สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
ข่าว DMC NEWS ประจำวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

       ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร ทิพย์วรรณ เข็มบุญเลิศ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตจร และตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสงัด กัลยาณมิตรละออง กัลยาณมิตร พิมพ์หทัย ไตลังคะ เป็นประธาน และในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อเรื่องดวงแก้วกายสิทธิ์ ที่มาและที่ไปของดวงแก้ว และการนำดวงแก้วมาใช้ในการนั่งสมาธิ
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/600113-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย-จัดพิธีถวายคิลานเภสัช.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 02:42
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv