ค่ายปิดเทอม Smart Camp 2015
 
ค่ายปิดเทอม Super Kids Smart Camp
 
ระหว่าง 29 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
 
ค่ายปิดเทอม
 
ค่ายปิดเทอม "Smart Camp 2015"  : ค่ายปิดเทอม เพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่
สำหรับน้องๆ อายุ 12-15 ปี ผู้มุ่งหวังที่จะก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
 
หลักสูตรค่ายปิดเทอมนี้

Still - เรียนรู้ และฝึกฝนการทำสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีพลัง มีความสุข พร้อมรับการเรียนรู้
Smile - กิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข เรียนรู้การดูแลตนเองและของใช้ส่วนตัว ในบรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง
Smart - กิจกรรมสร้างนิสัย ตามหลักความดีสากล พร้อมทั้ง Workshop เพื่อการมีส่วนร่วม และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Super Kids Smart Camp 205 ระหว่าง 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
 
สอบถามรายละเอียดค่ายปิดเทอมเพิ่มเติมได้ที่
083-540-8089 (พี่ฮวง) และ 089-448-0072 (พี่น้ำ)
Line ID: superkidsclub หรือ www.superkids.tv
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/Super-Kids-Smart-Camp-2015.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:38
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv