เปิดรับสมัครนักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 
วิชาที่เปิดลงทะเบียน
 
    - เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก (วันจันทร์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)
 
    - ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย (วันอังคาร เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)
 
    - การอ่านบทความวิชาการทางพุทธศาสตร์
          ภาคภาษาอังกฤษ (Sentence Diagram) (วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)
 
     - การสืบค้นและวิเคราะห์พระไตรปิฎก (วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)
 
สมัครได้ที่ http://bit.ly/DMPC-เตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 089-6736801

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/610911-นักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-2561.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 02:47
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv