช้อำนาจของเขาที่มีอย่างเต็มที่ คนต่างศาสนา ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรัฐ เป็นผู้กำหนดทิศทางรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เขาเป็นผู้ชี้นำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยอย่างชัดเจน เขาแอบเขียนกฏหมายทุกอย่างที่เขาต้องการรอไว้แล้ว เพื่อให้ศาสนาของเขาสามารถครอบคลุมไปได้ทั่วประเทศ เช่น กฏหมายบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม กฎหมายฮัจย์ กฎหมายธนาคารอิสลาม และอื่นๆอีกมากมาย

กฏหมายเหล่านี้จะบังคับใช้กับชาวไทยโดยทั่วหน้า โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่จะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

กว่าคนไทยจะรู้ตัว เขาก็เปลี่ยน ชือ่ ประเทศ เปลี่ยน สีธงชาติ และเปลี่ยนเพลงชาติไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็สะท้อนได้ว่าคนไทยหูเบา ขาดปัญญา ขาดคุณธรรมของอุบาสก ทั้ง 4 ประการ ไม่บำรุงสมณชีพราหมณ์ เชื่อมงคลตื่นข่าว แสวงหาบุญเขตนอกพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลา

ชนเผ่าไทยจึงไม่เหมาะสมที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในโลกนี้ในระยะยาวเลย สมควรที่จะขยายแสงแห่งพระสัทธรรมไปยังอารยชนที่มีภูมิปัญญามากกว่านี้ มิฉะนั้น พระศาสนากำลังจะสูญสลายไปจากภูมิมนุษย์โดยสมบูรณ์

ภัยภายนอกพระพุทธศาสนา น่ากลัวไม่แพ้ภัยภายใน แต่คนไทยดูเบากันมาก เพราะสบายจนเคยตัวและถูกหลอกให้หลงประเด็นที่เป็นเป้าล่อทางการเมือง

สงสารบรรพบุรุษไทยที่ต่อสู้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ในโลกนี้ แต่บุตรหลานไทยกลับเพิกเฉยดูแคลน อ่อนปัญญา เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นดอกบัวเป็นกงจักร สับสนไปหมด นับว่าสถานการณ์อันตรายมาก

เมืองไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการเมืองโลก แต่คนไทยไม่เคยรู้ตัวกัน เพราะการถูกครอบงำของข้อมูลข่าวสาร
ท่ามกลางสงครามที่ไร้ศาสตราวุธ นี่คือสงครามจิตวิทยา สงครามข่าวสารและสงครามน้ำลาย

ผู้มีความเห็นชอบกำลังรบปะทะกับผู้มีความเห็นผิดอยู่ ขั้นแตกหักแล้ว

บุคคลผู้มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะและปัญญา อันตั้งไว้ชอบแล้ว จึงจักชนะในการศึกครั้งนี้ ย่อมมีความสุข สมหวังเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ตลอดกาล

#30 เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี

เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี
 • Members
 • 938 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 October 2007 - 07:12 PM

ต้องสู้.. ต้องสู้จึงจะชนะ..
ชีวิตคือการเข้ากลาง..
ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นเป้าหมาย..
โลกจะสุขสันต์เมื่อท่านเข้าถึงธรรมกาย..
สว่างไสวทั่วทุกธาตุธรรม..