ธุดงคสถานพิษณุโลก
จัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
 
     ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้พิธีอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์           

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
 
     ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้พิธีอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาจากพระครู ศุภกิจจาภิมนฑ์   เจ้าคณะอำเภอวังทอง เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ส่วนกัลยาณมิตรอาจารย์วันชัย และอาจารย์ลาวัลย์  สุขสงค์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก เป็นประธานเอกในครั้งนี้

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

     สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ที่ได้ร่วมโครงการถือเป็นการบวชเพื่อสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเอง ทดแทนคุณบิดามารดา เพื่อเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก ญาติโยมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็ได้บุญได้อานิสงส์ และที่สำคัญได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหลังจากเป็นพระภิกษุแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเคร่งครัดในระเบียบวินัย และศึกษาธรรมะ พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกุลพระพุทธศาสนาต่อไป 

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610217-ธุดงคสถานพิษณุโลก-จัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรม.html
เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 09:56
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv