ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

สองกิจกรรมหลักค้ำพระพุทธศาสนา


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 5 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

แบบสำรวจ: ลองมาทำสำรวจกันหน่อยนะครับ (^_^) และโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือตามสมควรด้วยครับ ขอบคุณมากครับ n(_.._)n (6 สมาชิก ได้เข้าร่วมลงคะแนน)

สิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ กัลยาณมิตรที่ดี (ต่อตนเอง และผู้อื่น) ในพระพุทธศาสนา

 1. ตัวของเราเองที่ยัง ฝึกฝน (คิด อ่าน ฟัง) และปฏิบัติ (อย่างต่อเนื่อง) ยังไม่มากพอ (3 ลงคะแนน [7.69%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 7.69%

 2. คนสมัยนี้ยังไม่เห็นความสำคัญใน เรื่องราวความจริงของชีวิต (3 ลงคะแนน [7.69%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 7.69%

 3. ไม่สามารถจะสื่อสาร กับพวกเค้าเหล่านั้นได้ ได้ดีพอ (2 ลงคะแนน [5.13%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 5.13%

 4. ขาดตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติ ประยุกต์ตาม (2 ลงคะแนน [5.13%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 5.13%

 5. ตัวของเราเอง ยังไม่ชัดเจนเรื่องเป้าหมายชีวิต (ไม่จริงจัง) (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 6. ยังไม่เข้าใจ วิชาพระพุทธศาสนา ในภาพโดยรวม และ ภาพละเอียด (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 7. ยังไม่สามารถ อดทน ต่อสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ใจขุ่น ได้อยู่ ตลอดเนื่องๆ (3 ลงคะแนน [7.69%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 7.69%

 8. ยังไม่สามารถ คิดบวก ต่อสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ใจขุ่น ได้อยู่ ตลอดเนื่องๆ (3 ลงคะแนน [7.69%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 7.69%

 9. ขาดแรงบันดานใจ ในการทำหน้าที่ กัลยาณมิตร (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 10. ขาดกำลังใจ จากตัวเอง (2 ลงคะแนน [5.13%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 5.13%

 11. ขาดกำลังใจ จากคนรอบข้าง (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 12. ยังเกิดความ รู้สึก โดดเดียว เหงาๆ งงๆ อยู่ (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 13. ขาดคนให้ปรึกษา ส่วนตัว อย่างสบายใจ ในเรื่องราว ต่างๆ เหล่านี้ (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 14. ยังไม่รู้ถึงถึงความจำเป็นของการ ปฎิบัติ หน้าที่นี้ (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 15. ยังไม่รู้ถึง วิธีการ ประพฤติ ปฏิบัติ ถึงการเป็น กัลยามิตรที่ดี (2 ลงคะแนน [5.13%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 5.13%

 16. ยังไม่ทราบ หรือตระหนัก ว่าถ้าเราทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ผลที่จะเกิดตามมาจะ เป็นอย่างไร (1 ลงคะแนน [2.56%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 2.56%

 17. ศีลไม่ครบถ้วน สมบรูณ์ดี - โดยอย่างน้อยมี ศึลห้า ครบเป็นปกติเนื่องๆ (2 ลงคะแนน [5.13%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 5.13%

 18. สมาธิยังฝึกน้อยอยู่ - อย่างน้อย มีสติ รู้ตัว อยู่เนื่องๆ และ การนั่งธรรมะ (นั่งสมาธิ) (4 ลงคะแนน [10.26%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 10.26%

 19. ปัญญายังต้องเพิ่มเติมอีก - จดจำข้อมูล หาความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆ (ทั้งทางโลก และทางธรรมะ) ยังไม่ชัดเจน และรวดเร็ว แม่นยำ (5 ลงคะแนน [12.82%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 12.82%

 20. ไม่มีปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

ท่านสามารถตำหนิตนเอง หรือ ยอมรับคำแนะนำ จากผู้อื่น ได้มากขนาดไหน โดยสมมุติว่า ถ้าท่านมาทราบที่หลังว่า ท่านผิด พลาด เผลอ ไปจริง และ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. น้อยกว่า หรือเท่ากับ 10% (1 ลงคะแนน [16.67%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 16.67%

 2. 11 - 20 (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

 3. 21 - 30 (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

 4. 31 - 40 (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

 5. 41 - 50 (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

 6. 51 - 60 (1 ลงคะแนน [16.67%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 16.67%

 7. 61 - 70 (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

 8. 71 - 80 (1 ลงคะแนน [16.67%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 16.67%

 9. 81 - 90 (1 ลงคะแนน [16.67%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 16.67%

 10. 91 ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 100% (0 ลงคะแนน [0.00%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 0.00%

 11. 100 % (2 ลงคะแนน [33.33%])

  อัตราส่วนของคะแนน: 33.33%

ลงคะแนน ผู้มาเยือนไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน

#1 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 16 January 2007 - 04:10 PM

QUOTE
สองกิจกรรมหลักค้ำพระพุทธศาสนา ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น ศาสนาฮินดูกลับสามารถรักษาสถานภาพการเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของอินเดีย อยู่ได้ตลอดระยะเวลา ๖๕๑ ปี ภายใต้การปกครองของมุสลิม ทั้งนี้เพราะศาสนาฮินดูได้เน้นให้ศาสนิกปฏิบัติตาม คำสอนอย่างเคร่งครัด ศาสนิกจึงมีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพิธีกรรมในเวลาเกิด การเรียน การเป็นผู้ใหญ่ การแต่งงาน การมีบุตร การจาริกแสวงบุญ การตาย เทศกาลต่างๆ มีข้อกำหนดให้ศาสนิกปฏิบัติในวาระโอกาสต่างๆ อย่างละเอียด ศาสนาจึงไม่ได้ฝากอยู่กับนักบวชเพียงอย่างเดียว แต่เป็นศาสนาที่ประกอบรวมอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน จึงเป็นเหตุให้ถูกทำลายได้ยาก

จากบทเรียนที่เกิดขึ้นในอินเดียดังกล่าว เราอาจสรุปได้ว่า ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ คือ ชาวพุทธต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดยต้องศึกษาทั้ง ปริยัติ และ ปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ปฏิเวธ คือผลของการปฏิบัติ นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริง และ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ก็คือ ชาวพุทธจะต้องมีความสามัคคีกัน เว้นจากการให้ร้ายกัน พระพุทธศาสนาจึงจะมั่นคงอยู่ได้อย่างแท้จริง

กล่าวถึง สองกิจกรรมหลักค้ำพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้แก่ ๑.ประเพณีการบวชระยะสั้นของชายไทย และ ๒. การเรียนการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน

การที่พระพุทธศาสนายังดำรงมั่นอยู่ได้ระดับหนึ่งในประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นผลมาจากการทุ่มเททำงาน อุทิศตนเพื่อ พระศาสนาของพระเถรานุเถระทั้งหลายในอดีต การอุปถัมภ์สนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ และภูมิปัญญา ความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญอีก ๒ ประการที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือ

๑. ประเพณีการบวชระยะสั้นของชายไทย ประเพณีการบวชระยะสั้นซึ่งริเริ่มโดยสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ มีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ชาวไทยเรามีความรู้สึกผูกพันในพระพุทธศาสนา มีความรู้สึกว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพราะชายไทยส่วนใหญ่ก็เคยบวช เคยเป็นพระภิกษุสงฆ์ เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยมาแล้ว ฝ่ายหญิงแม้ไม่ได้บวชโดยตรง แต่ก็มีบิดา สามี พี่ชาย น้องชาย หรือบุตรได้เคยบวช ตนก็ได้อาศัยช่วงเวลานั้นทำบุญฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ มีความรู้สึกคุ้นเคย เคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์ ไม่รู้สึกว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นบุคคลที่แปลกประหลาด หรือเป็นสิ่งห่างไกล ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ หาได้ยากในประเทศที่ไม่มีประเพณี การบวชอย่างไทยเรา แม้เป็นเมืองพุทธ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

ในปัจจุบัน สภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ผู้คนมีภาระงานรัดตัวมากขึ้น ผู้ที่บวชอยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน มีจำนวนน้อยลง บางท่านบวชระยะสั้นเพียง ๗ วัน ๑๐ วันก็มี จึงเป็นภารกิจสำคัญของสงฆ์อย่างหนึ่งว่า จะต้องทำให้ญาติโยมเห็นความสำคัญของการบวช บวชให้ได้ระยะเวลาที่นานขึ้น และ จัดโครงการอบรมให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง เช่น การบรรพชา อุปสมบทหมู่ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

อนึ่ง การจัดหลักสูตรให้การอบรมแก่ผู้มาบวชระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลา ๗ วัน ๒ สัปดาห์ หรือ ๑ เดือนก็ตาม ก็เป็น สิ่งสำคัญมาก จะต้องให้เขาบวชแล้วได้เรียนรู้หลักธรรม ได้ประโยชน์กลับไป ถ้าบวชแล้วไม่มีผู้อบรมสั่งสอนอาจกลายเป็นการก่อให้เขาเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า พระพุทธศาสนาไม่มีสาระประโยชน์อะไร

๒. การเรียนการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับเป็นสิ่งที่เด็กไทยเกือบทุกคนต้องผ่าน ดังนั้นการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนทำให้เด็กไทยมีความรู้พื้นฐานในพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถูกกองทหารอเมริกันสั่งให้ถอดถอนวิชาศาสนาออกจากโรงเรียนทั้งหมด ให้การเรียนศาสนาเป็นเรื่องที่แต่ละคนขวนขวายศึกษาเอาเองตามความสมัครใจ ผลก็คือปัจจุบันชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อเท่านั้น หากถูกถามว่า เจ้าชายสิทธัตถะคือใคร ก็ไม่รู้จัก ศีล ๕ ก็ไม่รู้จัก อริยสัจ ๔ ก็ไม่รู้จัก เป็นชาวพุทธโดยที่ว่า เมื่อตายแล้วนิมนต์พระไปสวดศพเท่านั้น จนมีคำเรียกพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นว่า โซชิขิบุคเคียว แปลว่า พระพุทธศาสนางานศพ

ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราชาวพุทธต้องหวงแหนช่วยกันดูแลรักษา อย่ายอมให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเพิกถอนออกไปได้เป็นอันขาด ไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดๆ ก็ตาม ขณะเดียวกันต้องช่วยกันพัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน การสอนให้ทันสมัย ทั้งสื่อต่างๆ เช่น แผ่นใส สไลด์ วิดีโอ หนังสือ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ กระตุ้นให้เด็กตื่นตัวในการศึกษาธรรมะ ให้วิชาศีลธรรมเป็นวิชาที่สนุกน่าสนใจ มีประโยชน์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ และ ช่วยกันพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ผู้สอนวิชาศีลธรรม ให้มีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ได้ (ติดตามต่อในตอนหน้า).

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ )
ที่มา คลิกที่นี้

ปล.
ข้าพเจ้าขอ ขอบคุณ กับ ทุกๆท่าน สำหรับ ความร่วมมือ ในการทำแบบสอบถาม ในกระทู้นี้ นะครับ ด้วยการแสดงความร่วมมือ ของท่านทั้งหลาย ในครั้งนี้ ขอทุกๆท่าน จงได้รับความร่วมมือ ในทุกๆสิ่ง ที่จะ เป็นประโยชน์ เป็นบุญกุศล ต่อไปด้วยเทอญ สาธุ...สาธุ...สาธุ
ทำไมพระพุทธศาสนาถึงเสื่อมจากอินเดีย
รายละเอียด อุปสมบทหมู่บุคคลทั่วไป วัดพระธรรมกาย ปี 2550

#2 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 January 2007 - 12:03 PM

โหวตให้เรียบร้อยแล้วครับ
หยุดคือตัวสำเร็จ

#3 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 17 January 2007 - 08:17 PM

QUOTE(From SmilingCat)
โหวตให้เรียบร้อยแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ happy.gif happy.gif happy.gif

แต่ว่า ข้าพเจ้าคงต้องรบกวนอีกครั้ง สำหรับ ท่านที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามแล้ว คงจะต้องรบกวน ช่วยกันตอบใหม่กับอีกรอบ (ถ้าหากได้พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ ต่อไปนะครับ ) เพราะ เวลาแก้ไข ข้อความในแบบสอบถามแล้ว มันลบข้อมูลเดิม ไปด้วยนะครับ sad.gif

ข้าพเจ้าต้อง ขออภัย และ ขอบคุณ กับ ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกๆท่าน นะครับ

ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#4 glouy.

glouy.
 • Members
 • 605 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 January 2007 - 08:48 PM

อนุโมทนาบุญ สาธุ

ลูกพระธรรม

#5 จะไปให้ถึงทีสุดแห่งธรรม

จะไปให้ถึงทีสุดแห่งธรรม
 • Members
 • 160 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:belgium

โพสต์เมื่อ 18 January 2007 - 06:21 AM

โหวดให้แล้วเช่นกันครับ
โหวดโดยนัยของการเป็นกัลยาณมิตร
ต่อนตนเองเป็นหลักครับ

ถ้าหากข้อคิดเห็นของกระผม

ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใด

เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ

ขออโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


#6 เด็กสมบูรณ์

เด็กสมบูรณ์
 • Members
 • 173 โพสต์
 • Location:ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อ่ะ
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 25 January 2007 - 09:17 AM

นู๋แนนโหวตแล้วครับ
...ความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละ
ทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียว คืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟ
ทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้น มีอยู่ทางเดียวคือ...อย่ารัก...