สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

      โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการรวมใจเป็นหนึ่งของพุทธบริษัทสี่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

      เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 30 รูป โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภราชัย สุรสกฺโก ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะร่วมกันใส่บาตรพระ ท่านประธานสงฆ์ได้นำคุณครู นักเรียนปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจใหบริสุทธิ์ ให้สงบนิ่ง เพื่อที่จะรองรับบุญจากการใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก พร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นคณะคุณครู นักเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ สามเณร เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับจากการบิณฑบาตในวันนี้ นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ สปป.ลาว

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

     ซึ่งในวันนี้ เป็นการรวมใจกันของพุทธบริษัทสี่ โดยทางคณะคุณครูและนักเรียนมีความตั้งใจในการส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพี่น้องชาว สปป.ลาว ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากน้ำท่วมครั้งนี้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันยามเดือดร้อน เป็นภาพที่เกิดจากความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

      นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาทำทาน รู้จักการเสียสละ ตัดความตระหนี่ออกไปจากใจ ได้ทำกิจกรรมดีในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุ สามเณร ผู้ทรงศีล ส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพรภิกษุ สามเณรผู้รับบาตร การตักบาตรจึงเป็นประเพณีที่ทุกท่านควรปฏิบัติสืบทอดให้ยาวนาน
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ทำบุญตักบาตร-ช่วยเหลือ-สปป-ลาว.html
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:48
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv