หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

บริกรรมนิมิต,อุคคหนิมิต,ปฏิภาคนิมิต แตกต่างกันอย่างไร

    

หมวด การนึกนิมิต   ๑. บริกรรมนิมิต  คือ นิมิตที่เราสร้างขึ้นมา เป็นมโนภาพ เช่น นึกถึงดวงแก้ว เราก็วาดมโนภาพเป็นดวงกลมๆ แม้จะเห็นลัวๆ ลางๆ เป็นเค้าโครงรูปร่างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร แต่ถ้าเราประคองไปเรื่อยๆ อย่างสบายใจ ภาวนา “สัมมาอะระหัง” ไปด้วย นึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วย ไม่ช้าบริกรรมนิมิตนั้นก็จะชัดเจนขึ้น 
       ๒. อุคคหนิมิต คือ นิมิตที่เราจำลองจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในได้ ลักษณะดวงแก้วข้างนอกเป็นอย่างไร ลักษณะดวงแก้ว ในขั้นอุคคหนิมิตก็จะเป็นอย่างนั้น คือชัดเจน  ๑๐๐ % เหมือนลืมตาเห็นเลย ในขั้นที่ชัดเจนเหมือน ลืมตาเห็นนี้เรียกว่าอุคคหนิมิต เมื่อใจหยุดนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินิ่งแน่น ร่างกายเหมือนถูกตรึงติดไว้กับพื้น ไม่ขยับเขยื้อนเลย ใจไม่ซัดส่าย ไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆ ตรึกติดกับภาพนิมิตนั้น จะเป็นดวงแก้วก็ตาม องค์พระก็ตาม ตรึงติดแน่นเลย 
       ๓. ปฏิภาคนิมิต  ถ้าใจละเอียดอย่างนี้เรื่อย ๆ ไป นิมิตนั้นจะนุ่มนวล พอถึงขั้นปฏิภาคนิมิต ดวงแก้วก็จะใส สว่าง มีแสงออก มีรัศมีออกมาสว่างเจิดจ้า นุ่มนวล ฟ่องเบา เหมือนฟองสบู่อย่างนั้น ถ้าหากเป็นองค์พระก็จะสุกใส ใสยิ่งกว่าเพชร สว่างจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน หรือยิ่งกว่านั้น พอถึงขั้นนี้นิมิตจะขยายใหญ่ขึ้น จะนึกให้เล็กลง ก็เล็กได้ นึกขยายก็ขยายได้ นี้เรียกว่า ปฏิภาคนิมิต
      
      คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  นิมิต มีกี่อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง และความรู้สึกของการเห็นนิมิตนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิต,อุคคหนิมิต,ปฏิภาคนิมิต แตกต่างกันอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิตมีประโยชน์อย่างไร ?
     -  ประโยชน์ของบริกรรมนิมิต และบริกรรมภาวนามีอะไรบ้าง ?
     -  การนึกที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร ?
     -  นึกกับคิดต่างกันอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรจึงจะนึกได้ไม่ขาดตอน ?
     -  ทำไมต้องนึกดูถึงจะเห็น , ถ้าไม่นึกดูก็ไม่เห็น ?
     -  ทำอย่างไร จึงจะนึกได้ต่อเนื่อง ?
     -  รู้สึกผ่อนคลาย โปร่งเบาสบาย แต่ยังกำหนดดวงแก้วไม่ได้ ควรทำอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นึกไม่ออกเพราะอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นิมิตเลือนหายไปเพราะอะไร ?
     -  บางครั้งกำหนดนิมิตดวงแก้ว พอเวลาผ่านไปกลับเห็นองค์พระ จะทำอย่างไร และบางครั้งภาวนาไปนานๆ คำภาวนาก็เลือนหายไป จะต้องภาวนาใหม่หรือไม่ ?
     -  ถ้านึกดวงแก้ว, องค์พระ ไม่ออกจะทำอย่างไร ?
     -  มีวิธีการนึกดวงแก้วอย่างไรบ้าง ?
     -  ดวงเล็ก ดวงใหญ่ สำคัญหรือไม่ ?
     -  สมมุติว่า เราคิดว่าสิ่งที่เราดูมันเป็นความฟุ้ง เช่น เรากำลังนึกถึงดวงแก้ว กลม ๆ แล้วในดวงแก้ว กลับเป็นคนขึ้นมา เป็นคนที่เรารู้จักควรจะดูต่อไปหรือว่าควรจะลบภาพนั้นแล้ว ก็นึกองค์พระใหม่ ?
     -  ถ้านิมิตหายไป ควรทำอย่างไร ?
     -  ถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปแบบสบาย ๆ แล้วแต่ว่านิมิตยังไม่เกิดเราจะกำหนดนิมิตภายในกลางท้อง ได้ไหม ?
     -  ความแตกต่างระหว่างดวงนิมิต กับดวงธรรม ( ปฐมมรรค ) คืออะไร ?
     -  ดวงแก้ว กับดวงธรรม ต่างกันอย่างไร ?
     -  ปฐมมรรคอยู่ในขั้นตอนไหนของสมาธิ ?
     -  การเข้าถึงองค์พระกับการเข้าถึงพระธรรมกาย ต่างกันอย่างไร ?
     -  ธรรมกายภายในกับองค์พระที่เรากำหนดเหมือนกันหรือไม่ ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม