ขอเชิญสาธุชนร่วมเตรียมดินลงกระถาง
เพื่อไว้ปลูก "เบญจทรัพย์" และ "ทรัพย์บานชื่น"
 
ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. 
บริเวณวิหารคดทิศเหนือ
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/610904-เตรียมดินลงกระถางไว้ปลูก-เบญจทรัพย์.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 10:58
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv