มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส 
 
     วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้ให้การอนุเคราะห์มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอำเภอสไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
 
     ชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายบวรศักดิ์ มเหสักขกุล และคณะ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับการอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ไปมอบให้กับชุมชนบ้านตาเซะเหนือ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
 
     ในครั้งนี้ได้มอบข้าวสารอาหารแก้งให้กว่า 70 ครอบครัว พร้อมทั้งได้ได้นำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ ,มาม่า 2 ถุง โดยมีนายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ เป็นประธานในการรับมอบ นอกจากนี้ยังได้นำไปถวายให้แก่วัดประดิษฐ์บุปผาราม และในโอกาสนี้พระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต จากวัดพระธรรมกาย ยังได้นำสวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร รวม 80 จบ ด้วย

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610215-มูลนิธิธรรมกาย-มอบข้าวสารอาหารแห้ง-นราธิวาส.html
เมื่อ 17 ธันวาคม 2561 03:22
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv