โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
อบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 083-4433000 , 086-0776000 , 092-7792000
 
 
      หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสหลวงพ่อทัตตชีโว มีอายุครบ 79 ปี จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย
 

กำหนดการอบรม (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

     วันเข้าวัด              วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

     วันปลงผม             วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562

     วันบรรพชา            วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     วันฉลองพระใหม่    วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

     วันจบการอบรม       วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.) รับนักศึกษาชายแท้ ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ

     2.) จบ ม.6 หรือ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป

     3.) มีอายุ 20 - 55 ปี

     4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ

     5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

     6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรนั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก. (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)

     7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ เป็นประจำ

     8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

     9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

     10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

     11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

     12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

     13.) ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ และมองเห็นนอกร่มผ้า

 
หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่นำหลักฐานมาแสดงครบเท่านั้น

     1.) รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.) บัตรประชาชนตัวจริง

     3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

     4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่นและมีจำหน่ายในวันเข้าวัด ชุดละประมาณ 250 บาท)

     2.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันเข้าวัดประมาณ 250 บาท)

     3.) เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว หรือสีอ่อน (สีสุภาพ) ใส่คลุมกันหนาว 1 ตัว

     4.) หมวกไหมพรม สีขาวหรือสีครีม (สีสุภาพ) ใส่กันหนาว 1 ใบ

     5.) รองเท้าแตะสีน้ำตาล แบบสุภาพ 1 คู่

     6.) ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนาดใหญ่ 1 ชุด

     7.) ยาประจำตัวที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ในวันสมัคร

     8.) ปากกา, ไฟฉาย (ขนาดเล็ก)

     9.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
     โทร. 083-4433000 ,086-0776000, 092-7792000
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/62-บวช-บูชาธรรม-79-ปี-หลวงพ่อทัตตชีโว.html
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 04:04
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2563 http://www.dmc.tv