ไปที่เนื้อหา


vividu

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 06 Oct 2013
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Dec 12 2018 02:16 PM
*****

กระดานข้อความ

รูปภาพ

vividu

Miss Luang Po and DMC wholeheartedly <3
Dec 19 2016 04:10 AM
รูปภาพ

vividu

Luang Pu 132 years old on Oct 10, 2016 ^B^
Oct 19 2016 01:52 PM
รูปภาพ

vividu

wanna go back and move to north CA T T
Oct 02 2016 01:28 AM
รูปภาพ
รูปภาพ

vividu

Place Lunag Po at 072 whenever missing him krap krap krap
Aug 04 2016 02:34 AM
รูปภาพ

vividu

Luang Pu has been protecting me for 2 days now <3 feel safe
Jul 06 2016 08:19 PM
รูปภาพ

vividu

Luang Pu has been protecting me for 2 days now <3
Jul 06 2016 08:18 PM
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
  • im a volunteer now in Dhammakaya Temple and i just want to know you because you are kind heart and pure mind . and i actually trying to learn Chinese i have notice your name i think you probebly Chinese or Taiwanese right? may i know you? i just want to have someone can shearing about merits topic in Mandarin Chinese . Thanks.
    Dec 08 2017 07:53 PM
  • so that i also can help you to get real process in learning Thai .
    Dec 08 2017 07:53 PM