ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1
     ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1

     ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม ได้จัดกิจกรรมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นที่ 1 กว่า 50 ท่าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือนแห่งความรักพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม สร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในจากการปฏิบัติธรรม และศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำหลักพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเป็นอุบาสิกาที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อรับบุญประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการขัดสุขพิมาน ปัด กวาด เช็ดถูห้องปฏิบัติ ทั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วย พร้อมทั้งได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1

     นอกจากนี้ยังได้ออกกำลังกายเพื่อคลายเส้นจากการที่ได้นั่งปฏิบัติธรรม ฟังธรรมในเวลานานๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เลือดไหลเวียน สูบฉีดได้อย่างสะดวก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ได้ร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยตรงกับวันพระใหญ่ ซึ่งการเข้าอบรมโครงการอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต่างประทับใจในกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกันกับเพื่อนกัลยาณมิตร ได้รับความรู้จากพระอาจารย์ที่ได้เทศน์สอน และในวันปิดโครงการ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดอันทรงคุณค่าว่า เมื่อจบการอบรมแล้ว ทุกท่านกลับไปใช้ชีวิตปกติ อย่าตัดสินใจทำอะไรในขณะที่ใจมีความโลภ โกรธ หลงอยู่ ให้นั่งหลับตา ทำใจนิ่งๆ เฉยๆ ให้ใจอยู่ในธรรมะปกติก่อนค่อยตัดสินใจทำอะไร เปรียบเหมือนการเดินป่า หากหลงทิศแฉลบผิดทิศไป หลงทิศไปตั้งไกล ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ ดูทิศจากที่สูงแล้วค่อยออกเดินทางไปยังทิศที่ต้องการ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1
 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610221-ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา-จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว.html
เมื่อ 17 ธันวาคม 2561 03:26
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv