สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
     สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะพิธีสวดอภิธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่คุณคริสต๊อฟ  บัชฮิวเบอร์ โดยมีกัลยาณมิตรอรพรรณ การ์ดีพี เป็นประธาน จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร อรพรรณ การ์ดีพี และ กัลยาณมิตรศศิธร เบลสเลอร์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรถนอมศรี เดวิส และกัลยาณมิตรกิจจา ร่มโพธิ์เงิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
      และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้ให้ธรรมมะ โดยมีใจความว่า เมื่อถึงคราวที่หมดอายุขัย ไม่มีสิ่งใด เป็นนิมิตหมายบอกให้รู้เลย ร่างกายมนุษย์ก็เหมือนเรือนที่ไฟกำลังไหม้ เสื่อมไปทุกขณะ ให้รีบเร่งทำความดี อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญเลย ทาน ศีล ภาวนา สวดมนต์ สิ่งใดที่เราทำได้ก่อน ให้รีบทำ และให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610225-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล-จัดพิธีถวายคิลานเภสัช.html
เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 08:19
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv