สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
 
     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
 
      ภายในงานพระณรงค์ คุเนสโก ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Helen Somphone เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์- ช กัลยาณมิตรสมบัติ วงษ์เกษมศิริ กัลยาณมิตรPanyavee กัลยาณมิตรJeremy กัลยาณมิตรYasmin กัลยาณมิตรJames  Khan เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลอันปราณีตแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
 
     ส่วนภาคบ่ายสาธุชนชาวท้องถิ่นและชาวไทยก็ได้แยกห้องปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ฟังธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610306-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย-จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป.html
เมื่อ 15 ธันวาคม 2561 23:35
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv