สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว DMC NEWS ประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแพง อินทรักษา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
     ส่วนช่วงบ่ายสาธุชนพระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งได้เทศนาเกี่ยวกับ ที่มา ที่ไป และอานิสงฆ์ ของโครงการปรับปรุงโบสถ์วัดพระธรรมกาย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/600118-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย-จัดงานบุญวันอาทิตย์.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 01:08
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv