วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์
109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 
     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 109 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย 

วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 
      แม้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านจะละสังขารไปแล้ว แต่เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญ คือ วันคล้ายวันเกิด ครบ 109 ปี ของท่าน ลูกหลานคุณยายฯจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีสวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย ด้วยความระลึกถึงคุณความดี และคุณูปการของคุณยายฯ  ที่ได้สร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่องานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก  

วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 
     สำหรับบรรยากาศพิธีกรรมงานบุญในวันนี้ลูกหลานคุณยายฯ ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมกับน้อมใจระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียง ก่อนที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจะสวดพระพุทธมนต์ ในส่วนของคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ เพื่อน้อมบูชาธรรมคุณยายในวันคล้ายวันเกิด ครบ 109 ปี โดยมีกัลยาณมิตรบุษบา ดามาพงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 
     และถึงวันนี้จะไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่เราได้เห็นถึงความรักและความกตัญญูที่ทุกท่านมีต่อ คุณยายอาจารย์ฯ ทำให้พื้นทุกที่ของหอฉันฯเนืองแน่นไปด้วยผู้มีบุญ ซึ่งเป็นการสั่งสมบุญเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณยายฯ และเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ดังคำกล่าวที่ว่า "ทำที่ยาย ได้ที่เรา"

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610120-วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์-109ปี-คุณยายอาจารย์.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 05:25
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv