ไปที่เนื้อหา
- - - - -

บุญ บาลีศึกษา


บุญ บาลีศึกษา

บรรยากาศห้องเรียนบาลีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย อังคาร-ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.ผู้เข้าเรียนมีพระภิกษุ 9 รูป อุบาสิกา 9 คน