โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

...บวชฟรี ตั้งใจดี บุญเยอะ...

 
กำหนดการ

     วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562            - ธรรมทายาทเข้ารายงานตัวที่ศูนย์อบรม

     วันที่ 27 -  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   - พิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาท
                                                            - พิธีขอขมา และรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง
 
     วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2562            - พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย

     วันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2562            - พิธีอุปสมบท ณ วัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

     วันที่ 16 สิงหาคม  พ.ศ. 2562            - พิธีอธิษฐานอยู่จำพรรษา (จำพรรษาหลัง)

     วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2562            - ร่วมพิธีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     วันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2562              - ร่วมพิธีวันคล้ายวันเกิด 135 ปี พระมงคลเทพมุนีฯ

     วันที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562         - ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกาย

     วันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562       - พิธีปวารณาออกพรรษา (พรรษาหลัง)

     วันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562       - จบการอบรม


สถานที่อบรม  :  มหารัตนวิหารคด รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
ระยะเวลา       :   ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
 
หลักฐานการสมัครบวช

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. หลักฐานการศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
    2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
    3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
    4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
    5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
    6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม


สอบถามรายละเอียดได้ที่

    โทร. 02-831-1234
    www.dmycenter.com
    www.บวช.com

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/บวช-บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย-2562.html
เมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 13:31
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2563 http://www.dmc.tv