ไปที่เนื้อหา


Bdkkec

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 Apr 2015
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Jun 22 2019 09:32 PM
-----

Albums

บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra  เวียนเทียนวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬ 072 - - - - -

โครงการบวชพระทุกเดือน (บวชระยะสั้น เพียง 21 วัน)

 • 3 images
 • 0 comments
- - - - -

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วทุกเดือน

 • 0 images
 • 0 comments

Images

ภาพดี072 โครงการบวช บวชระยะสั้น บวชเรียน บวชแสน บวชล้าน Pic Of The Day - - - - -

ภาพดี072 โครงการบวช บวชระยะสั้น บวชเรียน บวชแสน บวชล้าน Pic Of The Day

in โครงการบวชพระทุกเดือน (บวชระยะสั้น เพียง 21 วัน)
 • 0 comments
 • 547 views
บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra  เวียนเทียนวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬ 072 (151) - - - - -

บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra เวียนเ...

in โครงการบวชพระทุกเดือน (บวชระยะสั้น เพียง 21 วัน)
 • 0 comments
 • 789 views
บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra  เวียนเทียนวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬ 072 - - - - -

บวชระยะสั้น ภาพดี072 บวชทุกเดือน คนทำงาน Dmc kkec ธรรมสวนะ วันโกน วันอัฏฐมี Dharmacakra เวียนเ...

in โครงการบวชพระทุกเดือน (บวชระยะสั้น เพียง 21 วัน) บวชระยะสั้น, บวชเรียน
 • 0 comments
 • 745 views