สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม
ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

     ชาวเดนมาร์ก ได้มาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ชาวเดนมาร์กจากชมรม Sant Georgs Gilderne Slagelse หรือ ชมรมที่ให้ความช่วยเหลือสังคม เช่น จัดกิจกรรมให้กับคนพิการทางร่างกายและสมองได้ขอมาวัดเพื่อต้องการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

     ซึ่งทีมงานได้ปฐมนิเทศให้ชาวเดนมาร์กได้รู้จักวิธีการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งให้ชมวีดีทัศน์ประวัติวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกาย จากนั้นได้ออกกำลังกาย เพื่อผ่อนคลายร่างกายก่อนปฏิบัติธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

      นอกจากนี้ชาวเดนมาร์กยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการถวายผ้าไตร และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล จากนั้นได้นำชมวัดและนิทรรศการพุทธประวัติ ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจในการต้อนรับ การปฏิบัติธรรม และเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น และก่อนกลับบ้านก็ได้ปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา และรับมอบซีดีนำนั่งสมาธิภาษาเดนมาร์ก เพื่อนำไปปฏิบัติธรรมต่อที่บ้าน พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดอีกด้วย
 
ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620202-วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์-ลุสท์สโกว.html
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 20:56
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv