นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7715

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประสูติ
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 24116 ]
พุทธประวัติ - ประสูติ
 
นั่งขัดสมาธิ(Meditation)อยู่ในพระครรภ์มารดา
 
ขณะที่ปฏิสนธิในพระครรภ์ ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
และบังเกิดรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเป็นอัศจรรย์
เมื่ออยู่ในพระครรภ์ พระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่
โดยไม่รู้สึกว่าคับแคบ และมิได้ทำความลำบากแก่พระราชมารดา
เหมือนทารกทั่วไป พระราชมารดายังคงมีพระวรกายเบาสบาย
เหมือนมิได้ทรงพระครรภ์ และทรงมองเห็นพระราชโอรส
ที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจน
 
 

http://goo.gl/d6RLh


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชา