ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน >

  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 8 - ผู้อ่าน 13675
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 8 พี่สาวของลูกได้ตัดสินใจสอบถาม และซักถามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองกลางกับพี่ชายของเธอ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 7 - ผู้อ่าน 13260
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 7 ลูกๆ ทั้งสามคนต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ยังไม่อยากที่จะแยกย้ายจากกันไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง อีกทั้งลูกๆ ทุกคนยังอยากที่จะอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยแล้วให้ดีที่สุดก่อน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 13714
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 5 เมื่อบิดามารดาของคุณพ่อของลูก ได้ทราบข่าวจากพวกทาสแล้ว พวกท่านจึงรีบพาคุณพ่อของลูกและทุกคนในครอบครัว รวมถึงทรัพย์สินเงินทองต่างๆ อพยพลี้ภัยไปอยู่ที่แคว้นอื่นในทันที อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 4 - ผู้อ่าน 14972
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 4 คุณพ่อของตัวลูกในภพชาตินั้น ก็ได้กระโดดเข้าไปช่วยห้ามปรามเพื่อนผู้เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธและมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา ไม่ให้ทำร้ายทาสสาวคนนั้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 3 - ผู้อ่าน 14889
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 3 หากพวกพวกทาสทำงานไม่ถูกใจ พวกชนชั้นสูงจะสั่งให้พวกทหารทำการลงโทษพวกข้าทาส ด้วยการทุบตี เฆี่ยนตี ไล่เรื่อยไป จนบางครั้งก็ลงโทษกันอย่างรุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 14300
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 2 ตัวท่านเกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจและตื่นตาตื่นใจกับทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านเองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสวน สระ หรือประติมากรรมต่างๆ ที่อยู่ในทิพยวิมานของท่าน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 14329
ปรโลกนิวส์ คุณพ่อชาตรีเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1 ก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิต ในขณะที่ตัวท่านกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น ตัวท่านก็มีความรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานด้วยโรงมะเร็งที่ตัวท่านกำลังเป็นอยู่ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  โครงการบรรพชาสามเณร 126 รูป ประเทศอินโดนีเซีย - ผู้อ่าน 20671
โครงการบรรพชาสามเณร 126 รูป ประเทศอินโดนีเซีย ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครั้งใหม่ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยเฟื่องฟูมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เห็นได้จากความยิ่งใหญ่ของพุทธสถาน “บุโรพุทโธ” ที่มีอายุนับพันปี และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 7 (ตอนจบ) - ผู้อ่าน 13711
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 7 (ตอนจบ) ขบวนคาราวานของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกลุ่มนี้ก็จะมีการแวะพักระหว่างทาง เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ ยืดเส้นยืดสาย และรับประทานอาหารอยู่เป็นระยะๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 6 - ผู้อ่าน 13455
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 6 ระหว่างที่ตัวลูกในภพชาตินั้น กำลังประสบกับปัญหาภาวะวิกฤติทางการค้าอย่างมากอยู่นั้น ตัวลูกก็ได้พยายามคิดหาทางออกของการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยวิธีการต่างๆ นานา แต่ก็ไม่เป็นผล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  จดหมายจากนักธุรกิจระดับตรีเพชร - ผู้อ่าน 17775
จดหมายจากนักธุรกิจระดับตรีเพชร ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จและมีความสุข เราควรจัดเวลาให้กับการปฏิบัติธรรม เศรษฐกิจที่ดีทำให้มีความสุขไป 100%แต่จิตใจที่มีความสุข จะทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นอีก 100% ทำให้เราเป็นมนุษย์ 200% อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 14230
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 5 คุณพ่อคุณแม่ และน้องชายของลูก ตลอดจนครอบครัวของลูกและครอบครัวของน้องชายนั้น แต่ละคนก็เคยเกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะมามากน้อยแตกต่างกันไป อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 4 - ผู้อ่าน 13855
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 4 คุณพ่อและคนในครอบครัวมีบุพกรรมอะไร ที่ทำให้ต้องเกิดอยู่ในครอบครัวคนจีนที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา แต่ก็ชอบทำบุญแบบสาธารณกุศลหรือทำบุญแบบสงเคราะห์โลกครับ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 3 - ผู้อ่าน 13990
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 3 ตัวท่านได้สั่งให้ลูกน้อง ช่วยกันปลดและกระจายสัมภาระต่างๆ ที่บรรทุกอยู่บนหลังของล่อที่ได้รับบาดเจ็บตัวนั้น ไปไว้ที่บนหลังของล่อตัวอื่นๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 14003
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 2 ผลของบุญกฐิน 2 กองแรก ที่ท่านได้ถวายด้วยตัวเอง กับผลของบุญกฐิน 2 กองหลัง ที่ลูกได้ทำแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่านนั้น ให้ผลเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 13965
กรณีศึกษา ทีมเพชราภิรัชต์ ตอนที่ 1 7วันสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิต ลูกกับน้องชายได้ให้คุณพ่อถวายปัจจัยทำบุญกฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง 2กองกับพระอาจารย์ที่โรงพยาบาล และท่านได้ฟังเสียงนำนั่งสมาธิของพระเถระ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 3 (ตอนจบ) - ผู้อ่าน 14323
ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 3 (ตอนจบ) ในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูกได้เกิดเป็น กุลบุตรสุดหล่อผู้เรียบร้อย สุขุม และมีความเฉลียวฉลาด อยู่ในตระกูลของพ่อค้าคหบดีที่มีฐานะปานกลาง ในแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวช อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 14231
ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 2 วิบากกรรมที่ทำให้โยมแม่ของลูก ต้องมาป่วยด้วยโรคหลายๆ อย่าง ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาตจากหลายๆ ภพหลายๆ ชาติที่ผ่านๆ มา ได้ช่องตามมาส่งผล อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 14847
ปรโลกนิวส์ ทีมขำอุดม ตอนที่ 1 ก่อนที่โยมแม่ของลูกจะเสียชีวิต ตัวท่านได้รับทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามารุมเร้าตัวท่านเป็นอย่างมาก แต่ท่านก็ทำตามหลักวิชชาที่พระลูกชายได้บอกเอาไว้ว่า ให้ตัวท่านหมั่นนึกถึงบุญทุกๆ บุญ ที่ตัวท่านได้เคยตั้งใจสั่งสมเอาไว้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 14 (ตอนจบ) - ผู้อ่าน 15735
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 14 (ตอนจบ) สาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องมาเกิดเป็นภูติที่ชอบใช้วิชาไสยเวทย์สายดำ ในสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากพวกเขามีความชอบและสนใจในการศึกษาวิชาไสยเวทย์สายดำอยู่เป็นประจำ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 13 - ผู้อ่าน 16914
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 13 คำว่า “ผี” นั้น จริงๆ มาจากคำว่า “ภี” ในภาษาบาลี แปลว่า กลัว ผี หมายถึอดีตมนุษย์ที่เป็นกายละเอียดในระดับภาคพื้นมนุษย์หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นพวกสัมภเวสี หรือภุมมะเทวา เป็นต้น อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 12 - ผู้อ่าน 14631
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 12 น้องสาวของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา ได้มาเกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยเนี้ยบเฉียบนิ้ง อยู่ในครอบครัวเดียวกับตัวลูก โดยตัวเธอในภพชาตินั้น เป็นน้องสาวของลูกเหมือนในภพชาติปัจจุบันนี้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 11 - ผู้อ่าน 14708
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 11 ทางราชการได้กราบอาราธนาพระอาจารย์จากวัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯต่อจากพระมหาเถระ ให้เมตตาไปสอนธรรมะและสมาธิให้กับคุณครูและเด็กๆ ในทุกโรงเรียนอยู่ประจำ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 10 - ผู้อ่าน 14484
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 10 ในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูกได้เกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยผู้มีจิตใจงดงาม ครอบครัวมีฐานะร่ำรวย ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนๆ เดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 9 - ผู้อ่าน 15465
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ตอนที่ 9 ตัวลูกจึงเดินทางไปเมืองหลวง นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกชายของลูกและกลุ่มเพื่อนๆ ของเขา ไปรายงานและขอเข้าพบกับข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 

พิธีถวายโคมมาฆประทีป

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม