สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    สำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น ทางวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดเป็นประจำ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ ซึ่งทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

     และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง การรักตัวเองอย่างถูกวิธีด้วยการทำใจหยุดกับนิ่ง ถ้ารักตัวเอง เราจะต้องเติมความสุข ความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ภายในตัวของเราให้มากๆ ซึ่งมีวิธีทางเดียวคือ หยุดกับนิ่ง ศูนย์กลางกายคืออู่แห่งทะเลบุญ เมื่อนำใจมาวางไว้ที่ฐานที่ตั้งของใจนี้ ใจที่มีปกติใสสว่างจะดึงดูสิ่งดีๆ มาสู่ตัวเรา เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ซึ่งความรู้ในวันนี้นับเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเป็นอย่างมาก

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620918-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 15:56
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv