สำนักสื่อสารองค์กร มอบน้ำดื่ม 200 ขวด
สนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อการกุศลไทบ้านเด้อรันนิ่ง

 
    สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย มอบน้ำดื่ม 200 ขวด สนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อการกุศลไทบ้านเด้อรันนิ่ง
     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร และพระมหานพพร ปุญฺญชโย รองผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด สนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อการกุศลไทบ้านเด้อรันนิ่ง โดยมีทีมผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปทุมธานี และทีมงานโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ
     โครงการวิ่งเพื่อการกุศลไทบ้านเด้อรันนิ่ง จัดขึ้น เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านสายรุ้ง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิ่งครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14.00-21.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610222-สำนักสื่อสารองค์กร-มอบน้ำดื่ม-200-ขวด.html
เมื่อ 10 ธันวาคม 2561 22:56
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv