ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน >

  ผลการปฏิบัติธรรม ตอน เห็นแต่พระ มีแต่พระ - ผู้อ่าน 13865
ผลการปฏิบัติธรรม ตอน เห็นแต่พระ มีแต่พระ ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท อำพล วุฑฺฒิญาโณ อายุ 50 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 8 กลุ่ม 3 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทสมชาย อินฺทโชโต - ผู้อ่าน 13820
ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทสมชาย  อินฺทโชโต เมื่อ 28 ปีก่อน ผมเคยบวชเป็นธรรมทายาท รุ่นที่ 12 ที่วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่บวชครั้งนั้นก็มีวิชชาธรรมกายอยู่ในหัวใจเสมอครับ หลังจากบวชแล้ว ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะบุญบวช ล่าสุดได้ทำงานในตำแหน่งซีเหนี่ย-แอดไวซ์เซอร์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ตอน สุขจริงๆ…ไม่ต้องพึ่งสิ่งรอบกาย - ผู้อ่าน 13939
ผลการปฏิบัติธรรม ตอน สุขจริงๆ…ไม่ต้องพึ่งสิ่งรอบกาย ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท วสันต์ ฐานวิปุโล อายุ 21 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ตอน ปาฏิหาริย์ ในศูนย์กลางกาย - ผู้อ่าน 14014
ผลการปฏิบัติธรรม ตอน ปาฏิหาริย์ ในศูนย์กลางกาย ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาท ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล อายุ 21 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กราบรายงานตัวด้วยดวงใจที่ใสสว่างครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ตอน เพียรนั่ง เพียรนิ่ง จิตสงบ พบองค์พระ - ผู้อ่าน 13824
ผลการปฏิบัติธรรม ตอน เพียรนั่ง เพียรนิ่ง จิตสงบ พบองค์พระ ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาท คำรณ จนฺทนนฺโท อายุ 37 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 8 กลุ่ม 1 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ตอน วางเป็นนั่ง จิตว่างจิตวูบ - ผู้อ่าน 14041
ผลการปฏิบัติธรรม ตอน วางเป็นนั่ง จิตว่างจิตวูบ พระธรรมทายาท ธวัช อคฺคปญฺโญ อายุ 50 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท จากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 2 กลุ่ม 1 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม ตอน ยิ้มได้ เมื่อกลางใจมีองค์พระ - ผู้อ่าน 14042
ผลการปฏิบัติธรรม ตอน ยิ้มได้ เมื่อกลางใจมีองค์พระ พระธรรมทายาท อรรถพล อนนฺตโชโต อายุ 21 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 กลุ่ม 12 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  องค์พระภายใน พิสูจน์ได้ถ้าใจหยุดนิ่ง - ผู้อ่าน 14720
องค์พระภายใน พิสูจน์ได้ถ้าใจหยุดนิ่ง พระธรรมทายาท วสันต์ เสฏฺฐวีโร อายุ 48 ปี จากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 กลุ่ม 6 ก่อนมาบวชทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต ของบริษัท Art of living อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จะเป็นพระแท้ทุกลมหายใจเข้าออก - ผู้อ่าน 14105
จะเป็นพระแท้ทุกลมหายใจเข้าออก พระธรรมทายาท มัตตราชัย จนฺทูปโม อายุ 29 ปี จากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทสมชาติ สมนฺตชโย - ผู้อ่าน 13822
ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทสมชาติ สมนฺตชโย พระธรรมทายาท สมชาติ สมนฺตชโย อายุ 33 ปี ก่อนมาบวช ผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งครับ มีบ้านอยู่แถวๆ นวนคร แล้วโยมแม่ก็ขายของอยู่ที่ตลาดไทนี่เองครับ แต่ผมและโยมแม่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยสักครั้งเดียว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทสุชาติ ปุณฺณสุโข - ผู้อ่าน 14418
ผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทสุชาติ ปุณฺณสุโข พระธรรมทายาท สุชาติ ปุณฺณสุโข ก่อนมาบวช ผมช่วยโยมพ่อโยมแม่ทำกิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยาครับ ผมมีโอกาสได้มาสั่งสมบุญกับหลวงพ่อเป็นช่วงๆตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ เพื่อโยมแม่ - ผู้อ่าน 14118
ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ เพื่อโยมแม่ พระธรรมทายาท ไพริน ปสาทนีโย อายุ 40 ปี ตัวแทนพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา จากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 กลุ่ม 7 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี - ผู้อ่าน 17486
ธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี ภาพการเดินธุดงค์ธรรมชัย ผ่าใจกลางเมืองสุพรรณบุรี ของพุทธบุตรทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม จากโครงการอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 40 (โครงการ 2) กว่า 200 รูป อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท พิมุข โฆสยโส - ผู้อ่าน 13945
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท พิมุข  โฆสยโส ผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เพราะมีโยมพ่อที่แสนดี คอยปลูกฝัง ให้ลูกๆทุกคนรู้จักการเข้าวัดทำบุญ สอนให้รู้จักเรื่องบุญ บาป และสอนให้นั่งสมาธิมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิทยา วฑฺฒนสุโภ - ผู้อ่าน 14057
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิทยา วฑฺฒนสุโภ ผมมักจะรู้สึกเบื่อ รู้สึกว่าชีวิตมันซ้ำซากจำเจ ผมเคยถามตัวเองว่า “เรามีชีวิตอยู่แค่นี้เองหรอ ตื่นเช้าไปทำงาน เย็นกลับมา หาข้าวหาปลากิน เซ็งๆก็ไปดื่มเหล้า เฮฮา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ชนวีร์ อตฺตชิโน - ผู้อ่าน 13919
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท ชนวีร์ อตฺตชิโน ตั้งแต่ได้รู้จักหลวงพ่อ ผมก็ฝึกนั่งสมาธิกับหลวงพ่อทุกคืนจาก DMC แล้วการที่ได้ฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรรมของคนนั้นคนนี้ ก็ทำให้ผมมีแนวทาง มีกำลังใจในการนั่งสมาธิ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สำรอง สุขกิตฺติโก - ผู้อ่าน 13574
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สำรอง สุขกิตฺติโก ตอนอายุ 20 ปี ผมเคยบวชแล้ว 1 พรรษา ที่วัดในจังหวัดสกลนครครับ พอลาสิกขาก็ไปทำงานเป็นช่างประกอบ ที่โรงงานเหล็กแห่งหนึ่ง และถึงแม้ว่าผมจะเคยบวชศึกษาธรรมะมาบ้าง แต่ผมก็ยังชอบนัดสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเลยครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สายัณห์ สุตพโล - ผู้อ่าน 14348
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สายัณห์ สุตพโล ก่อนมาบวช ผมมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า ทำงานประจำอยู่ที่หน่วยซ่อมบำรุง ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับ ผมมีชีวิตที่สนุกสนาน ฮาไปวันๆ แล้วก็ทั้งดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พอตกกลางคืนก็มีไนท์คลับ ผับ บาร์เป็นที่ไป ผมใช้ชีวิตประมาณนี้อยู่ 7 ปี ก็เริ่มเซ็ง เกิดอารมณ์อยากอ่านหนังสือธรรมะขึ้นมาครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิเชฏ ปญฺญารตโน - ผู้อ่าน 13730
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิเชฏ  ปญฺญารตโน ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วิเชฏ ปญฺญารตโน อายุ 38 ปีว่าที่พระพี่เลี้ยงโครงการ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วุฒิพงษ์ สีลคุตฺโต - ผู้อ่าน 14427
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วุฒิพงษ์  สีลคุตฺโต ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท วุฒิพงษ์ สีลคุตฺโต อายุ 31 ปี ว่าที่พระพี่เลี้ยงโครงการ 1 แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สุทัศน์ อภิวุฑฺโฒ - ผู้อ่าน 13868
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท สุทัศน์ อภิวุฑฺโฒ ก่อนมาบวช ผมทำงานเป็นพนักงานโรงแรมครับ แล้วปกติผมก็เป็นคนชอบทำบุญ ชอบใส่ชุดขาวไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเป็นประจำ โดยจะพกซีดีนั่งสมาธิไปเปิดฟังแล้วก็นั่งสมาธิอยู่คนเดียว แล้วผมไม่ได้แค่เข้าไปนั่งสมาธิในวัดเท่านั้นนะครับ ถ้าเห็นวัดสกปรก ผมก็จะช่วยทำความสะอาดให้ด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรประจักร บุญฤทธิ์ - ผู้อ่าน 14140
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรประจักร บุญฤทธิ์ สามเณร ประจักร บุญฤทธิ์ เปรียญธรรม 5 ประโยค เป็นคนจังหวัดสุรินทร์บวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะ ปีนี้เข้าปีที่ 7 แล้วครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรเอกราช กิมง่วนสง - ผู้อ่าน 14391
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรเอกราช กิมง่วนสง สามเณรเอกราช กิมง่วนสง อายุ 22 ปี เปรียญธรรม 7 ประโยค เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับสมัยที่ยังเป็นเด็ก โยมยายจะชอบให้ลูกเณรตื่นตั้งแต่เช้ามาใส่บาตรก่อนไปโรงเรียนเป็นประจำเลยครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรพิทักษ์ จิตรจักร - ผู้อ่าน 15412
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต สามเณรพิทักษ์  จิตรจักร สามเณรพิทักษ์ จิตรจักร อายุ 22 ปี เปรียญธรรม 4 ประโยคจะบวชเพื่ออุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา และเมื่อได้รับการอุปสมบทแล้ว จะได้ฉายาว่า กนฺตชโย แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นที่รักครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรธรรมทายาท ยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ - ผู้อ่าน 13723
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรธรรมทายาท ยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรธรรมทายาท ยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ อายุ 19 ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม