โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย พ.ศ. 2564

     ปี พ.ศ. 2564 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย มีโครงการบวช 7 โครงการ โครงการบวชพระและสามเณร ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน สะดวกโครงการไหนก็มาบวชกันนะ ... เพื่อ สั่งสม เนกขัมมะบารมี กันไปทีละชาติ ๆ เป็นบุญให้กับตัวเอง พ่อแม่ และหมู่ญาติทั้งหลาย (คลิกตามภาพโครงการนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก
(อบรมระหว่างวันที่ 4 เมษายน - วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
 
 
 
โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
(อบรมระหว่างวันที่ 9 เมษายน - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
 
 

 
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 6 เมษายน- วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ..2564)
 
 

 
โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 Summer Program
อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)

 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 10 เมษายน – วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 


โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 10 เมษายน - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 


โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน
( อบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 


โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8
(อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -  วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 2563
(อบรมระหว่างที่ 29 มีนาคม - วันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2563
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการบวช-ภาคฤดูร้อน-วัดพระธรรมกาย-2562.html
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 03:37
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2564 http://www.dmc.tv