สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายโคมมาฆประทีป

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเจอราดีน จันทร์แจ่ม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษา โดยมีกัลยาณมิตรประสิทธิ์ นิยมศิลป์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวร เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูภาวนาวิเทศ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620215-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html
เมื่อ 21 เมษายน 2562 23:43
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv