สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
      วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาอาริยะ โอทาโต ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิฐ ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานนำกล่าวถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายธรรมจาก พระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไป

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานบุญวันอาทิตย์
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610202-วัดพระธรรมกายดีซี-จัดงานบุญวันอาทิตย์.html
เมื่อ 23 มกราคม 2562 00:46
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv