ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ทุนการอบรมบุคลากร เพื่อการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลก


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 3 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 19 August 2009 - 11:33 AM

โครงการดวงตะวันสันติภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน รุ่นที่ 3 ( ด่วนก่อนหมดเขต )

หลักการและเหตุผล

ภาษาเป็นสื่อสำคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรม, ความรู้ความเข้าใจระหว่างมนุษย์ การใช้ภาษาที่ดี จึงควรเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรัก, ความสามัคคีและความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ หรือที่เรียกว่า“ภาษาเพื่อสันติภาพ” บุคคลที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาเพื่อสันติภาพอย่างยิ่ง คือ “เยาวชนผู้มีความรู้คู่คุณธรรม” ที่พร้อมจะทำหน้าที่ดวงตะวันแห่งสันติภาพ นำศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ เรียงร้อยผ่านภาษาต่างชาติ ไปยังชาวต่างประเทศ
ดังนั้น มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ (The Sun of Peace Foundation) ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จึงจัดโครงการดวงตะวันสันติภาพ ขึ้น เพื่อมอบ “ทุนการศึกษาตะวันธรรม” ให้แก่เยาวชนผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ไปศึกษาภาษาและฝึกฝนการจัดกิจกรรมเยาวชนในต่างแดน เพื่อนำพาสันติสุขที่แท้จริงไปสู่ชาวโลก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบทางภาษาไปแลกเปลี่ยนศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธกับชาวต่างชาติ
3. เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์อันดีงามของเยาวชนไทยสู่สายตานานาประเทศ

ระยะเวลาในการอบรม
ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2552 ถึง 2 ก.พ. 2553

10 ภาษาที่เปิดรับสมัคร
อังกฤษ สเปนโปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อารบิค จีน ญี่ปุ่น เกาหลี (เลือก 3 อันดับ)

สถานที่ดำเนินการอบรม
วัดพระธรรมกาย และ สถาบันภาษาดวงตะวันสันติภาพ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.1มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ
6.2 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
6.3 ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วโลก

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม
สมาชิกชมรมพุทธและชมรมศีลธรรมต่างๆทุกมหาวิทยาลัย
7.2 อาสาสมัครวัดพระธรรมกาย หรือ เยาวชนที่มาวัดพระธรรมกายเป็นประจำ
7.3 บุตรหลานกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย
7.4เยาวชนไทยที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว
2. เป็นชายแท้ อายุไม่เกิน 30 ปี
3. พร้อมเดินทางไปศึกษาภาษา และฝึกจัดกิจกรรมเยาวชนที่ต่างประเทศได้ทันทีหลังจบการอบรม
4. สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคหอบหืด ไม่ติดยาเสพติด
5. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

หลักฐานการสมัคร
9.1 หนังสือรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรีฉบับภาษาอังกฤษ(Transcript) 1 ฉบับ
พร้อมสำเนา 2 ชุด ( หากกำลังรอจบการศึกษาขอใบแทนจบการศึกษาก่อน)
9.2 รูปสี ขนาด 2x2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย จำนวน 2 ใบ
9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
9.4 สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 2 ชุด
9.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 2 ชุด (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
หมายเหตุ
* ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sunofpeace.org
* สำเนาเอกสารทุกฉบับเซ็นชื่อรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นเดียวกับใน Passport
* ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องชำระค่าสมัครเข้าอบรมภาษา 3 เดือน 5,000 บาท ในวันปฐมนิเทศ (20 ก.ย. 2552)

วิธีการสมัคร
เลือกภาษาที่สนใจสมัคร 3 อันดับ จาก 10 ภาษา แล้วกรอกลงใบสมัคร
เช่น ภาษาที่ต้องการสมัคร1.ภาษาเยอรมัน2.ภาษาจีน 3.ภาษาอารบิค
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 ก.ย. 2552 โดยยื่นเอกสารการสมัคร (อย่างน้อยใบสมัครติดรูปถ่าย) พร้อมรับบัตรคิวสัมภาษณ์ได้ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O5 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.00 น.

เส้นทางทุนการศึกษาตะวันธรรมรุ่นที่ 3ตารางเวลากิจกรรมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พระอาจารย์ไพภูมิ วิชฺชุปญฺโญ โทร. (08) 3540-4630
กัลฯ อังคณา วรพันธ์กิจ โทร. (08) 5342-8354
กัลฯ ทรงศิริ ชุติธรรมวุฒิ โทร. (08) 3134-3312

ที่มา :: http://www.sunofpeace.org/index.html

แวะเข้าเวปศูนย์อบรมภาษาดวงตะวันสันติภาพ เห็นว่าเป็นประโยชน์ นำมาฝากกันครับ#2 ลูกอินทรีย์หัดบิน

ลูกอินทรีย์หัดบิน
 • Members
 • 369 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 August 2009 - 07:29 AM

อนุโมทนาบุญสาธุครับ


ยังเหลืองานอีกเยอะนะครับ ช่วย ๆ กัน อีกตั้ง หกพันกว่าล้านคนทั่วโลกที่เราต้องช่วยเขา

น่าเสียดายถ้าเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ได้ศีกษาพระพุทธศาสนา


หมอยังต้องรักษาชีวิตคน แตนี่เหมือนเราได้ช่วยชีวิตคนคนนึงข้ามชาติเลยนะครับ

รายการชีวิตในสังสารวัฏ

ยืนยันตัวจริงเสียงจริงเจ้าของกรณีศึกษากฎแห่งกรรม

http://video.dmc.tv/programs/life_in_samsara/page5.html


หนังสือเรียนธรรมะ DOU           http://book.dou.us/d...ya-book-gl.html

GL 101 จักรวาลวิทยา                            http://book.dou.us/gl101.html
GL 102 ปรโลกวิทยา                              http://book.dou.us/gl102.html
GL 203 กฎแห่งกรรม                             http://book.dou.us/gl203.html
GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์           http://book.dou.us/gl305.html


#3 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 August 2009 - 12:30 AM

สาธุ ครับผม
จะได้เป็นกำลังของพระศาสนา


#4 Kotcha...

Kotcha...
 • Members
 • 54 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 August 2009 - 03:35 AM

สาธุครับ ต้องไปร่วมบุญกันโดยเร็ว