ช่วงเด่นฝันในฝัน

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม >

  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 6 - ผู้อ่าน 15283
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 6 ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของท่านมหาเสนาบดีในช่วงชีวิตวยรุ่นที่อยากแสวงหาและศึกษาในเรื่องของจอมขมังเวทย์ ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องตามไปดู อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 15956
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 5 เรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามของบุคคลในระดับตำนาน จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เชิญศึกษาได้จากบทความด้านล่างนี้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 4 - ผู้อ่าน 16889
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 4 สาเหตุที่ทำให้ท่านมหาเสนาบดีเป็นที่รักของคนในบ้านมาตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังเป็นเด็กที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นเด็กที่มีอุปนิสัยพิเศษไม่เหมือนใคร คือเป็นเด็กที่มีความฉลาดและใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในเรื่องราวต่างๆ อยู่เสมอ เรื่องราวต่างๆ เกิดจากอะไร และจะเป็นอย่างไร หาคำตอบได้ในตอนมหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 4 อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3 - ผู้อ่าน 17557
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3 มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการที่ท่านมหาเสนาบดีได้คอยดูแลเอาใจใส่เหล่าข้าราชการทั้งหลายด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เอง จึงทำให้เหล่าข้าราชการทั้งหลายต่างก็รู้สึกรักและเคารพท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 17087
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 นี้เป็นเรื่องราวของไพร่ฟ้าประชากรของแคว้นๆ หนึ่งซึ่งเป็นแคว้นทีมีขนาดปานกลาง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป แต่กลับเป็นแคว้นที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันได้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 21764
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1 และแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึง เมื่อคุณครูไม่ใหญ่หยิบยกเรื่องราวของมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่มาเล่าเป็นกรณีศึกษา เรื่องราวจะสนุกสานน่าตื่นเต้นเพียงไร มาติดตามกันเลยค่ะ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ลมหายใจสุดท้ายของนักสร้างบารมี ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 14330
ลมหายใจสุดท้ายของนักสร้างบารมี ตอนที่ 5 บุญที่เราได้ทำแล้วอุทิศไปให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับ จะส่งผลให้ท่านเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกที่ดีขึ้นและสุขสบายมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  เลื่อนภพเปลี่ยนภูมิ - ผู้อ่าน 14819
เลื่อนภพเปลี่ยนภูมิ ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ลูกสาวได้อุทิศตนมาเป็นอุบาสิกาช่วยงานพระพุทธศาสนา สามารถเลื่อนภพเปลี่ยนภูมิให้บิดาผู้ล่วงลับได้เป็นอัศจรรย์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 20 - ผู้อ่าน 16118
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 20 ด้วยบุญที่เธอได้อุทิศชีวิตมาเป็นอุบาสิกาช่วยงานพระพุทธศาสนาส่งผลให้มารดาที่ละโลกไปแล้วได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอัศจรรย์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 19 - ผู้อ่าน 15943
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 19 ด้วยบุญที่เธอได้อุทิศชีวิตมาเป็นอุบาสิกาช่วยงานพระพุทธศาสนา ส่งผลให้บิดาที่ละโลกไปแล้ว ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอัศจรรย์ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 18 - ผู้อ่าน 15986
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 18 การฝึกฝนอบรมตนเองโดยย่อของอุบาสิกาผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนได้รับอานิสงส์แห่งบุญอย่างสมบูรณ์ที่สุด อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 17 - ผู้อ่าน 16947
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 17 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 16 - ผู้อ่าน 16883
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 16 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 15 - ผู้อ่าน 17139
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 15 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 14 - ผู้อ่าน 15626
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 14 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 13 - ผู้อ่าน 17429
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 13 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 12 - ผู้อ่าน 16476
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 12 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 11 - ผู้อ่าน 15522
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 11 ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 10 - ผู้อ่าน 15316
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 10 การที่ลูกได้แอบไปมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับหญิงสาวก่อนที่ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงจะอนุญาตและเห็นสมควร จึงส่งผลทำให้ลูกต้องเกิดมาเป็นผู้หญิง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 9 - ผู้อ่าน 16383
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 9 ทันทีที่ลูกได้สบตากับหญิงสาวแสนสวยคนนั้น หัวใจของลูกก็ถึงกับอ่อนระทวยปวกเปียก จนร่างกายของลูกแทบจะไม่สามารถบังคับม้าต่อไปได้ อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 8 - ผู้อ่าน 16238
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 8 เมื่อชาวบ้าน (จำแลง) คนนั้นถูกลูกซักถามแล้ว เขากลับไม่ยอมตอบ แถมยังเอามีดพกขนาดเหมาะมือออกมาเพื่อที่จะทำร้ายตัวลูกอีกด้วย อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 7 - ผู้อ่าน 16768
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 7 การบวชของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลาย ผู้ทรงเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่ง เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 6 - ผู้อ่าน 16652
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 6 วิบากกรรมปาณาติบาตในปัจจุบันได้ไปดึงดูดวิบากกรรมปาณาติบาตในอดีตที่คุณพ่อของลูกได้ทำเอาไว้ ส่งผลให้ท่านต้องมาเสียชีวิต อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 5 - ผู้อ่าน 16426
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 5 ทันทีที่คุณพ่อของลูกได้พบกับเทพธิดาภุมมเทวาแล้ว ท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดที่ได้พบกับบุคคลที่ท่านอยากจะพบเจอมาเป็นเวลายาวนาน อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 
  ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 4 - ผู้อ่าน 16810
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 4 ถึงแม้ว่าคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นจะสำนึกผิด แต่บาปอกุศลกรรมที่ท่านได้ทำไว้ ได้ถูกตั้งเป็นผังที่รอคอยการส่งผลเอาไว้เรียบร้อยแล้ว อ่านเรื่องช่วงเด่นฝันในฝันต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม