พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
 
      พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
 
      เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น "บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์"  เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยภายในงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรม ในส่วนของคณะเจ้าภาพมีกัลยาณมิตรสุชาติ นิธิศศินันท์ และกัลยาณมิตรณัฐติยา สุวรรณเนกข์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกัลยาณมิตรทรงชัย ตั้งจรูญวานิช และกัลยาณมิตรเตือนใจ อุเทน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายไทยธรรม  ในส่วนของพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาตรมีกัลยาณมิตรรัชฎารักษ์ อุเทน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาท พร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพ คณะผู้ปกครองพระธรรมทายาท และผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ ก่อนที่คณะพระธรรมทายาทจะได้แปรแถวเข้าสู่แนวกลางเพื่อรับบิณฑบาต 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
 
      สำหรับพิธีตักบาตรที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ทั้ง 3 ท่าน เพื่อระลึกถึงคุณธรรมคุณวิเศษที่ท่านนั้นได้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี ให้พวกเราได้เดินตามมโนปณิธานในการเชิดชูและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นหลักวิชชาที่ทำให้เราได้สั่งสมบุญกุศล อันจะนำพามาซึ่งความสุขและความเจริญเข้ามาในชีวิต นอกจากนี้ยังได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุผู้บวชใหม่ทุกรูป ที่อุทิศตนมาบวชเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนา และเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนตามรอยพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610220-พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่-รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์.html
เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 08:20
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv